Om Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

Västgötaklimax, snabbspår och stipendium, senaste nytt….

Måste nog börja med samma fråga som sist, vad händer med platschefsrekryteringen just nu? Efter annons och intervjuer blev det lite av ”västgötaklimax”. Rekryteringsprocessen har avslutats utan någon ny på plats. Men jag tror att detta trots allt var lärorikt för att bättre identifiera vad som är mest prioriterat in i framtiden för SLU i Skara. För tillfället är frågan parkerad och jag jobbar på som vanligt med goda förhoppningar att det snart ska finnas nya lösningar.

Sedan 2010 har jag ansvarat för sekretariatet för uppdragsutbildning vid SLU. Här finns bl.a. en resursperson från varje fakultet på deltid. Vid halvårsskiftet är tanken att det ska finnas en ny organisation och vi som jobbar i sekretariatet har därför lämnat en rapport till ansvariga utredare. Är det någon som är nyfiken på innehållet så skickar vi förstås gärna rapporten.

Nu pågår arbetet med underlagen inför nytt avtal för snabbspår till Djursjukskötare. Det är liksom tidigare en uppdragsutbildning för nyanlända veterinärer eller motsvarande som utbildas till Djursjukskötare. Detta nya snabbspår planeras starta i Skara på samma sätt som sist. Som det ser ut just nu startar det i november och liksom tidigare blir det då 10 veckor i Skara. Fortsättning följer om detta!  

Till sist – ett varmt Grattis till Göran Jönsson (Jins) som vid LRF stämman förra måndagen fick motta Skaraborgs nötkreaturstiftelses stipendium för 2019. Ett välförtjänt hedersomnämnande för mångåriga insatser till gagn för våra nötkreatur.

Hälsningar

Margareta

Vårvintern är här

Ute har kylan och snön nu  övergått till snöslask, men också hopp om att våren närmar sig. Kanske lite tidigt men det är ju inget vi kan styra över 🙂

De ständiga frågorna jag numera får om jag har slutat och hur länge jag stannar kvar blir inga svar på i denna blogg heller! Fortsättning följer i ämnet och förhoppningsvis finns svaret i nästa blogg. Jag har lovat att stanna tills det finns en ny person på plats och tills den personen fått den introduktion som krävs. 

Som vanligt händer mycket på SLU campus. Från min horisont är det mycket fokus på samverkan till Västra Götalandsregionen och att leva upp till de krav som finns i den överenskommelse som undertecknats. Här finns en rad aktiviteter som handlar om både FoU, samverkan och forskningskommunikation. Vi har arrangerat flera workshop med det gemensamma temat klimat och vi fortsätter med att arbeta med seriösa spel i samarbete med Högskolan i Skövde. Här har SLU Holding en nyckelroll och arbetet löper på mycket bra.  

Uppdragsutbildningen av officiella assistenter med Livsmedelsverket som uppdragsgivare är nu på upploppet. Det har varit mycket givande att ha denna grupp studerande i huset och samarbetet har fungerat utmärkt. Utvärderingarna så här långt ser mycket bra ut, bra jobbat alla lärare och övriga ansvariga!

För nästan 10 år sedan arbetade vi på SLU campus fram en vision och strategi som skulle skapa attraktion för området. Detta gjordes i samverkan med alla fastighetsägare, kommun, SLU m.fl. Då handlade det om att visa en attraktiv miljö för studenter – nu är det nya tider och vi gör ett omtag. Jag har nu bjudit in fastighetsägare till ett första möte för att diskutera hur denna nya process ska ske på bästa sätt. Syftet är förstås detsamma dvs att skapa attraktion till området. För detta är ju något vi själva tillsammans kan påverka!

Detta var lite korta nedslag från min vardag. Hoppas många av er har härliga dagar i skidbackarna denna sportlovsvecka!

Margareta

God Jul!

Så här dagarna före jul är det dags att blicka tillbaka över året som gått. Vi kan konstatera att det för SLU i Skara varit ett bra år. Trenden håller i sig och vi fortsätter öka i antalet anställda, mer forskning och fler doktorander. Samtidigt växer också övriga samarbetspartners på SLU Campus. Vår viktiga partner Agroväst växer och får alltfler nya EU projekt, grattis. Green Tech park, vårt samverkanshus som finns på SLU Campus och som kommunen byggt upp är fyllt och sjuder av aktiviteter. Vi gläder oss åt att det går framåt för alla!

När det gäller ny platschef så har en första intervjurunda genomförts och efter helgerna kommer det mer information om vad som blir nästa steg. Tills det finns en ny person på plats,som har hunnit få den introduktion som behövs, så stannar jag kvar. Får se när under våren jag kommer gå över från heltid till deltid 🙂

Jag har sagt det förr men det tål att upprepas, ni alla som arbetar på SLU i Skara är fantastiska, här finns arbetsglädje, engagemang och vilja till utveckling. Ni har alla bidragit till den utveckling som vi nu ser. Hoppas ni får en riktigt skön julhelg och kan koppla av för att kunna komma med nya krafter på det nya året.

Stort TACK för året som gått och God Jul!

önskar

Margareta

   

Ny platschef sökes!

Efter 15 år som platschef är det dags att hitta en efterträdare. Det har varit fantastiska, lärorika och utmanande år och jag har trivts, mycket tack vare det stöd och den härliga stämning som funnits på SLU Campus  i Skara. I motgång har vi gemensamt slipat argumenten på ett konstruktivt sätt och i medgång har vi firat tillsammans. Men framför allt har fokus varit att se möjligheterna och inte fasta i det som vi inte kan påverka. Den andan ska vi vara rädda om!

Nu vill jag be er hjälpa till att sprida informationen om tjänsten, sista ansökningsdagen är 19 november så dela gärna på sociala medier. Här finns länken

https://socialrecruiting.jobtip.se/platschef-slu-skara?fbclid=IwAR3iAKIrbd64UbmY1H1R17Q5buDroDr1BRREwvU2Bz-CNSZYsLEUrpfPo1Q

Under våren räknar jag med att finnas kvar men går ner i tid så snart det blir möjligt och när vi har en ny person på plats.

Sprid gärna informationen till alla som kan tänkas vara lämpliga som framtidens chef på SLU i Skara 🙂

Hälsar

Margareta

 

Smedjeveckan 2018

Vi kan konstatera att Smedjeveckan 2018 går till historien. Under veckan hann vi med två invigningar, först invigde H.K.H. Prins Carl Philip Götala Nöt- och lammköttsforskning och idag fredag har det vackra antika biblioteket återinvigts.

Med stormvindar som gjorde att träden i Götalas allé vek sig och med hällande regn på tvären gick jag allén upp för att möta prinsen, första paraplyet gick i bitar redan på gårdsplan och det vara bara att gå och verka oberörd 🙂 Så började denna minnesvärda dag som kommer gå till historien. Prinsen höll ett mycket fint tal som alla kan läsa på hovets hemsida

Jag vet att bakom detta evenemang ligger MYCKET arbete. Det finns många som arbetat i bakgrunden och jag vill rikta ett stort och hjärtligt tack till er alla som gjort denna dag så fantastisk. Vi har fått mycket beröm från olika håll och resultatet är ytterligare ett gott exempel på den välkända ”Skara-andan”. Spridningen i pressen är som vi alla vet ett viktigt inslag för oss på SLU i Skara. Nu är det ju fler som vet att vi fortfarande finns kvar!

Vid dagens invigning av det antika biblioteket kunde vi njuta av ett vackert höstväder och med fin inramning av våra högtidsklädda tidigare bibliotikarier, Beata och Pelle. Nu har vi ytterligare en pusselbit på plats för att stärka SLU Campus!

Detta var bara två nedslag men mycket mer lyckade aktiviteter genomfördes under veckan. Samarbetet med Gröna möten är ytterligare exempel på goda samarbeten.

Till sist STORT TACK till alla som bidragit till denna lyckade Smedjevecka!

Margareta

 

 

Trevlig sommar

Nu rullar det på bra i Skara, nytt avtal med regionen, nya EU projekt, nya doktorander, ny uppdragsutbildning. Antalet anställda i Skara växer och den nedåtgående trenden har vänt uppåt.

Snabbspåret som började 2017 avslutades nu under våren och branschen har nu välkomnat nya Djursjukskötare, det blev en lyckad satsning där vi i Skara medverkat i såväl inledande teorikurser som i praktik-kontakter och slutprov. För många av oss har detta varit en ny upplevelse som gett mersmak. En fantastisk trevlig grupp av nyanlända veterinärer vars mål varit att snabbt kunna komma ut i den svenska arbetsmarknaden för att göra nytta. Tack alla som medverkat till denna lyckade satsning!

Nu går vi vidare och från april utbildas nu officiella assistenter på SLU i Skara, (HMH). Det är en uppdragsutbildning finansierad av Livsmedelsverket. Ännu en trevlig grupp av studerande förgyller vår tillvaro på Campus. Utbildning pågår till febr 2019.

Samverkan på Campus är viktig och det är roligt att det även här är en tydligt positiv utveckling, ett växande Green Tech Park och också många nya Agrovästprojekt.

Det känns som att vi har bäddat för en innehållsrik höst 🙂 så passa på att koppla av nu under sommaren. Jag vill åter passa på att tacka för allt arbete ni alla lägger ner för vårt SLU i Skara!

Ha nu en riktigt skön sommar

….och en Glad midsommar!

Margareta

 

 

 

SLU i Skara och framtiden, mycket på gång nu!

Äntligen börjar det klarna på många fronter för SLU Skara. Det viktigaste just nu är att samverkan med VGR är klar för de närmaste tre åren. Det innebär att beslut är tagna för de tre nya projekten som är;

Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen som bygger på tidigare Nöt- och lammköttsprogram 2014 – 2017

Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen som bygger på tidigare Precisionsodlingsprogram 2014 – 2017

Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket som är en vidareutveckling av arbetet i det nystartade RådNU 2014 – 2017

Mer information finns i pressmeddelandet här

…och ytterligare viktiga avtal som skapar goda förutsättningar för SLU i Skara och för framtidens precisionsodling finns här

En avsiktsförklaring mellan SLU:s rektor och VGR:s ordförande i regionutvecklingsnämnden undertecknades redan i våras och den sträcker sig över 6 år. Stort TACK till alla som bidragit till att detta strategiska arbete för framtidens SLU i Skara kommit till stånd! Nu börjar arbetet på allvar och som extra stöd för programmens gemensamma kommunikationsarbete kommer SLU Holding medverka. Ser fram mot ett spännande arbete!

Som säkert de flesta vet så har en uppdragsutbildning för officiella assistenter på slakterier startat här på SLU i Skara med HMH som avtalspart. Det är Livsmedelverket som gett SLU detta uppdrag efter lite extra arbete i julveckan 2017. Det är en uppdragsutbildning som håller på till januari 2019. Totalt 15 deltagare finns nu i Norlingsalen i Smedjan. Jätteroligt och vi hälsar alla hjärtligt välkomna till SLU i Skara!

Till sist något som jag vet många funderat på och där jag ”passat” i väntan på klara besked. Nu har jag det glädjande beskedet till er alla att universitetsledningen diskuterat platschefsrollen i Skara och tjänsten kommer att återbesättas när jag så småningom går i pension. Planen är att ett rekryteringsarbete inleds efter sommaren. Som alla vet så kan det ta tid att rekrytera rätt person och jag kommer stanna kvar så länge som det behövs för att skapa en bra brygga för en efterträdare och också om det krävs för särskilda uppdrag under längre period. Jag kommer inte släppa några av de externa uppdrag jag har innan vi har en ny person på plats för att undvika att SLU hamnar utanför.  Det viktigaste för mig är att skapa bästa möjliga förutsättningar för er alla som arbetar på SLU i Skara.

Nu ska det inte dröja så länge till nästa blogg 🙂

Hörs snart igen

Margareta

 

 

 

 

 

God Jul!

Nu rullar det på bra här på SLU i Skara och detta tack vare er alla som arbetar hårt för vårt SLU. Under året har viktiga beslut tagits som stärker utvecklingen och vi kan med tillförsikt se fram mot 2018. Nya stallar på Götala, nytt avtal med regionen, fler anställda på orten mm. Vi har brutit en nedgående trend och jag vill tacka er alla för året som gått, för det mycket goda samarbetet och för att vi har en så god stämning på vårt Campus.

Ha nu en riktigt skön och avkopplande julhelg med nära och kära, så ses vi på det nya året!

God Jul!

Margareta

Grattis Agroväst!

I år firar Agroväst 25 år och vi gratulerar samtidigt som vi hyllar det goda samarbetet under alla dessa år. En levnadsglad 25-åring med full fart in i framtiden, det var vad vi såg prov på igår i samband med jubileumsdagen.

Agroväst föddes 1992 då landshövdingarna i de fem västra länen inkl Halland och Värmland enades om ett gemensamt Länsstyrelseprojekt. Många framsynta män låg bakom denna satsning där SLU med dåvarande platschefen också spelade en nyckelroll. Det treåriga projektet blev lyckat och under1995 bildades först en intresseförening och senare på året bolaget Agroväst. Så började resan och åren har rullat på med mängder av olika projekt, program och utbildningar. Att initiativ från duktiga lantbrukare resulterar i uppbyggnad av en helt ny forskargrupp ger precisionsodling prov på, att ansökan till kvalificerad yrkesutbildning 1996 leder till en hållbar yrkeshögskola, BYS som fortfarande lever och utvecklas är ett annat gott exempel. Men framför allt har Agroväst varit den organisation som oavsett tid kunnat anpassa sig för att i god samverkan arbeta för lantbruksnäringens utveckling. När det blåst snåla vindar för SLU i Skara har lantbrukets företrädare funnits där och tillsammans med Agroväst har vi hittat nya sätt att utveckla verksamheter på. Det går att lära av historien men det går aldrig att kopiera det som varit, omvärlden förändras ständigt. Då krävs det initiativrika personer med siktet framåt. Tack Mats med medarbetare på Agroväst för ert målmedvetna arbete framåt!

Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar vidare med samarbetet mellan SLU och Västra Götalandsregionen, det är en viktig del av det gröna klustret som fortfarande försöker hitta sina former för att passa in och möta framtidens utmaningar. Här behövs givetvis den levnadglada 25 åringen och vi ser fram mot det fortsatta samarbetet!

Stort grattis från SLU i Skara

Margareta

 

SLU firar 40 år som universitet

Mycket händer i anslutning till att vi nu firar 40 år som universitet. För oss i Skara kan vi blicka tillbaka i historien dryga 240 år. Men sammanslagning av de tre högskolorna Lantbrukshögskolan, Veterinärhögskolan och Skogshögskolan skedde ju 1977 och det är det vi firar i år. Mer information om SLU:s firande finns här

Smedjan står nu rustad för framtiden, kom och hälsa på och se vilka möjligheter som finns med både distansutbildning och videokonferenser.

Nästa vecka är det vår tur att fira, årets Smedjevecka är fullspäckad men intressanta programpunkter, missa inte detta! Här finns program

Det är många i Skara som på olika sätt bidragit till SLU:s jubileum. Ylva har gjort en mycket trevlig Jubileumspodd som lyfter fram det engagemang och kraft som kan finnas i vårt fantastiska universitet, lyssna på jubileumspodden. Det finns också en bok som just släppts där vi kan läsa och lära utifrån historien men också blicka framåt. Det är Mårten Carlsson, Anders Nilsson och Roland von Bothmer som ligger bakom denna mycket innehållsrika bok. Den ger förklaringen till varför SLU befinner sig där vi är och inspirerar därför  till både eftertanke och framtida utveckling. Hör av dig om du vill ha ett eget exemplar.

Hjälp nu gärna till att sprida informationen om Smedjeveckan!

Hoppas vi ses

Margareta