Lägesrapport

Eftersom vi inte lyckades få till ett gemensamt fika denna veckan vill jag istället ge er en snabb inblick i pågående strategiarbete denna vägen.

Förra veckan hade vi ett första möte i en liten arbetsgrupp mellan SLU och VGR. Från SLU deltog Johan Schnürer tillsammans med mig och från regionen Berit Mattsson och Göran Fock. Diskussionen rörde hur processen går vidare utifrån avsiktsförklaringen, nuvarande verksamhet och intressen från SLU och förstås också i samklang med övriga västsvenska intressenter. 

Dagen efter var konkurrensutredningen i Skara på inbjudan av Agroväst. Från utredningen deltog ordförande och två sekreterare och från det västsvenska klustert deltog lantbrukets organisationer, myndigheter, länsstyrelse och region.  Det blev en mycket lyckad dag som visade på det engagemang som finns här i Västsverige. Budskapen var tydliga om brister som finns och hur vi kan medverka för att stärka konkurrenskraften.

Denna veckan har jag deltagit i Livsmedel i Västs styrelse som är ägare till bolaget Agroväst. Även här pågår förändringar då ett av dotterbolagen nu överfös till SIK.  Kvar i koncernen finns Agroväst och Lokalproduceat i väst. Landshövdningen är ordförande och det finns ett stort stöd från alla deltagande parter för vår verksamhet på SLU i Skara.

Nästa styrelsemöte denna veckan var Agrovästs och givetvis finns även strategidiskussioner högt på agendan på detta styrelsebord. Det handlar nu om att samla krafterna och ha gemensam strategi som harmonierar med SLU och regionens arbete inom ramen för avsiktsförklaringen.

I direkt anslutning till styrelsemötet i Agroväst följde förhandlingar med JTI som kommer att etablera sig i Skara under förutsättning av att de allra sista pusselbitarna faller på plats (närmaste dagar). Allt hänger ihop och detta kommer stärka oss i Skara. Det är regionen som även här är nyckelspelare och det kommer bli ett nära samarbete med både SLU och Agroväst.

Tidsplanen för arbetet med avtal mellan SLU och VGR och fortsatt utvecklingsarbete är att allt ska finnas klart för beslut den 8 maj! I praktiken finns det tydligt angivet från regionen vilka parter som ska medverka i de ansökningar som ska in och samtidigt ska detta överensstämma med SLU och VGR.s gemensamma startegiarbete. Som ni vet finns det ofta många agendor och det är inget enkelt arbete men jag är övertygad om att vi ska nå i mål i tid med gott resultat. Min ambition är att det vi inte kan nå inom ramen för detta arbeta ska kunna kompletteras på annat sätt i det fortsatta klusterarbetet. Men nu tar vi en sak i sänder och lägger i högsta växeln för det gemensamma arbetet mellan VGR och SLU.

Till sist vill jag förstås gratulera Meny och tacka Anna-Karin för det goda arbete hon gjort som bäddat för att vi fått ett större uppdrag. Nu kan Meny använda sina verktyg i nytt sammanhang, denna gång för västra Sveriges livsmedelsföretag. Bra jobbat Anna-Karin och givetvis övriga goda medarbetare i Meny!!

Margareta 

 

 

 

av Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *