Argument 8: Djurhållningen bidrar till öppna attraktiva landskap.

Publicerat den

Djurhållningen i lantbruket levererar flera kulturella värden till exempel formar jordbruket landskapet runt våra städer. Här ska vi diskutera huruvida argument att djurhållning bidrar till ett attraktivt lanskap är ett hållbart och relevant argument för djurhållning.   Hela 69 procent av Sveriges mark täcks av skog, till stor del granplantager. Det är näst mest i Europa… Fortsätt läsa Argument 8: Djurhållningen bidrar till öppna attraktiva landskap.

Argument 9: Att hålla djur skapar mening för lantbrukare och andra.

Publicerat den

Ett ytterligare kulturellt tillika socialt värde hos djurhållningen är dess förmåga att skänka en meningsfull tillvaro till lantbrukare och andra som berörs av djurhållningen. Många lantbrukare som sysslar med djurhållning, kan vi anta, håller djur för att de gillar djur – de får en relation till sina djur. Djuren kan också skänka mening åt lantbrukare… Fortsätt läsa Argument 9: Att hålla djur skapar mening för lantbrukare och andra.

Argument 10: Djurhållningen behövs för ett konkurrenskraftigt jordbruk och arbetstillfällen.

Publicerat den

Djurhållningen och speciellt mjölkproduktionen beskrivs ofta som “ryggraden i svenskt jordbruk”. I den svenska livsmedelsstrategin finns ett starkt fokus på just skapandet av nya jobb genom en ökad livsmedelsproduktion, inklusive en ökad produktion av animaliska livsmedel (Regeringskansliet 2020). Vi ska i detta kapitel fokusera på argumentet att djurhållningen behövs för att skapa konkurrenskraftiga jordbruksföretag och… Fortsätt läsa Argument 10: Djurhållningen behövs för ett konkurrenskraftigt jordbruk och arbetstillfällen.

Fördjupning C: Bör vi värna svensk djurhållning specifikt?

Publicerat den

Ett argument för just svensk djurhållning som ofta hörs i debatten är att om inte vi producerar kött och mjölk i Sverige så kommer den produktionen att ske någon annanstans och då med större negativ påverkan. Som trenden ser ut nu så ökar den globala efterfrågan på animaliska produkter i och med att befolkningen ökar… Fortsätt läsa Fördjupning C: Bör vi värna svensk djurhållning specifikt?

Argument 11: Djurhållning i jordbruket är en förutsättning för biologisk mångfald i naturbetesmarkerna.

Publicerat den

Ett vanligt förekommande argument för djurhållning i svensk debatt är att djur inom jordbruket behövs för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Speciellt gäller detta bevarandet av de så kallade naturbetesmarkerna och därför ska vi här specifikt fokusera på argumentet att djuren behövs just för upprätthållandet av den biologiska mångfalden i just naturbetesmarkerna. Naturbetesmarkerna utgör några… Fortsätt läsa Argument 11: Djurhållning i jordbruket är en förutsättning för biologisk mångfald i naturbetesmarkerna.

Argument 12: Utan djurhållning blir det färre djur som kan bidra med djurvälfärd.

Publicerat den

Det har argumenterats, inte minst från moralfilosofiskt håll, att djurhållningen kan motiveras på basis av dess positiva bidrag till välfärden och lyckan i världen. Även om djurhållningen – inte minst den konventionella – fått utså mycket kritik från både forskare och allmänhet just vad gäller bristande djurvälfärd (se Fördjupningsruta D), så kan djurhållning också ges… Fortsätt läsa Argument 12: Utan djurhållning blir det färre djur som kan bidra med djurvälfärd.

Fördjupningsruta D: Djurvälfärdsutmaningar i konventionell och ekologisk djurhållning

Publicerat den

Inom svensk konventionell djurhållning hålls idag de allra flesta grisar, kycklingar, höns, samt en del av nötkreaturen och fåren inomhus i miljöer där deras basala behov av mat, vatten och viloplatser tillgodoses. Sverige har en av världens mest långtgående djurskyddslagstiftningar (World Animal Protection 2020). Sedan länge har det också i Sverige funnits ett förbud mot… Fortsätt läsa Fördjupningsruta D: Djurvälfärdsutmaningar i konventionell och ekologisk djurhållning

Sammanfattning av argumenten

Publicerat den

De argument som tagits upp och analyserats här gör alla anspråk på att visa att djurhållningen kan rättfärdigas i det framtida lantbruket. En sammanfattning av argumenten, i termer av hållbarhet och relevans, redovisas i Tabell 3.  Tabell 3:  Sammanfattning av de olika argumenten för djurhållning.                                                                                   Nr Argument Bedömning 1 “Djurhållningen bidrar till hållbara växtodlingssystem genom… Fortsätt läsa Sammanfattning av argumenten

Framtiden för den ekologiska djurhållningen

Publicerat den

I detta inlägg reflekterar vi över framtiden för den ekologiska jordbruket baserat på vår analys av argumenten för djurhållning. Det ekologiska jordbruket från ett antal målsättningar som beskrivs av de ekologiska principerna – vilka kortfattat går ut på att bidra till tryggad livsmedelsförsörjning samt skydd av miljön, djuren och de berörda människorna. (Läs mer om… Fortsätt läsa Framtiden för den ekologiska djurhållningen

Avslutande reflektioner

Publicerat den

I detta avslutande inlägg diskuterar vi några aspekter som kopplar till den analys av argument för djurhållning som vi genomfört i detta arbete. Vi vill börja med att säga något om den underliggande premissen till denna vår analys, nämligen den att djuren saknar moraliska rättigheter. Slutligen kommer vi kort reflektera kring varför djurhållning är ett… Fortsätt läsa Avslutande reflektioner