Fördjupning B: Cirkulära livsmedelssystem

Publicerat den

Cirkulära livsmedelssystem som begrepp härstammar från den industriella ekologin (van Zanten m.fl. 2019). Dess syfte är att reducera resursanvändning och miljöutsläpp genom att sluta cirkeln av inblandade material och substanser (Jurgilevich m.fl. 2016). Detta görs genom återanvändning och återvinning, antingen internt (inom själva jordbruket) eller externt (genom användning i andra industrier). För detta krävs praktiker… Fortsätt läsa Fördjupning B: Cirkulära livsmedelssystem