Join Run4Life@IFAT / The virtuous circle of integrated nutrient recovery in Munich on May 17th

The H2020 Run4Life project is organising a Stakeholder Engagement Workshop as a side event at the IFAT trade fair in Munich, on May 17th. Everyone with an interest in nutrient recovery is invited to take part in this inspiring event. The programme includes a wide variety of speakers ensuring that it will be a very interesting morning. Please visit http://run4life-project.eu/run4life-ifat  to have a look at the programme, and register your attendance. 

Fortsätt läsa Join Run4Life@IFAT / The virtuous circle of integrated nutrient recovery in Munich on May 17th

Implementing Urine Drying technology in Durban, South Africa

Prithvi Simha, Jenna Senecal, and Björn Vinnerås just returned after spending a week in Durban, South Africa. We travelled there to present our novel sanitation technology called alkaline urine dehydration to several potential collaborators, and to see if the technology could fit into the local context. We met with sanitation experts from the Pollution Research Group at the University of KwaZulu-Natal, the eThekwini Municipality, and Envirosan (a toilet manufacturer based in Durban). The trip was extremely fruitful with a positive response from all experts about our technology. We even brought back with us two new urine-diverting toilets to test our system with (thank you Envirosan!). Our next step will be to return to Durban with a pilot-scale urine drying system that the Pollution Research Group will test at their research facility. Following this, drying units will also be tested in people’s homes at the eThekwini municipality. A big thank you to Chris Buckley for co-ordinating the trip & to the NJ Committee on Global Affairs for the financial assistance.SLU EnviroSan Loot; PC: Chris Buckley

Fortsätt läsa Implementing Urine Drying technology in Durban, South Africa

Edible Insects: the Value Chain, symposium at Wageningen

Last month, Giulio Zorzetto from our research group participated in the ‘Edible Insects: the value chain‘ symposium hosted by Wageningen University at Ede, Netherlands. The symposium celebrated 10 years of research related to the utilization of insects as novel food and feed. Giulio contributed to the event by presenting a poster on the cold storage of early instar of the black soldier fly in order to provide a buffer of available larvae to black soldier fly farms. Click here to access the presentation.PC: Wageningen University, Netherlands

Fortsätt läsa Edible Insects: the Value Chain, symposium at Wageningen

Presentation vid mottagandet av Vattenpriset 18-03-14

I samband med att Håkan Jönsson, professor vid Forskargruppen för kretsloppsteknik mottog 2018 års vattenpris från Föreningen Vatten höll han en presentation om sin forskning och sin vision om framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem när dess näring återförs som bra gödsel för odling av mat istället för att övergöda vatten.          Bilderna tillsammans med förklaringar finns här                                                                Bilderna från presentationen finns härFöreningen Vattens ordförande Marta Juhlén delar ut 2018 års Vattenpris till Håkan Jönsson. Foto: Ingrid Mossberg                                                                                                                                                     Fortsätt läsa Presentation vid mottagandet av Vattenpriset 18-03-14

Framtidens avloppssystem workshop Monte Verita, 14-17 mars

Björn Vinnerås deltog i detta möte på ETHs kursgård Monte Verita i Ascona i södra delen av Schweiz. Platsen var en av de mer bildsköna mötesplatser man kan tänka sig med palmer i förgrunden och snöklädda berg i bakgrunden. Utsikten från konferenscentret Monte Verita. PC: Björn Vinnerås

Fokus Deltagarna i mötet var 35 internationella experter omkring decentraliserad sanitet. Fokus för diskussionerna var framtidens enskilda avlopp med ett specifikt fokus på lokala lösningar. Bernhard Truffer, EAWAG presenterar skillnaden i kostnad mellan centralicerade och decentraliserade system i relation till antalet användare i Schweiz. PC: Max Maurer

Fortsätt läsa Framtidens avloppssystem workshop Monte Verita, 14-17 mars

Exjobbsförslag: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storkaliga svenska förhållanden

English version below.

Foto: Viktoria Wiklicky

Titel: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storskaliga svenska förhållanden Omfattning: 30 hp
Nivå: Avancerad
Ämne: Teknologi eller miljövetenskap
Start: Så snart som möjligt
Bakgrund
Fluglarvskompostering är ett relativt nytt och effektivt sätt att behandla matavfall på. Behandlingen går ut på att mata larver av den svarta vapenflugan (Hermetia Illucens) med matsvinn. Larverna omvandlar effektivt matavfall till egen biomassa vilket är ett effektivt sätt att extrahera viktiga näringsämnen från avfallet. Behandlingen pågår under två veckor vartefter larverna skördas. Den kvarvarande avföringen från larverna kan användas på samma sätt som vanlig kompost, men med fördelen att avföringen är extra rik på kväve. Själva larverna kan användas på flera olika sätt men det mest optimala är troligtvis som proteinfoder, speciellt inom fiskodling eller vid uppfödning av fjäderfä. Detta är dock förbjudet i dagsläget eftersom produktionsdjur inte får utfodras med obehandlat matavfall, men det är fullt möjligt att använda larverna i mat till sällskapsdjur där de kan utgöra en viktig källa av fett och protein. Om larverna däremot skulle utfodras med vegetabilier skulle de direkt kunna användas som foder för exempelvis odlad fisk.
Fortsätt läsa Exjobbsförslag: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storkaliga svenska förhållanden

New study on occurrence and concentrations of PFASs in Uganda

In a very recent study published in Science of the Total Environment, Sahar Dalahmeh, a researcher at the Environmental Engineering Unit and her co-workers investigated  concentrations and partitioning of 26 per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in wastewater, surface water, soil and crop plants (yam, maize and sugarcane) in Nakivubo wetland and Lake Victoria at Kampala, Uganda.Location of the study area at Kampala, Uganda, and the sampling sites

Fortsätt läsa New study on occurrence and concentrations of PFASs in Uganda

Water Research School annual meeting in Luleå

This year’s annual meeting of the Water Research School, of which many members of the kretsloppsteknik research group are part of, was hosted by Luleå Tekniska Universitet (LTU) between 7-8 February. Solveig Johannesdottir, Jennifer McConville and Prithvi Simha from our group made it to Luleå for the 2-day event. On the first day, they got to hear about LTU’s current research on urban drainage & stormwater management, VR platforms for visualisation, and the effects of shifting the city centre in Kiruna & Gällivare on urban water and sanitation. Day 2 started with two interesting lectures – the first where Prof. Lennart Elfgren shared his views on ‘how to do a PhD and feel good about it’; the second where Prof. Javier Martin-Torres talked about discovering transcient water on Mars.  Water Research School group picture at Gråsjälören. PC: Salar H. Afshar

Fortsätt läsa Water Research School annual meeting in Luleå

De fick möjlighet att lära sig den nya flugan: kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling

English version below.
Vår endagskurs i modulbaserad fluglarvsbehandlingsystem är i hög efterfrågan. Efter det första kurstillfället i december 2017, anordnades kursen igen den 14 mars 2018 med 8 deltagare från olika svenska företag och universitet.

Foto: Viktoria Wiklicky

På morgonen gav Cecilia Lalander och Evgheni Ermolaev en introduktion till det modulbaserade systemkonceptet utvecklat på SLU och möjligheterna till avfallshantering med hjälp av den amerikanska vapenflugan och detaljer om både flygodlings- och avfallshanteringsmodulerna presenterades.
Fortsätt läsa De fick möjlighet att lära sig den nya flugan: kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling

Research-Policy Interaction for Sustainable Development

Prithvi Simha, PhD student at the Kretsloppsteknik group attended a course on research-policy interaction at the Gothenburg Centre for Sustainable Development (GMV). The course was given as part of the ‘Water Research School‘ for PhD students in Sweden, of which several candidates from our group are part of. The course involved creating a research-to-policy plan related to Prithvi’s PhD research on urine dehydration, understanding models for stakoholder interaction and learning to effectively communicate with policymakers. Course participants also got to hear from Johan Kuylenstierna, former CEO of Stockholm Environmental Institute, on his personal experiences of science-policy interaction. Course participants from the Water Research School; PC – Linda Kanders

Fortsätt läsa Research-Policy Interaction for Sustainable Development