månadsarkiv: oktober 2016

Studentinflytande- varför?

Hur kommer det sig att SLUSS och kårerna finns? Varför sysslar vi med det vi kallar studentinflytande? Jo för att vi studenter ska få en bra utbildning och en bra studietid!

Att studenterna har en chans att påverka sin utbildning och sin studiemiljö är viktigt för att det är just studenterna som vet hur det ser ut och hur man upplever sin studietid. Därför kan man också se det som vårt ansvar att förmedla det till universitetet, och till vår hjälp att få göra det har vi högskolelagen och högskoleförordningen.

På SLU har man också beslutat om en studentinflytandepolicy för att konkretisera och koppla lag och förordning till SLUs verksamhet, vilket vi är jätteglada för! Detta underlättar för studenterna att utöva inflytande och det blir lättare att förstå sig på. Att SLU beslutat om denna policy sänder också en signal till studenterna om att man vill ha med studenterna och lyssna till våra åsikter.

Så för att nyttja denna möjlighet, hur gör man då? Antingen kan man göra som oss i SLUSS eller kårernas studieråd; engagera sig i studiebevakningen. Men det absolut enklaste som inte kräver mycket tid alls, det är att fylla i kursvärderingarna. Det är via dessa kårerna och senare SLUSS har störst chans att fånga upp och veta vad studenterna tycker och förmedla det till SLU.

//Karolina Ottosson

Mitt år som SLUSS vice ordförande- so far!

Nu är det inte länge kvar innan det är dags för mig att lämna över posten som vice ordförande och därför tänkte jag berätta lite om mitt år hittills.

Ungefär den här tiden förra året väcktes tanken på att söka posten som vice ordförande i SLUSS. Det var ett ganska stort steg att ta eftersom det innebar att jag var tvungen att ta studieuppehåll och skjuta på min examen ett år. Det som gjorde att jag ändå tyckte det var värt det var att posten innebar att man har lite mer ansvar för de studiesociala frågorna. Jag skulle snart gå av posten som studiesocialt ansvarig i Skogshögskolans studentkår men kände mig inte riktigt klar, jag ville påverka på en nivå högre upp i universitetshierarkin eftersom jag brann för frågorna och tyckte att SLU behövde tydliggöra organisationen kring frågorna och prioritera dem högre.

Så jag sökte och blev vald av SLUSS styrelse! Jag ångrar inte en sekund att jag sökte för jag har lärt mig otrolig mycket om ledarskap, organisation och planering som jag vet att jag kommer ha stor nytta av i mitt kommande yrkesliv. Förutom detta har jag fått resa i både Europa och Sverige, träffat otroligt många människor och skaffat mig ett stort nätverk.

wien-ells
Tillsammans med SLUSS andre rådgivare representerar vice ordförande SLUs studenter i nätverket ELLS. Här i Wien på möte, i september var vi i Köpenhamn, i november är det konferens i Stuttgart och  nästa år träffas vi i Prag och Warszawa!

De studiesociala frågorna är ju som sagt min hjärtefråga men jag måste säga att jag är lite besviken på att det även på ledningsnivå är ganska rörigt gällande dessa frågor. MEN jag tror att min efterträdare kommer att få en rolig tid eftersom det börjar hända saker inom dessa frågor, så lite avundsjuk är jag på det!

Posten innebär mycket möten, man lär sig mycket om mötesteknik och att ta för sig. Det har varit väldigt spännande att vara med där allt händer, man är ofta bland de första att få reda på saker. Jag blev också positivt överraskad hur bra man blir bemött i olika mötesgrupper, man ses som en ledamot i nämnder och andra grupper och inte som en studentrepresentant. Det ska SLU ha en eloge för, att de lyssnar på studenterna och tar oss på allvar.

al slott
Med Utbildningsnämnden i Alnarp
Utbildning för insparksansvariga på kårerna
Utbildning för insparksansvariga på kårerna

Det är inte bara allt jag fått vara med om som varit spännande och roligt detta år, utan också min personliga utveckling. Jag upplever att jag blivit en bättre ledare, bättre på att ta för mig, jag har lärt mig att arrangera olika typer av sammankomster (utbildningar, möten m.m.) och bättre på att skriva och formulera mig. Detta värdesätter jag högt och jag har nog lärt mig lika mycket om mig själv som om andra saker!

Några som bidragit till att året blivit så bra som det blivit är SLUSS styrelse. Det har varit fantastiskt att få jobba med dem! Kårerna ska också ha en eloge för allt de arbete de gör, jag blir alltid imponerad över den tid och energi de lägger ner för att skapa så bra studietid som möjligt för alla studenter. Något jag kommer att ta med mig från kårerna är hur olika man kan jobba men ändå nå samma mål, det finns inte bara ett sätt!

sluss-skogis-umea
SLUSS styrelse 2016

Tycker du att posten som vice ordförande verkar intressant? Skicka in din ansökan senast 11/11 till slussval@slu.se. Mer info finns på SLUSS hemsida!

/Karolina Ottosson

Äntligen pratas det om studiesociala frågor!

Så var det igår dags för höstens första möte med Studiesociala rådet (STRÅ) som är ett rådgivande organ för studiesociala frågor på SLU. På mötet tog vi upp den studiesociala enkäten, en enkät som skickas ut till SLU-studenter vart annat år och i våras för det dags igen.

Den visar att SLU fortfarande har en del att jobba med gällande studiesociala frågor, bl.a. vad gäller jämställdhet och diskussionsklimat. Fakulteterna har tagit del av resultaten och nu återstår för dem att redovisa åtgärdsplaner gällande det som kommit fram i rapporten. Vill man läsa rapporten finns den att läsa här.

SLUSS redovisade också resultaten från insparksenkäten och STRÅ hade möjlighet att ställa frågor. Vissa förbättringsmöjligheter finns och vi kommer att ta med oss resultaten till insparksutbildningen som varje vår arrangeras för insparksansvariga på kårerna. Till dess kommer också SLU förtydliga och visa vilket mål universitetet har med välkomnandet av nya studenter för att utveckla dialogen med kårerna så att alla tillsammans kan skapa ett så bra välkomnande som möjligt för de nya studenterna.

studiesoc

Jag tycker att det är jättekul att det äntligen pratas mer om de studiesociala frågorna och att de blir mer prioriterade. Efter snart fyra år på SLU och aktiv inom de studiesociala frågorna så kan jag inte mer än säga att det är på tiden! Organisationen kring dessa frågor har varit väldigt otydlig och det har funnits en stor osäkerhet kring vem som ansvarar för olika frågor.

Nu ska de studiesociala frågorna inkluderas i SLUs nya kvalitetssäkringssystem vilket gör att de kommer att följas upp bättre, universiteten i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering till i mars och på SLU pratar man om att organisationen och ansvarsfördelningen behöver förtydligas.

Äntligen!

/Karolina Ottosson

Utbildningsnämnden besökte Ultuna Studentkår!

Hösten har äntligen kommit till Ultuna och UN har äntligen klubbat igenom inriktningsdokumentet!

img_1073

Igår hade Utbildningsnämnden (UN) vid SLU möte på campus Ultuna. I UN sitter nio ledamöter varav fem är lärare, två är studenter, en är extern från Stockholms Universitet och den sista är ordförande och prorektor Karin Holmgren. De studenter som sitter med är jag, ordförande i SLUSS, och Karolina, vice ordförande i SLUSS.

På gårdagens möte klubbade man igenom ett inriktningsdokument för grundutbildningarna vid SLU.  Detta dokument är ett strategidokument som nämnden och utbildningsorganisationen har att förhålla sig till de närmsta fyra åren (2017-2020). Detta dokument har vi studenter varit med och tagit fram och det känns riktigt roligt att det äntligen är klubbat!

Förutom inriktningsdokumentet beslutade vi också att alla utbildningar på grundnivå får undanta upp till och med 25 % av kurserna från den fyrgradiga betygsskalan. Bakgrunden till detta är att de konstnärliga programmen vid SLU anser det vara svårt att betygsätta de konstnärliga kurserna enligt den fyrgradiga betygsskalan. De kommer nu att kunna ha en tvågradig betygsskala på dessa kurser vilket vi tror kommer att göra betygsättningen mer rättvis och öka kreativiteten bland studenterna då man minskar den osunda konkurrensen.

img_1055

img_1061

Avslutningsvis gick nämnden på rundvandring med Ultuna studentkår (ULS) som guide. Vi fick då se deras fantastiska lokaler och titta på de underbara jordmånar som var utställda i MVM-huset. Vi avslutade sedan turen på ULS kårhus där de berättade om deras fantastiska verksamhet och det faktum att de har tre stycken heltidsarvoderade i kåren, vilket de är ensam om bland SLU-kårerna. De är faktiskt den enda kår som har arvoderade studenter överhuvudtaget på SLU, förutom jag och Karolina i SLUSS då. Riktigt imponerande måste jag säga!

img_1062

Avslutningsvis vill jag tacka Ultuna studentkår för en riktigt trevlig rundvandring och ett mycket bra presentation av kåren och dess otroliga verksamhet, tack!

// Isabella Hallberg Sramek

SLUSS söker vice ordförande, kassör och studentrevisor för 2017!

SLUSS söker vice ordförande, kassör och studentrevisor för 2017!

Vill du vara med och bidra till att SLUs utbildningar och studiemiljöer håller världsklass? Vill du lära dig mer om organisation och ledarskap? Eller vill du få praktiska erfarenheter inom ekonomi? Sök då till vice ordförande, kassör eller studentrevisor!

Skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev senast fredagen 11 november till slussval@slu.se

img_1455

(Klicka på bilden och kom till filmen om SLUSS vice ordförande)

Vice ordförande
Vill du utveckla dina färdigheter inom kommunikation och arbeta med viktiga studentfrågor? Ta då chansen att söka förtroendeuppdraget som vice ordförande för SLUSS 2017!
Som vice ordförande arbetar du på heltid i team med ordförande, med stöd från två rådgivare, för att leda SLUSS verksamhet och representera SLU:s studenter och samlade studentkårer i möten med SLU och omvärlden. Tillsammans med ordförande och rådgivarna utgör du SLUSS verkställande organ som genomför och bearbetar de beslut som fattats av styrelsen.
Din styrelse består av en representant vardera från våra sju studentkårer, samt en representant från doktorandnämnden. Du organiserar tillsammans med ordförande styrelsemötena och arbetar mycket med att representera studenternas intressen gentemot SLU och andra aktörer. Inom SLUSS har du huvudansvar för studiesociala och internationella frågor vilket gör att du även har en del kontakt med andra universitets studentkårer. Utöver detta sköter du tillsammans med ordförande det löpande arbetet inom SLUSS, vilket ofta innebär mycket varierande arbetsuppgifter men som alltid inkluderar att ha mycket god kontakt med våra kårer och doktorandnämnden. Uppdraget innebär en hel del resor, både inom landet och ut i Europa.
Du som söker är vid valtillfället (25-27 november 2016) studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer.

Kassör
Är du intresserad av att få praktisk erfarenhet inom ekonomi, och en bra merit på cv:t? Sök då till SLUSS kassör för 2017!
Som kassör har du som uppdrag att betala fakturor, fakturera och sköta SLUSS löpande bokföring. Du ansvarar även för att upprätta årsbokslut och för att tillsammans med SLUSS ordförande och vice ordförande lägga ett budgetförslag för nästkommande år. Inom SLUSS fungerar du som ett bollplank för styrelsen och presidiet i ekonomiska frågor.
Arbetet beräknas kräva ta i genomsnitt 2 timmar i veckan (och du arvoderas därmed på 5% av SLUSS heltidsarvode), men varierar något under året där den största arbetsinsatsen görs då bokföringen ska sammanställas. Arbetstiden är mycket flexibel och det mesta av arbetet kan utföras när det passar dig bäst.
Du som söker har vid valtillfället (25-27 november 2016) läst minst 30 hp företagsekonomi, eller har motsvarande kompetens, och är studerande vid SLU samt medlem i någon av våra sju studentkårer.

Studentrevisor
Skulle du behöva en bra merit inom ekonomi på cv:t, men har inte tid för ett uppdrag som pågår under hela året? Ansök då om att bli SLUSS studentrevisor för 2017!
Som studentrevisor granskar du SLUSS bokslut utifrån stadgar och styrande beslut, för en dialog med SLUSS kassör och presidium om sådant du noterar och skriver sedan tillsammans med SLUSS revisor (vid SLU) en revisionsberättelse samt kommer med förslag till styrelsen på hur SLUSS kan förändra rutiner och stadgar för att förbättra hur SLUSS ekonomi hanteras. Som studentrevisor för 2017 granskar du 2017 års bokslut, vilket innebär att arbetet görs under våren 2018 då bokslutet är färdigt. För ditt arbete utgår ett engångsarvode.

Vill du veta mer om någon av befattningarna? Maila valberedningens sammankallande Anna Enocksson på slussval@slu.se

Grattis SLU till 70 nya doktorer!

SLU promoverade i lördags 70 nya doktorer!

Ett stort grattis till dem! Och för er som missade ceremonin så följer här det gratulationstal som hölls av SLUSS ordförande till de nya doktorernas ära!

”Rektor, ärade högtidsgäster, kära nya doktorer

Ett universitet vilar på två grundpelare. Dessa är utbildning och forskning. Man kan se dessa två som två klippkanter på vardera sida om en ravin. På ena sidan har man utbildning, på den andra sidan forskning. För att kunna ta sig över ravinen krävs det stenhård träning och stark självdisciplin, men hur hårt man än tränar, så är det bara ett fåtal personer som faktiskt klarar av det. Idag är vi här för att fira er som lyckades ta språnget, och jag skall snart berätta varför just ni lyckades.

Jag är här idag i egenskap av ordförande för SLUs Samlade Studentkårer, och jag har fått den stora äran att framföra studenternas välgångsönskan till er nya doktorer, som idag lyckats ta språnget över ravinen. Att ni lyckats med detta är oerhört beundransvärt och ni skall vara fantastiskt stolta över er egen prestation.

Men hur kommer det sig nu då att det var just ni som lyckades. Jo, som företrädare, inte bara för studenterna, men också för SLU så vill jag säga att ni lyckades för att ni först och främst låter vetenskaplighet prägla ert arbete, men också för att ni låter er präglas av kreativitet, öppenhet och ansvarstagande. Ni invigda vet att dessa ord är SLUs värdegrund, men jag tror att det är ett väldigt viktigt ord som saknas i denna värdegrund och att det är just det ordet som särskiljer er från de som inte lyckades ta språnget. Vet ni vilket ord det är? Jo, det är såklart mod.

För att lyckas krävs det att man har modet att satsa. Man måste våga lita på sig själv och på sina idéer för att kunna lyckas. Men man måste också våga att misslyckas. För som Robert F Kennedy sa “Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly”.

Så våga ha modet att lita på er själva, men våga också att ifrågasätta det ni tror er veta eller det era kollegor tror sig veta. Vetenskapen förändras ständigt och mycket av det vi trodde oss veta igår, är idag motbevisat. Så våga vara kritiska mot dagens ”sanningar”.

Och slutligen, våga vara stolta över er själva! Ni har gjort ett fantastiskt bra jobb och ni är stora förebilder för oss studenter här på SLU.

To all of our international guests here today, I will make a short version just for you. The cornerstones of the university are education and research. If you look at these two like two edges on each side of a ravine. You can say that the ones that we are celebrating here today are the ones who made the leap from the education side all over to the research side. To make this leap it takes a scientific approach, creativity, openness and responsibility, which also are the values for SLU. But I would like to add another value to these, I would like to add courage.

Because you need to have the courage to believe in yourself to be able to make the leap. But you also need to have the courage to fail. Like Robert F Kennedy said, “Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly”.

You also need to have the courage to challenge what you think you know, because science is constantly changing.  And last of all you need to have the courage to be proud of yourself. You have done an amazing job, and you are all great role models for us students here at SLU.

So congratulations to all of you new doctors who have made the leap! You are a great inspiration for us all and we wish you the best of luck in the future!

Thank you all for listening, and I hope to see you all later on the dance floor!”

Tyvärr lyckades vi inte ta några bilder under ceremonin, men hela ceremonin kommer upp på webben inom kort! Tills dess får ni nöja er med en bild på Ordförande och Vice ordförande i SLUSS utanför SLUSS-torpet!

sluss-dokt

sluss-dok
ordf. Isabella Hallberg Sramek & vice ordf. Karolina Ottosson

// Isabella Hallberg Sramek

 

Akretus – Studentkonsulter vid SLU

SLU Holding satsar på studenterna!

akretus_logotyper_04b-lw-scaled-png

Visste ni att SLU genom SLU Holding äger ett studentkonsultbolag? Detta bolag heter Akretus och sysslar idag med att designa trädgårdar,  trädbeskärning, designa lekparker med mera. På Akretus är det bara SLU-studenter som jobbar och det är ett superbra sätt för att få arbetslivserfarenhet under studietiden!

akretus

Igår träffade jag och Karolina en av styrelseledamöterna i Akretus, Henrik Landgren, och han berättade om visionerna för Akretus. Tex så sitter det ingen student i bolagsstyrelsen idag, men så småningom hoppas man på att kunna ha med även en student i bolagsstyrelsen. Detta för att få in studentperspektivet, vilket jag och Karolina tycker är jätteviktigt när det är ett studentkonsultbolag. Så håll utkik efter det!

appeltrad1

Så hör gör man då om man är intresserad av att jobba för Akretus? Jo, gå in på Akretus hemsida så finns alla instruktioner där. De rekryterar löpande, så man kan söka redan idag! www.akretus.se/

// Isabella Hallberg Sramek

Kårerna får högt betyg i SLUSS insparksenkät!

Tusen tack till alla ni 474 studenter som svarat på SLUSS insparksenkät! Enkäten går varje år ut till de nya studenterna för att utvärdera årets insparkar och ge kårerna feedback på vad som varit bra och vad de kan förbättra. Enkäten innehöll dels generella frågor som utgår från SLUSS insparkspolicy och så hade kårerna möjlighet att ställa egna frågor.

Jag sitter just nu och sammanställer resultatet från enkäterna till en rapport som ska presenteras för Studiesociala rådet den 18 oktober. Det är så roligt att se att SLU:s kårer gör ett så bra jobb med att välkomna de nya studenterna! Så klart finns det alltid förbättringsmöjligheter och just nu pågår det en uppföljning med kårerna av sådant som kommit upp i enkäten, för att se vilka delar av insparken de kan förbättra eller göra annorlunda till kommande år.

Jag vill också berömma er som lämnat kommentarer, många är väldigt konstruktiva vilket är viktigt för att kunna reda ut vad som gått snett/inte varit bra och därefter göra det som behövs för att det inte ska hända igen. Det finns också många bra kommentarer med ändringsförslag på sådant man tycker kunde ha gjorts annorlunda.

Enkäten  gick ut till ca 1000 studenter varav 474 svarade och nedan kan ni ta del av några av resultaten.

helhetsintryck
De allra flesta tyckte att insparken som helhet var bra (4) eller mycket bra (5)
pressad
I kommentarerna anger man ofta att grupptycket är den största anledningen till att man känt sig pressad, inte så mycket att det varit ett tvång eller en press från de som arrangerade insparken.
alkohol
En tydlig skillnad från insparkar vid andra universitet är att SLU-kårernas insparkar i väldigt liten utsträckning baseras på att man ska dricka alkohol. Istället jobbar kårerna oftast med gruppbaserade övningar med syftet att skapa en sammanhållning i klassen/gruppen.

du-krankt

annan-illa-behandlad

Tyvärr är det inte så många som kommenterat vad som hänt, vilket gör det väldigt svårt att se till att det inte sker igen. Jag uppmanar er som upplevt att ni blivit kränkta eller illa behandlade att ta kontakt med någon i er kår och berätta vad du upplevt, det blir då lättare att reda ut och göra eventuella förändringar för att det inte ska upprepas.

Allt som allt har insparkarna varit väldigt bra, och det som varit mindre bra följs nu upp eller har redan retts ut. Bra jobbat alla kårerna! Slutligen vill jag dela med mig av bilden nedan som visar på vilka som bidragit till att de nya studenterna fått ett så bra välkomnande, superbra jobbat!

Ordmoln bildat från kommentarerna till frågan "Kände du att du hade någon att vända dig till om du hade synpunkter på insparken?". Ju större ordet är, desto fler gånger har det kommenterats!
Ordmoln bildat från kommentarerna till frågan ”Kände du att du hade någon att vända dig till om du hade synpunkter på insparken?”. Ju större ordet är, desto fler gånger har det kommenterats!

//Karolina Ottosson

Umeå bjöd på finväder under SLUSS höstmöte!

SLUSS styrelse har haft höstmöte i Umeå!

sluss-slu-umea

Umeå bjöd på finväder när SLUSS styrelse ankom i fredags. I SLUSS styrelse sitter det en ledamot från varje kår (totalt sju kårer vid SLU) samt en ledamot från SLUSS Doktorandnämnd. Förutom dessa deltar även ett icke röstberättigat presidium som består av ordförande, vice ordförande, 1e rådgivare samt en 2e rådgivare. Totalt blir vi alltså 12 pers!

sluss-hostmote

Under helgen hade vi ett av SLUSS fyra styrelsemöten och denna gång var det dags för höstmötet. Under detta hann vi prata stora frågor såsom ekonomi och studentrekrytering. För att sammanfatta vad vi kom fram till så var det att SLU bör se över sina sätt att nå ut till potentiella studenter, att man bör marknadsföra ur de blivande studenternas perspektiv och satsa på sådant man tror kan appellera dem. En bilaga i DN är kanske inte superhett… Alla de förslag som vi diskuterade på mötet kommer jag att framföra till en arbetsgrupp vid SLU som skall jobba just med studentrekrytering. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till att fler hittar hit!

sluss-skogis-umea

Som avslutning på helgen passade vi på att gå på en sittning som arrangerades av Skogshögskolans studentkår för att lära känna jägmästarstudenterna bättre.

Allt som allt var helgen mycket lyckad!

// Isabella Hallberg Sramek

SMHI – de som gör väder(prognoser)!

SLU och SMHI i samverkan!

Förra veckan hade SLUs styrelse möte på SMHIs huvudkontor i Norrköping. Bakgrunden till detta är att SLU och SMHI samverkar en del vad gäller forskning och fortlöpande miljöanalys (FOMA).  Detta då en stor del av forskningsområdena överlappar tex meterologi, klimatologi och hydrologi som många av våra studenter också läser under sina utbildningar. Vad gäller studenter och utbildningar så har generaldirektören (GD) för SMHI, Rolf Brennerfelt, en agronomexamen i bakfickan. Så man behöver inte vara meteorolog för att jobba på SMHI! Det är också så att Rolf är ordförande i SLUs styrelse vilket också bidrog till SLUs besök i Norrköping.

slu-smhi

Förutom Rolf sitter det med en hel del intressanta personer i styrelsen, till exempel Maria Khorsand VD för SOS Alarm, Johan Lindman Skogsdirektör Stora Enso, Maria Norrfalk tidigare GD Skogstyrelsen och Sida, Bengt Persson Lantbrukare, med flera. Titta gärna in på http://www.slu.se/om-slu/organisation/styrelsen/ för att få se fler och för att sedan läsa deras otroliga CVn!

I styrelsen sitter också tre st lärare och tre st studenter. Vi studenter som sitter där är Jacob Forsberg 1e rådgivare SLUSS (tidigare ordf SLUSS), Maria Karlsson Ordförande SLUSS-Doktorandnämnd samt jag, Isabella Hallberg Sramek Ordförande SLUSS. 

Det mest udda på dagordningen detta möte var att SLU skall upphandla ett forskningsfartyg. Detta på uppdrag från regeringen och tanken med det 70 meter långa fartyget är att man skall kunna använda det för att samla intressant data till forskning. Det kommer därför att vara utrustat med massvis av cool utrustning baserad på den senaste tekniken, och redan nu är det flera forskare som bokat in sig på fartyget. Förutom forskarna vid SLU är också SMHI och Kustbevakningen stora intressenter. Läs mer här: http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-forskningsfartyg-till-slu-och-smhi-forordas-1.76953

Mer info om fartyget och annat skoj kommer löpande!

// Isabella Hallberg Sramek