Författare och kontakt

Vi som skrivit den här texten heter Elin Röös och Olle Torpman. Här är litet kort om oss:

Elin är universitetslektor på Institutionen för energi och teknik på Sveriges lantbruksuniverietet. Hon forskar kring hållbara livsmedelssystem ur ett brett systemperspektiv. Läs mer om Elin här >>>

Kontakt: elin.roos@slu.se

 

 

Olle är …