Djurens roll i ett framtida hållbart jordbruk – vilka argument håller?

Publicerat den

På denna webbplats undersöker vi några av de vanligaste argumenten för en fortsatt djurhållning i jordbruket. Vi undersöker med hjälp av argumentationsanalys om och när dessa argument håller, med ett speciellt fokus på det ekologiska jordbruket (även om mycket av resonemangen gäller djurhållning generellt). Denna kunskap är viktig för att kunna göra en avvägning mellan… Fortsätt läsa Djurens roll i ett framtida hållbart jordbruk – vilka argument håller?

Fördjupningsruta A: Djurhållningens miljöpåverkan

Publicerat den

Både globalt och i Sverige ger djurhållningen upphov till miljöpåverkan. Hur jordbruket och djurhållningen bedrivs har stor betydelse för hur stor miljöpåverkan blir. Ett lågintensivt brukande av jorden med stora inslag av betesmarker har skapat mycket av den mångfald som idag är knuten till jordbrukslandskapet (Eriksson 2021). Utvecklingen av konstgödseln, bekämpningsmedel och specialiserade maskiner efter… Fortsätt läsa Fördjupningsruta A: Djurhållningens miljöpåverkan

Argument 1: Djurhållningen bidrar till hållbara växtodlingssystem genom vallodling.

Publicerat den

En av jordbrukets utmaningar är att åstadkomma växtodlingssystem som kan leverera hälsosamma livsmedel under lång tid framöver. Utarmning av jordbruksmarken är ett mycket allvarligt problem globalt (Kopittke m.fl. 2019). En av de viktigaste faktorerna för en bördig jord är dess innehåll av organiskt material, eller mull (Johnston m.fl. 2009). Mull består av nedbrutna växt- och… Fortsätt läsa Argument 1: Djurhållningen bidrar till hållbara växtodlingssystem genom vallodling.

Argument 2: Djurens gödsel behövs för att producera vegetabiliska livsmedel.

Publicerat den

All djurhållning genererar stallgödsel. Stallgödsel är ett värdefullt gödselmedel, speciellt i ekologisk produktion där konstgödsel inte är tillåtet. Ett vanligt argument för djurhållning är att stallgödsel behövs för att producera vegetabiliska livsmedel. Till exempel hade Scan i september 2020 en reklamkampanj där man beskrev det som att djuren behövs för att odla havre till exempelvis… Fortsätt läsa Argument 2: Djurens gödsel behövs för att producera vegetabiliska livsmedel.

Argument 3: Djuren bidrar till en effektiv användning av mark som inte kan nyttjas på annat sätt.

Publicerat den

Ett argument för djurhållning som är centralt inom agroekologin är att djuren behövs för ett optimerat resursutnyttjande. Det handlar om att djuren har förmågan att omvandla för oss människor oätbar biomassa till mat, och de kan nyttiggöra markareal som annars skulle stå outnyttjad för livsmedelsproduktion. På senare tid har man också börjat tala om detta… Fortsätt läsa Argument 3: Djuren bidrar till en effektiv användning av mark som inte kan nyttjas på annat sätt.

Argument 4: Djuren bidrar till en användning av restprodukter som annars skulle gå förlorade.

Publicerat den

Låt oss nu här studera argumentet att djurhållningen behövs för ett effektivt utnyttjande av biomassa. Tanken är att djurhållningen behövs för att sluta cirkeln i det så kallade cirkulära livsmedelssystemet, eftersom djuren kan födas upp på sådant som människor inte själva kan äta (se Fördjupningsruta B). Det handlar både om restprodukter från livsmedels- och energiindustrin,… Fortsätt läsa Argument 4: Djuren bidrar till en användning av restprodukter som annars skulle gå förlorade.

Fördjupning B: Cirkulära livsmedelssystem

Publicerat den

Cirkulära livsmedelssystem som begrepp härstammar från den industriella ekologin (van Zanten m.fl. 2019). Dess syfte är att reducera resursanvändning och miljöutsläpp genom att sluta cirkeln av inblandade material och substanser (Jurgilevich m.fl. 2016). Detta görs genom återanvändning och återvinning, antingen internt (inom själva jordbruket) eller externt (genom användning i andra industrier). För detta krävs praktiker… Fortsätt läsa Fördjupning B: Cirkulära livsmedelssystem

Argument 5: Djurhållning behövs för att förse oss med viktiga näringsämnen.

Publicerat den

Globalt förser djurhållningen idag jordens befolkning med 18 procent av den energi och 40 procent av det protein som konsumeras (FAO 2018b), även om variationen är mycket stor mellan olika länder. Motsvarande siffror för Sverige är 29 respektive 55 procent, eftersom vi i likhet med andra höginkomstländer äter betydligt mer animaliska livsmedel (Livsmedelsverket 2012). Animaliska… Fortsätt läsa Argument 5: Djurhållning behövs för att förse oss med viktiga näringsämnen.

Argument 6: Djurhållningen behövs för att föda jordens befolkning.

Publicerat den

Låt oss nu gå över till frågan om huruvida djurhållningen behövs för att producera tillräckliga mängder mat. Även om vi skulle kunna tillgodose oss alla viktiga näringsämnen utan djurhållning, så kanske vi inte utan en djurhållning kan producera livsmedel så det räcker åt hela befolkningen?  Eftersom mat idag handlas på en global marknad ska vi… Fortsätt läsa Argument 6: Djurhållningen behövs för att föda jordens befolkning.

Argument 7: Djurhållningen är en del av vår historia.

Publicerat den

Det hävdas ibland att vi kan rättfärdiga dagens djurhållning med argumentet att djuren behövs för att säkerställa vissa historiska värden, eftersom djurhållningen är en del av svensk lantbrukskultur eller att vi historiskt varit beroende av djuren för vår överlevnad. Den grundläggande tanken här är att tidigare beteenden, vanor, verksamheter, och så vidare, kan rättfärdiga liknande… Fortsätt läsa Argument 7: Djurhållningen är en del av vår historia.