Avsiktsförklaringen på plats!

Ja, då kan vi bocka av nästa steg i processen för SLU i Skaras framtid. Avsiktsförklaringen mellan SLU och regionen är undertecknad av vår Rektor Lisa Sennerby Forsse och regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman.

Några av de forsknings- och samverkansområden som fanns i utredningen har lyfts av den interna bedömargruppen och överensstämmer också med regionens ambitioner för de gröna näringarna. Här finns nu en samsyn att bygga vidare på.

För att lyckas att uppnå en långsiktig hållbar verksamhet i Skara vet vi alla att det krävs forskning. Vi är ett universitet och vår huvudsakliga roll är förstås forskning och utbildning. När nästan hälften av statsanslagen försvinner från Skara krävs det nya initiativ och det ligger givetvis en utmaning i att förena ”det nationella anslaget med det regionala perpektivet” som vi uttryckte det i utredningen. Det krävs en stark och respekterad nod såväl internt som externt för att lyckas.

Nu börjar vi om i en ny process där vi går tillsammans med regionen med siktet på en efterfrågad och hållbar verksamhet. Därför var VH fakultetens beslut mycket välkommet! Fortsatt satsning på en professur i Skara är en pusselbit till. Stort grattis till alla som medverkat till att detta blev verklighet!

Mycket arbete ligger framför oss på kort tid. Nu ska nya projektplaner tas fram för dessa nya gemensamma fokusområden och här ska olika aktörer medverka för bästa möjliga resultat för de gröna näringarnas tillväxt. Och allt ska vara klart i slutet av april!

Men vad gör det att lägga in en växel till när vi nu kan se en positiv framtid med hjälp av denna regionala kraft 🙂

Margareta

 

 

 

av Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

1 kommentar

  1. Vad skönt att SLU Skara verkar ha en fortsatt framtid! Vad är det för forskning som planeras att utvecklas i Skara?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *