Sammanfattning av argumenten

Publicerat den

De argument som tagits upp och analyserats här gör alla anspråk på att visa att djurhållningen kan rättfärdigas i det framtida lantbruket. En sammanfattning av argumenten, i termer av hållbarhet och relevans, redovisas i Tabell 3.  Tabell 3:  Sammanfattning av de olika argumenten för djurhållning.                                                                                   Nr Argument Bedömning 1 “Djurhållningen bidrar till hållbara växtodlingssystem genom… Fortsätt läsa Sammanfattning av argumenten