Argument 4: Djuren bidrar till en användning av restprodukter som annars skulle gå förlorade.

Publicerat den

Låt oss nu här studera argumentet att djurhållningen behövs för ett effektivt utnyttjande av biomassa. Tanken är att djurhållningen behövs för att sluta cirkeln i det så kallade cirkulära livsmedelssystemet, eftersom djuren kan födas upp på sådant som människor inte själva kan äta (se Fördjupningsruta B). Det handlar både om restprodukter från livsmedels- och energiindustrin,… Fortsätt läsa Argument 4: Djuren bidrar till en användning av restprodukter som annars skulle gå förlorade.