Argument 11: Djurhållning i jordbruket är en förutsättning för biologisk mångfald i naturbetesmarkerna.

Publicerat den

Ett vanligt förekommande argument för djurhållning i svensk debatt är att djur inom jordbruket behövs för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Speciellt gäller detta bevarandet av de så kallade naturbetesmarkerna och därför ska vi här specifikt fokusera på argumentet att djuren behövs just för upprätthållandet av den biologiska mångfalden i just naturbetesmarkerna. Naturbetesmarkerna utgör några… Fortsätt läsa Argument 11: Djurhållning i jordbruket är en förutsättning för biologisk mångfald i naturbetesmarkerna.