Vilka är hjärtefrågorna för SLUs rektorer och dekaner?

Det är inte bara SLUSS som bloggar vid universitetet!

REKTORSBLOGG_2016_1000x288_bild

Vilka är egentligen hjärtefrågorna för våra rektorer och dekaner? Till att börja med bör vi klargöra vad våra rektorer och dekaner faktiskt gör.

Rektor – Är högsta chefen för universitetet och har ett väldigt övergripande ansvar för universitet.

Prorektor – Pro innebär att denne är ställföreträdande för rektor ifall hen skulle bli frånvarande. I sin ordinarie roll har prorektorn ett övergripande ansvar för ett visst område inom universitetet. Nuvarande prorektor har ansvar för utbildningarna och organisationen kring dessa vid universitetet.

Vicerektor – Har ett övergripande ansvar för ett visst område inom universitetet. I dagsläget finns det två vicerektorer, en ansvarig för samverkansfrågor och en ansvarig för fortlöpande miljöanalys (FOMA).

Dekan – Har ett övergripande ansvar för en fakultet vid universitetet. Vid SLU har vi fyra fakulteter och därav fyra dekaner.

Prodekan – Är ställföreträdande för dekanen ifall hen skulle bli frånvarande. I sin ordinarie roll har prodekanen ett övergripande ansvar för ett visst område inom fakulteten.

Vicedekan – Har ett övergripande ansvar för ett visst område inom fakulteten. I dagsläget varierar det mellan fakulteterna hur många vicedekaner man har och vilka områden de har ansvar för.

Förutom rektorerna och dekanerna så finns det också direktörer som är ansvariga för den administrativa delarna vid universitetet. Dessa finns också på olika nivåer inom universitetet. På den universitetsövergripande nivån finns det en universitetsdirektör och på fakultetsnivån finns det fakultetsdirektörer. De ansvarar alltså för administrationen och där ingår frågor som rör lokaler, infrastruktur, it, personal, ekonomi osv.

För att få veta mer om vad dessa rektorer och dekaner sysslar med och brinner för kan man läsa rektorsbloggen samt dekanbloggarna. Alla fakulteter har tyvärr inte dekanbloggar, men de som finns är länkade nedan.

Rektorsbloggen – https://blogg.slu.se/rektor/

Dekanbloggen Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap – https://blogg.slu.se/dekanerltv/

Dekanbloggen Fakulteten för skogsvetenskap –  https://blogg.slu.se/dekaner-sfak/

Förutom dessa finns det också en hel del roliga studentbloggar samt andra diverse  bloggar och dessa hittar man genom att klicka in på denna länk – https://blogg.slu.se/

Trevlig läsning!

// Isabella Hallberg Sramek

 

 

Publicerat den
Kategoriserat som SLU

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *