månadsarkiv: september 2016

Euroleague for Life Sciences

As some maybe know, SLU are one of the partner universities in the European network ELLS (Euroleague for Life Sciences). This is a network of leading universities in subjects as: Natural Resource Management, Agricultural and Forestry Sciences, Life Sciences, Veterinary Sciences, Food Sciences and Environmental Sciences. The network was created to share knowlege and create common resources by giving students and teachers possibilities to e.g. go on exchange, study at Master programs and participate in Summer Schools and in conferences. Because of the many subjects, there are something for everyone!

The universities in the network are:

  • SLU- Swedish University of Agricultural Sciences in Sweden
  • BOKU- University of Natural Recourses and Life Sciences in Vienna, Austria
  • SCIENCE- Faculty of Science, University of Copenhagen in Copenhagen, Denmark
  • UHOH- University of Hohenheim in Stuttgart, Germany
  • WUR- Wageningen University and Research Centre in Wageningen, Netherlands
  • CULS- Czech University of Life Sciences in Prague, Czech republic
  • WULS- Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, Poland
  • ELLS also have partner universities in USA, China, New Zealand and Israel.

If you want to read more about ELLS you can go to their website: http://www.euroleague-study.org/homepage

Now to the part where students come into ELLS! ELLS consists of a board and different working groups, one of these groups are Euroleauge Student Association (ELSA). In ELSA there are two student representatives from each university and last weekend ELSA had one of their two yearly meetings, this time in Copenhagen Denmark.

elsa-group
ELSA represntatives from each university.

This meeting we talked a lot about the upcoming Scientific Student  Conference (SSC) 11th-12th November in Hohenheim, Germany and what we will do there. We discussed the structure of it, how it can be improved and a lot more. If you want to go to the conference, there is still an opportunity to apply as an audience member and I really recommend you to! Follow this link to the registration and you can also read more about the conference, the last day for registration is 5th October. http://ells2016.uhoh.de/registraton-/-how-to-participate

elsa2

We also discussed the Case Study Competition (CSC) that is something that is arranged by the different Subject Areas where student work with a project connected to a real case, and the best project wins. A great opportunity to try out the things you learn while you’re studying!

elsa
Kyrill, Anna and Ole working with creating a template for arranging the Case Study Competition.

Now we look forward to the SSC in November and I hope we will se some of you there! But first me and Isabella will pack our bags again and go to Umeå for a board meeting with SLUSS 🙂

//Karolina Ottosson

Vilka är hjärtefrågorna för SLUs rektorer och dekaner?

Det är inte bara SLUSS som bloggar vid universitetet!

REKTORSBLOGG_2016_1000x288_bild

Vilka är egentligen hjärtefrågorna för våra rektorer och dekaner? Till att börja med bör vi klargöra vad våra rektorer och dekaner faktiskt gör.

Rektor – Är högsta chefen för universitetet och har ett väldigt övergripande ansvar för universitet.

Prorektor – Pro innebär att denne är ställföreträdande för rektor ifall hen skulle bli frånvarande. I sin ordinarie roll har prorektorn ett övergripande ansvar för ett visst område inom universitetet. Nuvarande prorektor har ansvar för utbildningarna och organisationen kring dessa vid universitetet.

Vicerektor – Har ett övergripande ansvar för ett visst område inom universitetet. I dagsläget finns det två vicerektorer, en ansvarig för samverkansfrågor och en ansvarig för fortlöpande miljöanalys (FOMA).

Dekan – Har ett övergripande ansvar för en fakultet vid universitetet. Vid SLU har vi fyra fakulteter och därav fyra dekaner.

Prodekan – Är ställföreträdande för dekanen ifall hen skulle bli frånvarande. I sin ordinarie roll har prodekanen ett övergripande ansvar för ett visst område inom fakulteten.

Vicedekan – Har ett övergripande ansvar för ett visst område inom fakulteten. I dagsläget varierar det mellan fakulteterna hur många vicedekaner man har och vilka områden de har ansvar för.

Förutom rektorerna och dekanerna så finns det också direktörer som är ansvariga för den administrativa delarna vid universitetet. Dessa finns också på olika nivåer inom universitetet. På den universitetsövergripande nivån finns det en universitetsdirektör och på fakultetsnivån finns det fakultetsdirektörer. De ansvarar alltså för administrationen och där ingår frågor som rör lokaler, infrastruktur, it, personal, ekonomi osv.

För att få veta mer om vad dessa rektorer och dekaner sysslar med och brinner för kan man läsa rektorsbloggen samt dekanbloggarna. Alla fakulteter har tyvärr inte dekanbloggar, men de som finns är länkade nedan.

Rektorsbloggen – https://blogg.slu.se/rektor/

Dekanbloggen Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap – https://blogg.slu.se/dekanerltv/

Dekanbloggen Fakulteten för skogsvetenskap –  https://blogg.slu.se/dekaner-sfak/

Förutom dessa finns det också en hel del roliga studentbloggar samt andra diverse  bloggar och dessa hittar man genom att klicka in på denna länk – https://blogg.slu.se/

Trevlig läsning!

// Isabella Hallberg Sramek

 

 

Framtidens gröna Silicon Valley är här!

SLU satsar på framtiden!

green innovation park

Igår invigdes Green Innovation Park på Ultuna. Syftet med Green Innovation Park är att skapa en mötesplats för akademi, näringsliv och offentlig sektor där man tillsammans kan lösa framtidens problem. Parken består därför av ett företagshotell med gemensamma mötesplatser som skall kunna fungera som katalysator för innovativa idéer.

green innovation park 2025
Green Innovation Park 2025

På invigningen var stämningen laddad med en stor framtidstro och jag tror att detta kan bli något riktigt bra! Redan idag är en hel del företag och organisationer etablerade i lokalerna, även Ultuna Studentkår och Veterinärmedicinska föreningen var med och ställde ut på invigningen,  och lagom till 2030 har man som mål att 200 företag skall vara etablerade i parken. Utöver att bygga kontor för dessa vill man också bygga 1000 bostäder, utveckla transportvägarna till och från Ultuna samt utöka servicen på campus.

Att SLU gör en sådan här satsning känns väldigt i tiden och det ska bli oerhört intressant att se vilka innovation detta kommer att leda till!

// Isabella Hallberg Sramek

Skogsmästarskolans studentkår

Sista kåren att träffa under vår campusturné var Skogsmästarskolans studentkår. Vi började dagen med att smita in på de nya ettornas förmiddagslektion där vi fick ett par minuter för att presentera oss i presidiet och SLUSS. Tanken var sedan att åka ut till årskurs två som var på exkursion, men vi lyckades inte hitta dem. Så vi satte oss i herrgården med lite annat jobb.

SMS herrgard
Herrgården där skogsmästarutbildningen bedrivs

Även idag spenderades lunchen till att träffa en kårstyrelse. Tyvärr kunde inte så många från sittande styrelse vara med men hela den blivande styrelsen som blev invalda i onsdags deltog, vilket var väldigt roligt! Vi pratade bland annat om kårengagemang; hur mycket det ger och hur mycket man lär sig, oavsett vilken position man tar sig an. De har en spännande tid framför sig!

SMS styrelse
Blivande styrelse i Skogsmästarskolans studentkår, delar av sittande samt SLUSS presidium.

Trevlig helg!

//Karolina Ottosson

SLUSS träffar HAS på Strömsholm

Idag rullar campusturnén vidare och näst på tur var Strömsholm, där delar av hippologutbildningen bedrivs. Vi följde med årskurs två på deras lektioner i utbildningsmetodik, något som var nytt för oss att hippologutbildningen innehöll så mycket pedagogik! Detta kanske är något fler utbildningar på SLU borde ta efter?

stromsholm

 

Vi åt även lunch med några representanter ur HAS (Hippologernas akademiska studentkår) för att höra lite om vad som är aktuellt hos dem och för att vi ska få lite ansikten på varandra då vi inte träffas så ofta.

strömsholm

Dessa möten och besök på SLU:s olika campus är väldigt bra och viktigt för oss som sitter i SLUSS presidium eftersom vi får en bättre bild av studenternas studiesituation och därmed kan representera dem bättre i olika nämnder och mötesgrupper. Något som också är roligt med besöken är att få se alla olika miljöer som finns vid SLU; stora ridanläggningar, trädgårdar för utbildning, herrgårdar, slott, djurstallar, arboretum… listan kan göras lång! I skrivande stund sitter vi i herrgården i Skinnskatteberg och jobbar lite innan vi ska ha videomöte med SLUSS styrelse och planera höstens fokusråd.

// Karolina Ottosson

Ledningsrådet besökte Umeå!

Campusbesöken fortsätter!

I måndags besökte Rektors ledningsråd Umeå. I ledningsrådet sitter alla rektorer, dekaner, universitetsdirektören samt ordförande i SLUSS. Denna gång diskuterades de nya framtidsplattformarna samt den studiesociala enkäten som genomfördes i våras.

Förutom själva mötet passade rådet också på att få en presentation av Skogsfakulteten, Future Forests, besöka Umeå Plant Science Center samt träffa representanter från Skogshögskolans studentkår, också kallade SHS.

shs ledningsrad
Ledningsrådet på Skogis Kårhus

Av SHS fick rådet en genomgång av kårens verksamhet och bedrifter. Förutom detta passade kårrepresentanterna på att lyfta viktiga frågor för kåren och jägmästarstudenterna. Bland annat slog man vakt om namnet på jägmästarprogrammet, tryckte på vikten av en bra marknadsföring av utbildningen, redovisade resultat från en genomförd programutvärdering och deras tankar kring denna samt berättade om (det ibland bristande) studentinflytandet på fakulteten.

Både ledningsrådet och SHS verkade mycket nöjda med besöket, och jag som SLUSS-representant kunde inte annat än luta mig tillbaka och njuta av att se dessa engagerade studenter och ledningspersoner diskutera mina hjärtefrågor, dvs utbildnings-, rekryterings- och studiesociala frågor.

Imorgon träffar ni mig och Karolina i Strömsholm, och på torsdag i Skinnskatteberg!

// Isabella Hallberg Sramek

UN och SLUSS besöker Alnarp!

Senaste nytt från SLUSS!

Igår hade Utbildningsnämnden (UN), som är den högsta beslutande nämnden vad gäller utbildningsfrågor på SLU, möte på Alnarp. I nämnden sitter jag och Karolina med som studentrepresentanter samt ledamöter. De största frågorna som diskuterades var strategifrågor för SLUs utbildningar samt resursfördelningsprinciper. Inga beslut togs i dessa frågor, utan arbetet kommer att fortgå under hösten.

Efter mötet träffade delar av UN studentkårerna i Alnarp. Dessa är Alnarp Studentkår, också kallad ASK, och Lantmästarkåren, också kallad LMK. Kårerna visade då runt UN på Alnarps fantastiska campus och berättade en hel del om studentlivet på Alnarp. Efter rundvandringen förtärdes det en gemensam middag, arrangerad av LMK, och kårerna fick möjlighet att presentera sin verksamhet för nämnden.

Ur SLUSS perspektiv var besöket mycket lyckat då det belyste alnarpstudenternas perspektiv på SLU i stort samt de utbildningar som ges i Alnarp. Det verkade också väldigt uppskattat från nämnden sida att få träffa dessa engagerade studenter som verkligen brinner för sina utbildningar.

Jag och Karolina, stannade också kvar en dag extra för att kunna träffa ännu fler av alnarpsstudenterna och få en ännu större insyn i deras verksamhet och vardag.

Det var allt för nu!

// Isabella Hallberg Sramek

al bi al slott

Rundvandring på vackra Alnarp
Rundvandring dag 2 bland det underbara anuellerna
Rundvandring dag 2 bland det underbara anuellerna

 

Bloggen har återuppväckts!

Bloggen har härmed officiellt återuppväckts!

Denna blogg har varit inaktiv ett tag, men den har nu officiellt återuppväckts och framöver kommer man att kunna läsa intressanta inlägg om vad som pågår på SLU, i SLUSS och på SLUs fantastiska studentkårer!

Vill man som kår skriva inlägg på bloggen är det bara att maila sluss@slu.se eller på annat sätt kontakta SLUSS presidium.

Varma hälsningar från Alnarp (som presidiet besöker för tillfället)!

Isabella Hallberg Sramek och Karolina Ottosson, ordförande respektive vice ordförande för SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) vid SLU.
Isabella Hallberg Sramek och Karolina Ottosson, ordförande respektive vice ordförande för SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) vid SLU