Euroleague for Life Sciences

Publicerat den

As some maybe know, SLU are one of the partner universities in the European network ELLS (Euroleague for Life Sciences). This is a network of leading universities in subjects as: Natural Resource Management, Agricultural and Forestry Sciences, Life Sciences, Veterinary Sciences, Food Sciences and Environmental Sciences. The network was created to share knowlege and create… Fortsätt läsa Euroleague for Life Sciences

Vilka är hjärtefrågorna för SLUs rektorer och dekaner?

Publicerat den

Det är inte bara SLUSS som bloggar vid universitetet! Vilka är egentligen hjärtefrågorna för våra rektorer och dekaner? Till att börja med bör vi klargöra vad våra rektorer och dekaner faktiskt gör. Rektor – Är högsta chefen för universitetet och har ett väldigt övergripande ansvar för universitet. Prorektor – Pro innebär att denne är ställföreträdande… Fortsätt läsa Vilka är hjärtefrågorna för SLUs rektorer och dekaner?

Framtidens gröna Silicon Valley är här!

Publicerat den

SLU satsar på framtiden! Igår invigdes Green Innovation Park på Ultuna. Syftet med Green Innovation Park är att skapa en mötesplats för akademi, näringsliv och offentlig sektor där man tillsammans kan lösa framtidens problem. Parken består därför av ett företagshotell med gemensamma mötesplatser som skall kunna fungera som katalysator för innovativa idéer. På invigningen var… Fortsätt läsa Framtidens gröna Silicon Valley är här!

Skogsmästarskolans studentkår

Publicerat den

Sista kåren att träffa under vår campusturné var Skogsmästarskolans studentkår. Vi började dagen med att smita in på de nya ettornas förmiddagslektion där vi fick ett par minuter för att presentera oss i presidiet och SLUSS. Tanken var sedan att åka ut till årskurs två som var på exkursion, men vi lyckades inte hitta dem.… Fortsätt läsa Skogsmästarskolans studentkår

SLUSS träffar HAS på Strömsholm

Publicerat den

Idag rullar campusturnén vidare och näst på tur var Strömsholm, där delar av hippologutbildningen bedrivs. Vi följde med årskurs två på deras lektioner i utbildningsmetodik, något som var nytt för oss att hippologutbildningen innehöll så mycket pedagogik! Detta kanske är något fler utbildningar på SLU borde ta efter?   Vi åt även lunch med några… Fortsätt läsa SLUSS träffar HAS på Strömsholm

Ledningsrådet besökte Umeå!

Publicerat den

Campusbesöken fortsätter! I måndags besökte Rektors ledningsråd Umeå. I ledningsrådet sitter alla rektorer, dekaner, universitetsdirektören samt ordförande i SLUSS. Denna gång diskuterades de nya framtidsplattformarna samt den studiesociala enkäten som genomfördes i våras. Förutom själva mötet passade rådet också på att få en presentation av Skogsfakulteten, Future Forests, besöka Umeå Plant Science Center samt träffa… Fortsätt läsa Ledningsrådet besökte Umeå!

UN och SLUSS besöker Alnarp!

Publicerat den

Senaste nytt från SLUSS! Igår hade Utbildningsnämnden (UN), som är den högsta beslutande nämnden vad gäller utbildningsfrågor på SLU, möte på Alnarp. I nämnden sitter jag och Karolina med som studentrepresentanter samt ledamöter. De största frågorna som diskuterades var strategifrågor för SLUs utbildningar samt resursfördelningsprinciper. Inga beslut togs i dessa frågor, utan arbetet kommer att… Fortsätt läsa UN och SLUSS besöker Alnarp!

Bloggen har återuppväckts!

Publicerat den

Bloggen har härmed officiellt återuppväckts! Denna blogg har varit inaktiv ett tag, men den har nu officiellt återuppväckts och framöver kommer man att kunna läsa intressanta inlägg om vad som pågår på SLU, i SLUSS och på SLUs fantastiska studentkårer! Vill man som kår skriva inlägg på bloggen är det bara att maila sluss@slu.se eller… Fortsätt läsa Bloggen har återuppväckts!