månadsarkiv: oktober 2014

Hösten är här, men än är vi inte förmultnade…

SSKknapp

Nu har hösten intagit Skara Campus och löven har färgat marken i de mest fantastiska färger. De treor som är kvar det sista året har återfått rutinerna efter sommaren i allt vad det innebär att vara student. Vi saknar dock våra Etologi och Djursjukskötar ettor och tvåor och hoppas de har de bra borta på Ultuna dit utbildningarna från och med i år flyttat. De lämnade ett vakuum efter sig som märks i korridorerna och på de kårsammanhang man annars möts för att ta en öl eller bara utbyta lättsamheter.

Vi har dock inte varit sysslolösa. Vi har fortfarande BYS (Biologiska Yrkeshögskolan) kvar och de har utökat sina utbildningar, vilket betyder mer nytt spännande folk att träffa. För några veckor sedan anordnade Festmästeriet i SSK vår alldeles egna Grisfest, som är en av Skaras traditioner. Sittningen blev inte lika stor som föregående år, vilket reflekterar frånvaron av SLUs utbildningar, men både SLU treor och BYSare kom och festen blev en väldigt lyckad sådan med god mat, trevlig musik och ett härligt umgänge. En eloge till Festmästeriet som uppvisar sann Skara-anda med ett brinnande engagemang och aldrig sviktande energin!

Tåg inför kälkrace

Samtidigt som denna sittning anordnades reste en av våra fanbärare från SSK upp till Ultuna för att fanbära under Ultunas Kälkrace, som avslutade de två härliga insparksveckorna som våra nya småttingar fått uppleva. Tack ULS för att ni tog dem under era vingar. Vi i SSK har nyss införskaffat en sprillans ny fana och den bars högt och med värdighet i processionen. Vi är stolta över att kunna få representera SSKs närvaro på Ultuna. Än är vi inte död och begraven bara för att utbildningarna flyttat, och vi är uppsplittrade på två orter. Det finns fortfarande sprakande lågor i oss som vi kommer att hålla vid liv åtminstone ett år till.

Som tecken på att Skara Studentkår fortfarande kan och vill så anordnade vi SLUSS höstmöte. Vi var en hop tappra människor som fixade sovplatser, bakade mötesfika, serverade hemlagade maträtter inklusive förrätt och efterrätt, samt ordnade en pubkväll. Allt gick väldigt smidigt och vi vill tacka de eldsjälar som gjorde detta möjligt! Till SLUSS representanterna vill vi även säga tack för den trevliga helgen, det var roligt att ni ville komma hit en sista gång!

Nu senare i höst, den 29 november, tänker vi anordna ännu en traditionell Skara sittning: Hernqvistan. Vi bjuder härmed in alla SLUare att besöka Skara Campus en sista gång, till vad som troligen blir vår sista traditionella sittning. Sittningarna i Skara är mindre än på många andra Campus, men det medför fördelen att vi har en gemytlig stämning bland folket och en väldigt trevlig atmosfär. Skara är en mysig gammal stad och vi kommer att sakna den. Vi och många fler anser att det är en förlust för SLU att lämna Skara. Men låt oss då istället för att sörja, fira Skara med en sista episk fest!

 

Moa Nygren
PR-vårdare för Skara Studentkår

Vad händer med oss?


Vad händer med SLU i framtiden? 

 

I dagarna blev den nya regeringen presenterad. Roligt är att vår nykreerade hedersdoktor Isabella Lövin blev utsedd till biståndsminister. Oväntat – och osäkert – är att Landsbygdsdepartementet, med anor från förra sekelskiftet, ska läggas ner vid årsskiftet. Departementet ska införlemmas i Näringsdepartementet, under ledningen av ministern Sven-Erik Bucht. SLU är det enda universitetet som inte ligger under Utbildningsdepartementet, utan under just Landsbygdsdepartementet. I dagsläget vet vi inte om universitetet ska klumpas ihop med övriga lärosäten eller hamna på något annat departement. I Näringsdepartementet kan landsbygdsfrågor riskera att ses handla om enbart företagande, och inte andra möjligheter och hot som finns utanför städerna. Dock pekas en levande landsbygd ut som viktigt i regeringsförklaringen. En fungerande infrastruktur nämns, att fler marina reservat och naturskogar ska inrättas, djurskyddet ska förstärkas och att Sverige ska få en långsiktig livsmedelsstrategi, med ökat stöd för svensk matproduktion samt svensk och ekologisk matkonsumtion.

Utöver vår oro för vilket öde SLU kommer att gå till mötes, vill vi gratulera Ola Lindroos (Institutionen för skogens biomaterial och teknologi) och lärarlaget vid Institutionen för ekologi till pedagogiska priset! Motiveringen till individuella priset, som tilldelades Lindroos, lyder: ”Ola Lindroos är en lärare med bred pedagogisk skicklighet. Han arbetar ständigt för att utveckla sin undervisning och sig själv i rollen som lärare. Många studenter lovordar Ola Lindroos insatser i rollen som föreläsare eller lärare under fältundervisning, liksom hans förmåga att leda och administrera kurser. Han viker inte heller för att integrera viktiga frågor, som genusfrågor, i sin undervisning. Han lyckas att på ett positivt och okonstlat sätt visa hur viktiga dessa frågor är såväl under studierna som i arbetsliv och vardag. För många studenter är Ola Lindroos med sitt professionella förhållningssätt till forskning och undervisning ett föredöme de tar med sig ut i livet och i framtida yrkesverksamhet.” Lagpriset som tillföll lärarlaget motiverades med att de hade ”lyckats lyfta utbildnings- och undervisningskvalitet till en prioriterad, gemensam angelägenhet. Med en levande och ständigt pågående pedagogisk diskussion som grund driver lärarlaget på utvecklingen av utbildningar och kurser.  Lärarnas entusiasm och intresse för pedagogisk utveckling har fått stort genomslag i institutionens undervisning. Detta blir tydligt bland annat i studenternas kursvärderingar där institutionens kurser genomgående får mycket höga betyg och positiva kommentarer. Den positiva lärmiljö som lärarlaget skapar bidrar inte bara till studenternas lärande, utan ger också mycket goda förutsättningar för långsiktig utveckling av såväl de enskilda lärarna som av institutionens utbildning och forskning. ”’

 

Wictoria Bondesson
ordförande SLUSS

 

Läs mer

UNT: Vart tar SLU vägen?