Fördjupningsruta D: Djurvälfärdsutmaningar i konventionell och ekologisk djurhållning

Publicerat den

Inom svensk konventionell djurhållning hålls idag de allra flesta grisar, kycklingar, höns, samt en del av nötkreaturen och fåren inomhus i miljöer där deras basala behov av mat, vatten och viloplatser tillgodoses. Sverige har en av världens mest långtgående djurskyddslagstiftningar (World Animal Protection 2020). Sedan länge har det också i Sverige funnits ett förbud mot… Fortsätt läsa Fördjupningsruta D: Djurvälfärdsutmaningar i konventionell och ekologisk djurhållning