Bloggar från SLU

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är ett internationellt universitet med studenter och anställda från hela världen. SLU samarbetar med ett flertal lärosäten i olika länder och är ett av världens ledande universitet inom den agrara näringen. Nästan alla masterprogram hålls på engelska och både forskare, anställda och doktorander arbetar i en internationell och modern miljö. Besök gärna SLU:s hemsida för mer information www.slu.se.

Här hittar du bloggar med anknytning till Sveriges lantbruksuniversitet. Du kan följa anställda och forskare som bloggar om sin forskning eller annan verksamhet vid SLU. 


SLU är ett universitet i världsklass inom den agrara näringen och rankas bland de bästa av världens mindre universitet. Universitetet är Sveriges längsta och är utspritt på ett flertal orter med huvudorter i Uppsala, Alnarp och Umeå.