Avslutande reflektioner

Publicerat den

I detta avslutande inlägg diskuterar vi några aspekter som kopplar till den analys av argument för djurhållning som vi genomfört i detta arbete. Vi vill börja med att säga något om den underliggande premissen till denna vår analys, nämligen den att djuren saknar moraliska rättigheter. Slutligen kommer vi kort reflektera kring varför djurhållning är ett… Fortsätt läsa Avslutande reflektioner