Fördjupningsruta A: Djurhållningens miljöpåverkan

Publicerat den

Både globalt och i Sverige ger djurhållningen upphov till miljöpåverkan. Hur jordbruket och djurhållningen bedrivs har stor betydelse för hur stor miljöpåverkan blir. Ett lågintensivt brukande av jorden med stora inslag av betesmarker har skapat mycket av den mångfald som idag är knuten till jordbrukslandskapet (Eriksson 2021). Utvecklingen av konstgödseln, bekämpningsmedel och specialiserade maskiner efter… Fortsätt läsa Fördjupningsruta A: Djurhållningens miljöpåverkan