Fördjupningsruta D: Djurvälfärdsutmaningar i konventionell och ekologisk djurhållning

Publicerat den

Inom svensk konventionell djurhållning hålls idag de allra flesta grisar, kycklingar, höns, samt en del av nötkreaturen och fåren inomhus i miljöer där deras basala behov av mat, vatten och viloplatser tillgodoses. Sverige har en av världens mest långtgående djurskyddslagstiftningar (World Animal Protection 2020). Sedan länge har det också i Sverige funnits ett förbud mot… Fortsätt läsa Fördjupningsruta D: Djurvälfärdsutmaningar i konventionell och ekologisk djurhållning

Sammanfattning av argumenten

Publicerat den

De argument som tagits upp och analyserats här gör alla anspråk på att visa att djurhållningen kan rättfärdigas i det framtida lantbruket. En sammanfattning av argumenten, i termer av hållbarhet och relevans, redovisas i Tabell 3.  Tabell 3:  Sammanfattning av de olika argumenten för djurhållning.                                                                                   Nr Argument Bedömning 1 “Djurhållningen bidrar till hållbara växtodlingssystem genom… Fortsätt läsa Sammanfattning av argumenten

Framtiden för den ekologiska djurhållningen

Publicerat den

I detta inlägg reflekterar vi över framtiden för den ekologiska jordbruket baserat på vår analys av argumenten för djurhållning. Det ekologiska jordbruket från ett antal målsättningar som beskrivs av de ekologiska principerna – vilka kortfattat går ut på att bidra till tryggad livsmedelsförsörjning samt skydd av miljön, djuren och de berörda människorna. (Läs mer om… Fortsätt läsa Framtiden för den ekologiska djurhållningen

Avslutande reflektioner

Publicerat den

I detta avslutande inlägg diskuterar vi några aspekter som kopplar till den analys av argument för djurhållning som vi genomfört i detta arbete. Vi vill börja med att säga något om den underliggande premissen till denna vår analys, nämligen den att djuren saknar moraliska rättigheter. Slutligen kommer vi kort reflektera kring varför djurhållning är ett… Fortsätt läsa Avslutande reflektioner