Bloggen har återuppväckts!

Bloggen har härmed officiellt återuppväckts!

Denna blogg har varit inaktiv ett tag, men den har nu officiellt återuppväckts och framöver kommer man att kunna läsa intressanta inlägg om vad som pågår på SLU, i SLUSS och på SLUs fantastiska studentkårer!

Vill man som kår skriva inlägg på bloggen är det bara att maila sluss@slu.se eller på annat sätt kontakta SLUSS presidium.

Varma hälsningar från Alnarp (som presidiet besöker för tillfället)!

Isabella Hallberg Sramek och Karolina Ottosson, ordförande respektive vice ordförande för SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) vid SLU.
Isabella Hallberg Sramek och Karolina Ottosson, ordförande respektive vice ordförande för SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) vid SLU
Publicerat den
Kategoriserat som SLUSS

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *