Framtidens gröna Silicon Valley är här!

SLU satsar på framtiden!

green innovation park

Igår invigdes Green Innovation Park på Ultuna. Syftet med Green Innovation Park är att skapa en mötesplats för akademi, näringsliv och offentlig sektor där man tillsammans kan lösa framtidens problem. Parken består därför av ett företagshotell med gemensamma mötesplatser som skall kunna fungera som katalysator för innovativa idéer.

green innovation park 2025
Green Innovation Park 2025

På invigningen var stämningen laddad med en stor framtidstro och jag tror att detta kan bli något riktigt bra! Redan idag är en hel del företag och organisationer etablerade i lokalerna, även Ultuna Studentkår och Veterinärmedicinska föreningen var med och ställde ut på invigningen,  och lagom till 2030 har man som mål att 200 företag skall vara etablerade i parken. Utöver att bygga kontor för dessa vill man också bygga 1000 bostäder, utveckla transportvägarna till och från Ultuna samt utöka servicen på campus.

Att SLU gör en sådan här satsning känns väldigt i tiden och det ska bli oerhört intressant att se vilka innovation detta kommer att leda till!

// Isabella Hallberg Sramek

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *