Aktuellt

Januari och februari gick alldeles för fort och nu helt plötsligt är vi inne i en situation ingen av oss kunde föreställa sig för bara några månader sedan.

Vad är på gång i korthet från min utsiktsplats

En ny uppdragsutbildning för nyanlända med mark/växt eller trädgårdsutbildning på akademisk nivå, från sitt hemland har just startat med 8 veckors språkutbildning. SLU ansvarar för 13 veckors teori och vi fick mer än 200 sökande som sedan intervjuats av arbetsförmedlingen, därefter har SLU intervjuat ca 70 personer. Christina Lundström och jag har hållit i de allra flesta intervjuerna som resulterat i att en grupp på 25 personer nu börjat. Ibland är det timing, utbildningen är på distans. Ni som var med på sopplunchen vet mer om detta projekt 🙂

Inget nytt när det gäller ny platschef. Jag fortsätter som planerat tills det finns en ny lösning.

RådNU tillhör sedan årsskiftet AEM (arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi) i Alnarp. Det är en ren organisatorisk förändring som innebär att SLU i Skara:s verksamheter åter tillhör tre fakulteter. Jag är övertygad om att detta är en bra och långsiktig lösning för RådNu och också för SLU i Skara.

VGR samverkan – vi är inne i en fas med utvärderingar och analyser. Samtidigt ska vi förbereda nästa 3 år i samverkan med partners och inom ramen för det redan tecknade övergripande avtalet med start 2021.

Sen till det vi alla uppfylls av just nu – Corona

Jag vill uppmana er alla att varje dag gå in och läsa senaste uppdatering på medarbetarwebben. Då vet ni också att from idag upphör all campusförlagd utbildning på SLU:s alla campus. Vi måste alla ta vårt ansvar för att minska smittspridningen och vi kommer därför att under i första hand mars och april ställa in både soppluncher och gemensamma fika på SLU Campus i Skara. Även om behovet att mötas är både stort och viktigt så får det bli digitalt hellre än fysiskt under denna period. Vi måste också ta det ansvar vi kan för all verksamhet på vårt SLU Campus i Skara och jag vill därför uppmana alla våra samarbetspartners på Campus och andra externa i våra lokaler att följa samma riktlinjer. Vi ställer in fysiska möten och använder skype så mycket det går. Jag kan inte nog understryka vikten av att följa Folkhälsomyndighetens råd men också att vara mer kritisk än vanligt till det som sprids på sociala media.

Ta hand om er !

Margareta

av Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *