Argument 10: Djurhållningen behövs för ett konkurrenskraftigt jordbruk och arbetstillfällen.

Publicerat den

Djurhållningen och speciellt mjölkproduktionen beskrivs ofta som “ryggraden i svenskt jordbruk”. I den svenska livsmedelsstrategin finns ett starkt fokus på just skapandet av nya jobb genom en ökad livsmedelsproduktion, inklusive en ökad produktion av animaliska livsmedel (Regeringskansliet 2020). Vi ska i detta kapitel fokusera på argumentet att djurhållningen behövs för att skapa konkurrenskraftiga jordbruksföretag och… Fortsätt läsa Argument 10: Djurhållningen behövs för ett konkurrenskraftigt jordbruk och arbetstillfällen.