UN och SLUSS besöker Alnarp!

Senaste nytt från SLUSS!

Igår hade Utbildningsnämnden (UN), som är den högsta beslutande nämnden vad gäller utbildningsfrågor på SLU, möte på Alnarp. I nämnden sitter jag och Karolina med som studentrepresentanter samt ledamöter. De största frågorna som diskuterades var strategifrågor för SLUs utbildningar samt resursfördelningsprinciper. Inga beslut togs i dessa frågor, utan arbetet kommer att fortgå under hösten.

Efter mötet träffade delar av UN studentkårerna i Alnarp. Dessa är Alnarp Studentkår, också kallad ASK, och Lantmästarkåren, också kallad LMK. Kårerna visade då runt UN på Alnarps fantastiska campus och berättade en hel del om studentlivet på Alnarp. Efter rundvandringen förtärdes det en gemensam middag, arrangerad av LMK, och kårerna fick möjlighet att presentera sin verksamhet för nämnden.

Ur SLUSS perspektiv var besöket mycket lyckat då det belyste alnarpstudenternas perspektiv på SLU i stort samt de utbildningar som ges i Alnarp. Det verkade också väldigt uppskattat från nämnden sida att få träffa dessa engagerade studenter som verkligen brinner för sina utbildningar.

Jag och Karolina, stannade också kvar en dag extra för att kunna träffa ännu fler av alnarpsstudenterna och få en ännu större insyn i deras verksamhet och vardag.

Det var allt för nu!

// Isabella Hallberg Sramek

al bi al slott

Rundvandring på vackra Alnarp
Rundvandring dag 2 bland det underbara anuellerna
Rundvandring dag 2 bland det underbara anuellerna

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *