Grattis SLU till 70 nya doktorer!

SLU promoverade i lördags 70 nya doktorer!

Ett stort grattis till dem! Och för er som missade ceremonin så följer här det gratulationstal som hölls av SLUSS ordförande till de nya doktorernas ära!

”Rektor, ärade högtidsgäster, kära nya doktorer

Ett universitet vilar på två grundpelare. Dessa är utbildning och forskning. Man kan se dessa två som två klippkanter på vardera sida om en ravin. På ena sidan har man utbildning, på den andra sidan forskning. För att kunna ta sig över ravinen krävs det stenhård träning och stark självdisciplin, men hur hårt man än tränar, så är det bara ett fåtal personer som faktiskt klarar av det. Idag är vi här för att fira er som lyckades ta språnget, och jag skall snart berätta varför just ni lyckades.

Jag är här idag i egenskap av ordförande för SLUs Samlade Studentkårer, och jag har fått den stora äran att framföra studenternas välgångsönskan till er nya doktorer, som idag lyckats ta språnget över ravinen. Att ni lyckats med detta är oerhört beundransvärt och ni skall vara fantastiskt stolta över er egen prestation.

Men hur kommer det sig nu då att det var just ni som lyckades. Jo, som företrädare, inte bara för studenterna, men också för SLU så vill jag säga att ni lyckades för att ni först och främst låter vetenskaplighet prägla ert arbete, men också för att ni låter er präglas av kreativitet, öppenhet och ansvarstagande. Ni invigda vet att dessa ord är SLUs värdegrund, men jag tror att det är ett väldigt viktigt ord som saknas i denna värdegrund och att det är just det ordet som särskiljer er från de som inte lyckades ta språnget. Vet ni vilket ord det är? Jo, det är såklart mod.

För att lyckas krävs det att man har modet att satsa. Man måste våga lita på sig själv och på sina idéer för att kunna lyckas. Men man måste också våga att misslyckas. För som Robert F Kennedy sa “Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly”.

Så våga ha modet att lita på er själva, men våga också att ifrågasätta det ni tror er veta eller det era kollegor tror sig veta. Vetenskapen förändras ständigt och mycket av det vi trodde oss veta igår, är idag motbevisat. Så våga vara kritiska mot dagens ”sanningar”.

Och slutligen, våga vara stolta över er själva! Ni har gjort ett fantastiskt bra jobb och ni är stora förebilder för oss studenter här på SLU.

To all of our international guests here today, I will make a short version just for you. The cornerstones of the university are education and research. If you look at these two like two edges on each side of a ravine. You can say that the ones that we are celebrating here today are the ones who made the leap from the education side all over to the research side. To make this leap it takes a scientific approach, creativity, openness and responsibility, which also are the values for SLU. But I would like to add another value to these, I would like to add courage.

Because you need to have the courage to believe in yourself to be able to make the leap. But you also need to have the courage to fail. Like Robert F Kennedy said, “Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly”.

You also need to have the courage to challenge what you think you know, because science is constantly changing.  And last of all you need to have the courage to be proud of yourself. You have done an amazing job, and you are all great role models for us students here at SLU.

So congratulations to all of you new doctors who have made the leap! You are a great inspiration for us all and we wish you the best of luck in the future!

Thank you all for listening, and I hope to see you all later on the dance floor!”

Tyvärr lyckades vi inte ta några bilder under ceremonin, men hela ceremonin kommer upp på webben inom kort! Tills dess får ni nöja er med en bild på Ordförande och Vice ordförande i SLUSS utanför SLUSS-torpet!

sluss-dokt

sluss-dok
ordf. Isabella Hallberg Sramek & vice ordf. Karolina Ottosson

// Isabella Hallberg Sramek

 

Publicerat den
Kategoriserat som SLUSS

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *