SLUSS träffar HAS på Strömsholm

Idag rullar campusturnén vidare och näst på tur var Strömsholm, där delar av hippologutbildningen bedrivs. Vi följde med årskurs två på deras lektioner i utbildningsmetodik, något som var nytt för oss att hippologutbildningen innehöll så mycket pedagogik! Detta kanske är något fler utbildningar på SLU borde ta efter?

stromsholm

 

Vi åt även lunch med några representanter ur HAS (Hippologernas akademiska studentkår) för att höra lite om vad som är aktuellt hos dem och för att vi ska få lite ansikten på varandra då vi inte träffas så ofta.

strömsholm

Dessa möten och besök på SLU:s olika campus är väldigt bra och viktigt för oss som sitter i SLUSS presidium eftersom vi får en bättre bild av studenternas studiesituation och därmed kan representera dem bättre i olika nämnder och mötesgrupper. Något som också är roligt med besöken är att få se alla olika miljöer som finns vid SLU; stora ridanläggningar, trädgårdar för utbildning, herrgårdar, slott, djurstallar, arboretum… listan kan göras lång! I skrivande stund sitter vi i herrgården i Skinnskatteberg och jobbar lite innan vi ska ha videomöte med SLUSS styrelse och planera höstens fokusråd.

// Karolina Ottosson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *