Ledningsrådet besökte Umeå!

Campusbesöken fortsätter!

I måndags besökte Rektors ledningsråd Umeå. I ledningsrådet sitter alla rektorer, dekaner, universitetsdirektören samt ordförande i SLUSS. Denna gång diskuterades de nya framtidsplattformarna samt den studiesociala enkäten som genomfördes i våras.

Förutom själva mötet passade rådet också på att få en presentation av Skogsfakulteten, Future Forests, besöka Umeå Plant Science Center samt träffa representanter från Skogshögskolans studentkår, också kallade SHS.

shs ledningsrad
Ledningsrådet på Skogis Kårhus

Av SHS fick rådet en genomgång av kårens verksamhet och bedrifter. Förutom detta passade kårrepresentanterna på att lyfta viktiga frågor för kåren och jägmästarstudenterna. Bland annat slog man vakt om namnet på jägmästarprogrammet, tryckte på vikten av en bra marknadsföring av utbildningen, redovisade resultat från en genomförd programutvärdering och deras tankar kring denna samt berättade om (det ibland bristande) studentinflytandet på fakulteten.

Både ledningsrådet och SHS verkade mycket nöjda med besöket, och jag som SLUSS-representant kunde inte annat än luta mig tillbaka och njuta av att se dessa engagerade studenter och ledningspersoner diskutera mina hjärtefrågor, dvs utbildnings-, rekryterings- och studiesociala frågor.

Imorgon träffar ni mig och Karolina i Strömsholm, och på torsdag i Skinnskatteberg!

// Isabella Hallberg Sramek

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *