SLU i Skara och framtiden, mycket på gång nu!

Äntligen börjar det klarna på många fronter för SLU Skara. Det viktigaste just nu är att samverkan med VGR är klar för de närmaste tre åren. Det innebär att beslut är tagna för de tre nya projekten som är;

Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen som bygger på tidigare Nöt- och lammköttsprogram 2014 – 2017

Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen som bygger på tidigare Precisionsodlingsprogram 2014 – 2017

Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket som är en vidareutveckling av arbetet i det nystartade RådNU 2014 – 2017

Mer information finns i pressmeddelandet här

…och ytterligare viktiga avtal som skapar goda förutsättningar för SLU i Skara och för framtidens precisionsodling finns här

En avsiktsförklaring mellan SLU:s rektor och VGR:s ordförande i regionutvecklingsnämnden undertecknades redan i våras och den sträcker sig över 6 år. Stort TACK till alla som bidragit till att detta strategiska arbete för framtidens SLU i Skara kommit till stånd! Nu börjar arbetet på allvar och som extra stöd för programmens gemensamma kommunikationsarbete kommer SLU Holding medverka. Ser fram mot ett spännande arbete!

Som säkert de flesta vet så har en uppdragsutbildning för officiella assistenter på slakterier startat här på SLU i Skara med HMH som avtalspart. Det är Livsmedelverket som gett SLU detta uppdrag efter lite extra arbete i julveckan 2017. Det är en uppdragsutbildning som håller på till januari 2019. Totalt 15 deltagare finns nu i Norlingsalen i Smedjan. Jätteroligt och vi hälsar alla hjärtligt välkomna till SLU i Skara!

Till sist något som jag vet många funderat på och där jag ”passat” i väntan på klara besked. Nu har jag det glädjande beskedet till er alla att universitetsledningen diskuterat platschefsrollen i Skara och tjänsten kommer att återbesättas när jag så småningom går i pension. Planen är att ett rekryteringsarbete inleds efter sommaren. Som alla vet så kan det ta tid att rekrytera rätt person och jag kommer stanna kvar så länge som det behövs för att skapa en bra brygga för en efterträdare och också om det krävs för särskilda uppdrag under längre period. Jag kommer inte släppa några av de externa uppdrag jag har innan vi har en ny person på plats för att undvika att SLU hamnar utanför.  Det viktigaste för mig är att skapa bästa möjliga förutsättningar för er alla som arbetar på SLU i Skara.

Nu ska det inte dröja så länge till nästa blogg 🙂

Hörs snart igen

Margareta

 

 

 

 

 

av Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *