Författare och kontakt

Vi som skrivit den här texten heter Elin Röös och Olle Torpman. Här är litet kort om oss:

Elin är universitetslektor på Institutionen för energi och teknik på Sveriges lantbruksuniversitet. Hon forskar kring hållbara livsmedelssystem ur ett brett systemperspektiv. Det handlar bland annat om att räkna ut miljöpåverkan från livsmedel, kostmönster och framtida scenarier för livsmedelsförsörjningen.  Läs mer om Elin här >>>

Kontakt: elin.roos@slu.se

 

Olle Torpman är doktor i praktisk filosofi. Han disputerade vid Stockholms universitet år 2016 och är nu forskare i klimaträttvisa vid Institutet för framtidsstudier. Olles forskning undersöker hur olika klimatbördor kan fördelas rättvist. Hans forskning omfattar även frågor om djurs moraliska status, och om naturens moraliska värde. Olle har publicerat en lärobok i miljöetik samt suttit med som expert i Miljömålsberedningen. Läs mer om Olle här >>.

Kontakt: olle.torpman@iffs.se