Vad händer med oss?


Vad händer med SLU i framtiden? 

 

I dagarna blev den nya regeringen presenterad. Roligt är att vår nykreerade hedersdoktor Isabella Lövin blev utsedd till biståndsminister. Oväntat – och osäkert – är att Landsbygdsdepartementet, med anor från förra sekelskiftet, ska läggas ner vid årsskiftet. Departementet ska införlemmas i Näringsdepartementet, under ledningen av ministern Sven-Erik Bucht. SLU är det enda universitetet som inte ligger under Utbildningsdepartementet, utan under just Landsbygdsdepartementet. I dagsläget vet vi inte om universitetet ska klumpas ihop med övriga lärosäten eller hamna på något annat departement. I Näringsdepartementet kan landsbygdsfrågor riskera att ses handla om enbart företagande, och inte andra möjligheter och hot som finns utanför städerna. Dock pekas en levande landsbygd ut som viktigt i regeringsförklaringen. En fungerande infrastruktur nämns, att fler marina reservat och naturskogar ska inrättas, djurskyddet ska förstärkas och att Sverige ska få en långsiktig livsmedelsstrategi, med ökat stöd för svensk matproduktion samt svensk och ekologisk matkonsumtion.

Utöver vår oro för vilket öde SLU kommer att gå till mötes, vill vi gratulera Ola Lindroos (Institutionen för skogens biomaterial och teknologi) och lärarlaget vid Institutionen för ekologi till pedagogiska priset! Motiveringen till individuella priset, som tilldelades Lindroos, lyder: ”Ola Lindroos är en lärare med bred pedagogisk skicklighet. Han arbetar ständigt för att utveckla sin undervisning och sig själv i rollen som lärare. Många studenter lovordar Ola Lindroos insatser i rollen som föreläsare eller lärare under fältundervisning, liksom hans förmåga att leda och administrera kurser. Han viker inte heller för att integrera viktiga frågor, som genusfrågor, i sin undervisning. Han lyckas att på ett positivt och okonstlat sätt visa hur viktiga dessa frågor är såväl under studierna som i arbetsliv och vardag. För många studenter är Ola Lindroos med sitt professionella förhållningssätt till forskning och undervisning ett föredöme de tar med sig ut i livet och i framtida yrkesverksamhet.” Lagpriset som tillföll lärarlaget motiverades med att de hade ”lyckats lyfta utbildnings- och undervisningskvalitet till en prioriterad, gemensam angelägenhet. Med en levande och ständigt pågående pedagogisk diskussion som grund driver lärarlaget på utvecklingen av utbildningar och kurser.  Lärarnas entusiasm och intresse för pedagogisk utveckling har fått stort genomslag i institutionens undervisning. Detta blir tydligt bland annat i studenternas kursvärderingar där institutionens kurser genomgående får mycket höga betyg och positiva kommentarer. Den positiva lärmiljö som lärarlaget skapar bidrar inte bara till studenternas lärande, utan ger också mycket goda förutsättningar för långsiktig utveckling av såväl de enskilda lärarna som av institutionens utbildning och forskning. ”’

 

Wictoria Bondesson
ordförande SLUSS

 

Läs mer

UNT: Vart tar SLU vägen?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *