Argument 1: Djurhållningen bidrar till hållbara växtodlingssystem genom vallodling.

Publicerat den

En av jordbrukets utmaningar är att åstadkomma växtodlingssystem som kan leverera hälsosamma livsmedel under lång tid framöver. Utarmning av jordbruksmarken är ett mycket allvarligt problem globalt (Kopittke m.fl. 2019). En av de viktigaste faktorerna för en bördig jord är dess innehåll av organiskt material, eller mull (Johnston m.fl. 2009). Mull består av nedbrutna växt- och… Fortsätt läsa Argument 1: Djurhållningen bidrar till hållbara växtodlingssystem genom vallodling.