Om Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

Tack!

Som vanligt är det mycket på gång på SLU i Skara även om det inte alltid är fullt i korridorerna. Pandemin påverkar ju våra arbetssätt för de flesta av oss så det är ju tur att vi hade en god digitaliseringsmognad.

Vi har just avslutat teoridelen av uppdragsutbildningen för utländska agronomer med mark/växt eller trädgårdexamen (från hemlandet). En trevlig grupp som läst allt på distans och ett fantastiskt arbete av engagerade lärare. Tack särskilt till Maria, Therese och Christina som alla finns i Skara! En dålig timing lyckades vi tyvärr med då praktikperioden började direkt efter teorin i augusti och pandemin satte käppar i hjulet för många praktikplatser. Men vi fortsätter envist att jobba på att få alla placerade i närheten av sin bostadsort.

Våra uppdragsutbildningar för nyanlända har varit uppskattade av både deltagare och vår uppdragsgivare arbetsförmedlingen, så vi får därför möjligheten att starta ytterligare en utbildning för agronomer nu i höst.

Nästa vecka är det åter Smedjevecka, vår årliga populärvetenskapliga vecka som i år blir helt digital. Ylva har spelat in korta filmer och jag som har fått möjligheten att tjuvkika kan säga att det finns mycket trevliga inslag från våra forskare och dessutom en spännande vandring på vårt veterinärhistoriska museum. Missa inte dessa filmer!

Numera får jag många frågar om jag börjat nedräkningen inför pensionen, men med en full almanacka har inte lugnet infunnits sig denna höst för att ens börja tänka på att räkna ned…..eller så ligger det inte för mig 🙂

Marie började 1 september och har därmed formellt övertagit platschefsrollen, jag finns kvar till årsskiftet för att stödja och göra en så bra överföring som möjligt.

Tack alla på SLU Campus i Skara för en fantastisk tid!

Varmt välkommen Marie! ….- då lämnar jag över den digitala stafettpinnen till dig 🙂

Hälsningar

Margareta

Ny platschef klar

Nu äntligen vill jag förmedla en riktigt glädjande nyhet för er alla på SLU Campus i Skara. Idag blev det klart att Marie Andreasson, nuvarande landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götaland blir min efterträdare. Jag har lärt känna Marie genom en rad olika nätverk, styrelser, projektgrupper och inte minst i samband med invigningen på Götala. Hon kommer bli en mycket god representant för SLU och jag vill gratulera er alla 🙂

Hur själva överföringen kommer se ut under hösten får vi återkomma till. Just nu försöker vi hitta någon tid för Zoom möte så ni alla har chansen att hälsa Marie välkommen. Återkommer om detta

Bästa hälsningar

Margareta

Trevlig Påsk!

Inget är sig likt just nu, många arbetar hemifrån, resorna är i stort sett obefintliga och dagarna består av olika videomöten som avlöser varandra. Jag tror att många av er känner igen er i denna situation och också de för- och nackdelar detta medför, ensamarbete, högt arbetstempo mm. Då är det välkommet med goda initiativ som Zoomfika. SLU ligger långt fram när det gäller att använda den nya tekniken, så tack alla som bidragit till denna IT mognad. Den är viktig för oss alla just nu. Det gör ju att vi kan fortsätta med mycket av vår verksamhet trots att samhället stannar av alltmer. Men alla förändringar ger på sikt erfarenhet även om vi helst hade velat slippa denna Coronapandemi.

Nu är det dags att planera för vår traditionsenliga Smedjevecka, sista veckan i September. Vi vet inte hur det ser ut med smittspridning då, även om vi hoppas på att allt ska vara över vid den tidpunkten. I våra inledande diskussioner har vi sagt att det skulle vara spännande att göra en helt digital vecka. Med den goda kunskap om teknik, distansutbildning och pedagogik som finns vid SLU i Skara finns goda förutsättningar. Men här krävs också inspiration och nya idéer. Om du har intresse att komma med dessa, vara med i denna planering eller bidra i stort som smått. Hör av dig till Ylva (ylva.carlqvist.warnborg@slu.se) som även i år samordnar Smedjeveckan.

Till sist, jag vet att denna Påsk blir annorlunda för många av er, men det är då sannolikt en uppoffring som skapar nytta för oss alla i samhället och det blir ju fler Påskhelger 🙂

Jag önskar er alla en trevlig Påsk och att både ni själva och era familjer håller er friska!

Margareta

Aktuellt

Januari och februari gick alldeles för fort och nu helt plötsligt är vi inne i en situation ingen av oss kunde föreställa sig för bara några månader sedan.

Vad är på gång i korthet från min utsiktsplats

En ny uppdragsutbildning för nyanlända med mark/växt eller trädgårdsutbildning på akademisk nivå, från sitt hemland har just startat med 8 veckors språkutbildning. SLU ansvarar för 13 veckors teori och vi fick mer än 200 sökande som sedan intervjuats av arbetsförmedlingen, därefter har SLU intervjuat ca 70 personer. Christina Lundström och jag har hållit i de allra flesta intervjuerna som resulterat i att en grupp på 25 personer nu börjat. Ibland är det timing, utbildningen är på distans. Ni som var med på sopplunchen vet mer om detta projekt 🙂

Inget nytt när det gäller ny platschef. Jag fortsätter som planerat tills det finns en ny lösning.

RådNU tillhör sedan årsskiftet AEM (arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi) i Alnarp. Det är en ren organisatorisk förändring som innebär att SLU i Skara:s verksamheter åter tillhör tre fakulteter. Jag är övertygad om att detta är en bra och långsiktig lösning för RådNu och också för SLU i Skara.

VGR samverkan – vi är inne i en fas med utvärderingar och analyser. Samtidigt ska vi förbereda nästa 3 år i samverkan med partners och inom ramen för det redan tecknade övergripande avtalet med start 2021.

Sen till det vi alla uppfylls av just nu – Corona

Jag vill uppmana er alla att varje dag gå in och läsa senaste uppdatering på medarbetarwebben. Då vet ni också att from idag upphör all campusförlagd utbildning på SLU:s alla campus. Vi måste alla ta vårt ansvar för att minska smittspridningen och vi kommer därför att under i första hand mars och april ställa in både soppluncher och gemensamma fika på SLU Campus i Skara. Även om behovet att mötas är både stort och viktigt så får det bli digitalt hellre än fysiskt under denna period. Vi måste också ta det ansvar vi kan för all verksamhet på vårt SLU Campus i Skara och jag vill därför uppmana alla våra samarbetspartners på Campus och andra externa i våra lokaler att följa samma riktlinjer. Vi ställer in fysiska möten och använder skype så mycket det går. Jag kan inte nog understryka vikten av att följa Folkhälsomyndighetens råd men också att vara mer kritisk än vanligt till det som sprids på sociala media.

Ta hand om er !

Margareta

God Jul!

SLU Campus i Skara

Det går bra nu……och jag hade hoppats att en efterträdare hade suttit här just nu och kunnat få njuta av detta, men nu är det jag som får glädjas åt den framgång som ni alla har bidragit till. Det känns förstås jättebra att få uppleva detta. De som gjort jobbet är ni alla duktiga lärare, forskare, tekniker, administratörer, samarbetspartners m.fl – alla är ni viktiga pusselbitar. Det är det som är Skaramodellen. Tack för ert stora engagemang!

Resultat kan mätas på olika sätt men vi kan konstatera att idag finns fler anställda än innan utbildningarna flyttade, idag har vi fler doktorander än någonsin, idag har vi alltfler samverkansavtal med andra organisationer och myndigheter. För att bara ge några smakprover. Stort TACK till er alla!

Nytt

Efter årsskiftet kommer RådNu organisatoriskt tillhöra Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, (AEM) i Alnarp. Det är inget dramatiskt för orten Skara då verksamheten finns kvar på samma sätt som tidigare i Smedjan. Detta kommer dock skapa bättre förutsättningar för forskning och utveckling av verksamheten som ju idag tillhör ortskansliet (universitetsadministrationen).

Rekryteringsarbetet för en efterträdare till mig fortsätter och förhoppningen är att vi vet mer efter helgerna.

Grattis

Grattis till Jonas Dahl som idag tilldelats NOR, (Nit- och redlighet i rikets tjänst) efter mer än 30 år på SLU i Skara.

Grattis i förskott till en ungdomlig 90-åring, Göran Jönsson, med livslångt engagemang för vår verksamhet på SLU.

Men nu närmar vi oss julen med stormsteg och jag hoppas att ni alla får en riktigt avkopplande och skön julhelg

God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses på det nya året med nya krafter och nya mål

Margareta

Ändrade planer

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Tyvärr valde Maria Stenberg att gå tillbaka till sitt tidigare arbete på jordbruksverket. Ett svårt val för henne, men också modigt att göra en helomvändning. Som ni vet har vår universitetsdirektör varit tydlig att det ska finnas en platschef i Skara så rekryteringsarbetet pågår för fullt. Har ni tips är ni mer än välkomna att höra av er till mig. Jag vill rikta ett stort TACK till Maria för det trevliga samarbetet med oss alla under hösten!

Det är som vanligt mycket på gång. Visionsarbetet för Campus fortsätter och nu på fredag finns ytterligare en möjlighet att göra inspel i visionsarbetet för den som missat tidigare tillfällen. Meddela mig då med vändande post 🙂

Nästa vecka har vi sista avstämningsmötet med VGR för året. Under nästa år kommer strategiarbetet intensifieras inför de sista 3 åren i den pågående överenskommelsen mellan SLU och VGR. I planeringen ingår självvärderingar, ”rundabordsdiskussioner”, hearing, strategimöten mm

Snabbspåret med nyanlända veterinärer som omskolas till djursjukskötare har nu kommit igång på allvar. En lika trevlig grupp om förra gången. De är kvar hos oss till jul och flyttar sen till Uppsala för mer teori. Detta är en uppdragsutbildning med arbetsförmedlingen som uppdragsgivare liksom tidigare år.

Glöm inte anmäla er till julkaffet som är den 17 dec och som vanligt tillsammans med våra tidigare anställda, numera pensionärer.

Som ni säkert förstått så kommer jag fortsätta arbeta som platschef även efter årsskiftet men räknar med att kunna gå ner i arbetstid så snart det är möjligt. Mer om detta får det bli in nästa blogg.

Ha det bra i dessa adventstider

Hälsar

Margareta

It will not always be as we expect. Unfortunately, Maria Stenberg chosed to go back to her previous job at Jordbruksverket A difficult choice but also brave to make a complete reversal. As you know, our university director has been clear that there should be a site manager in Skara so the recruitment work is in full swing. If you have any tips, you are more than welcome to contact me. I would like to extend a big THANK YOU to Maria for the nice collaboration with us all this fall!

As usual, there is a lot of things going on. The vision work for Campus continues and now on Friday there is another opportunity to participate in the vision work for those who missed previous opportunities. Send me a mail

Next week we have the last meeting with VGR for the year. During the next year, strategy work will be intensified for the last 3 years in the ongoing agreement between SLU and VGR. The planning includes self-assessments, ”roundtable discussions”, hearing, strategy meetings, etc.

”Snabbspåret” with newly arrived veterinarians who are retrained to be animal nurses has now started. An equally nice group as last time. They stay with us to Christmas and then move to Uppsala for more theory.

Don’t forget to sign up for the Christmas coffee, December 17, as usual with our former employeed.

As you probably understand, I will continue to work as a site manager even after the turn of the year, but I expect to be able to cut down on working time as soon as possible. More about this it will be in the next blog.

Lyckad Smedjevecka

Marias första blogg kommer här!

Tiden går fort när man har roligt, jag har redan varit vid SLU i Skara som platschef i fem veckor! Veckorna har varit fulla av intressanta och spännande möten. Det är så roligt att vara tillbaka vid SLU och få arbeta med alla de viktiga frågor som ryms inom SLU!

Som vanligt sista veckan i september genomförde vi årets Smedjevecka. Veckan innehöll ett späckat program, som visade på verksamheterna vid SLUs campus. Seminariet i serien ”Det digitala djuret” hade så många som 100 deltagare från olika organisationer och företag. Det spelades in precis som de föregående seminarierna i serien och kan ses i efterhand. Det blev många väldigt bra presentationer att titta i efterhand på för er som inte hade möjligheter att delta!

På måndagen hade man möjligheter att få hjälp att tillämpa precisionsodling då Tilldelningsfilens väg till redskapet presenterades under en halvdag med stöd från Sveriges bästa kompetens på området. På den sedvanliga Hästdagen berättade etologiforskare om hur man kan tänka när man lastar hästar och ett nationellt program för hästföretagare presenterades. Under Hästivalen tog många besökare chansen att få uppleva ett digert program som speglade hästvärlden.

Under Smedjeveckan, som för övrigt var samma vecka som FN:s klimatmöte, så presenterades prototypen av spelet KliMat 2030 för naturbrukselever från Uddetorpsskolan. Margareta skrev mer om spelet i sin blogg från september.

Jag kan passa på att tipsa om SLUs satsningar på klimat som finns samlade under rubriken: SLU, universitetet med 52 klimatveckor om året.

Den 9 oktober får vi besök av SLUs rektor Maria Knutson Wedel. Du har möjligheter att träffa henne under sopplunchen!

Jag vill också påminna om uppmaningen vi fick häromdagen att komma med förslag på programnamn för utbildningar för SLUs målgrupp. Här hittar du information om fördubblingsprojektet

Nu ser vi fram mot en fortsatt spännande höst med många viktiga och intressanta projekt som rullar på!

Välkommen Maria

Idag har Maria Stenberg börjat som ny platschef på SLU i Skara. Stafettpinnen går vidare men jag kommer finnas kvar till årsskiftet och stödja med det som Maria vill ha stöttning med, allt för bästa möjliga överlämning. Bloggen kan nu hanteras av oss båda under hösten så nästa blogg kommer Maria skriva!

På fredag startar vårt jubileum för veterinärhistoriska museet som firar 40 år sedan stiftelsen bildades. Vi passar på att lyfta fram utvecklingen inom djurskydd och djurvälfärd och den betydelse SLU i Skara spelat över tid för detta område. Lördagens tema är antrozoologi och dagen vänder sig till en bred målgrupp med många aktiviteter för barnfamiljer.

Ett visionsarbete är påbörjat för SLU Campus där fastighetsägarna ingår. Vi kommer involvera alla intresserade på campus för bästa möjliga input inför framtiden, men det kommer i nästa steg av processen. Jag återkommer om detta i senare blogg.

Samarbetsprojekten med VGR löper på bra och särskild uppmärksamhet har just nu det sk ”paraplyprojektet” fått. Det är ett projekt som startade redan i förra programperioden men förlängts med lite ändrad inriktning. Här har vi ett samarbete med Högskolan i Skövdes spelutvecklare och från vårt håll vilar ett stort ansvar på SLU Holding, Klimatspelet som utvecklas i projektet har skapat medial uppmärksamhet, bra jobbat Mats Wiktorsson, Anna Hessle,  Christina Lundström m.fl.!

Nu har vi kommit in i den första höstmånaden och alla sommarsemestrar är avslutade, SLU i Skara har åter full bemanning, nu kör vi!

Margareta

Trevlig sommar!

Imorgon är de midsommarafton och efter gemensamt fika med glass och jordgubbar känns det som att vi klivit över tröskeln till sommar på riktigt.

Som jag skrev i föregående blogg så kommer Maria Stenberg att börja som platschef till hösten (2 september), jag kommer finnas kvar till nyår och ska göra vad jag kan för att skapa goda förutsättningar för Maria. Många möten blir det under hösten för att träffa strategiska personer och organisationer som är viktiga för oss på SLU i Skara.

Under mina år som platschef har jag också haft diverse andra uppdrag där många handlat om kompetensutveckling för yrkesverksamma i olika former, däribland ansvar för sekretariatet för uppdragsutbildning.  Sekretariatet kommer inte stanna kvar i Skara och i dagsläget är det inte helt klart hur det kommer att organiseras. Men så längre jag finns kvar kommer jag arbeta som tidigare med kompetensutveckling och det som just nu är högaktuellt är ett nytt snabbspår för nyanlända veterinärer som omskolas till djursjukskötrare. Precis som tidigare snabbspår kommer delar av denna utbildning ligga i Skara.

Fredagen 6:e och lördagen 7:e september kommer vi fira att det är 40 år sedan Veterinärhistoriska museet stiftades. Det blir seminarium med tema djurskydd och djurvälfärd under fredagen och antrozoologi under lördagen, dessutom en rad trevliga aktiviteter för barnfamiljer också under lördagen.

Vår verksamhetsberättelse för 2018 finns nu i skrift, prata med Vanja om ni vill kunna trycka upp egna ex.

Tack för det goda samarbetet och ha en riktigt trevlig midsommar!

Margareta 

Ny platschef!

Det är så roligt att kunna börja med att presentera min efterträdare!

Det blir Maria Stenberg, agronom, docent, numera rådgivare på jordbruksverket som tidigare arbetat på SLU och som nu kommer tillbaka i en helt ny roll.  Maria kommer efterträda mig efter mina nu drygt 15 år på samma jobb. Men det har inte varigt enformigt och det kommer inte bli det heller, det är min övertygelse 🙂 Det känns oerhört bra att det är just Maria som tar över och jag ska göra vad jag kan för att stödja i ett övergångsskede.

Maria börjar 1 september och vi kommer gå dubbelt under hösten. Jag kommer finnas kvar på deltid, bl.a. i diverse styrelser men trappar ned successivt. Exakt hur det kommer att se ut får vi återkomma till.

Och så lite nytt angående miljöledning i Skara; Vi har nu ett nytt miljömål och det är att inte flyga inrikes överhuvud taget. Anledningen till att vi ”spänner bågen” är förstås att det i de allra flesta fallen är fullt möjligt för oss i Skara att välja andra färdmedel. Vi får prata mer om detta vid kommande gemensamma fika och soppluncher

I fredags hade vi hundra personer från mellersta Sveriges jordägarförening här och det är med stolthet jag kan konstatera att de nedslag vi gjorde från forskningen i Skara gav intryck och mersmak. Det finns så mycket intressant forskning på SLU. Tack alla duktiga föreläsare!

Till sist vill jag bara påminna om att veterinärhistoriska museet firar 40 år sedan stiftelsen bildades och det firas första helgen i september med seminarier och aktiviteter. mer om detta i nästa blogg!

Hälsar

Margareta