Vår fluglarvsforskning beskrivs i Forskning & Framsteg

English version below.

Cecilia Lalander, forskaren som leder fluglarvsbehandlingsforskningen i kretsloppsteknikgruppen, har intervjuats av Anna Forster för den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. I artikeln diskuteras olika fördelar med att använda larver av amerikanska vapenflugor för omvandling av avfall till något värdefullt. Bland annat diskuterades hur mängden smittspridande mikroorganismer, läkemedelsrester och bekämpningsmedel minskar, samt bidraget av denna typ av avfallshanteringsmetod för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Frågor som rör implementering av denna teknik, som exempelvis de begräsningar som EU-lagstiftning innebär, lyfts också i artikeln.

För att läsa artikeln, klicka på länken: https://fof.se/tidning/2018/5/artikel/larverna-fixar-biffen
Fortsätt läsa Vår fluglarvsforskning beskrivs i Forskning & Framsteg

Ni hao!

English version below.
Mellan 4 och 20 maj lämnade fyra medlemmar (Cecilia Lalander, Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto och Viktoria Wiklicky) i vårt fluglarvskomposteringslag sitt naturliga habitat i Sverige (skrivbord och växthus) och bytte det till ett tillfälligt nytt hem lite längre öster: Kina.

Deras första stopp var Fuyang, en stad som anses vara ”liten” enligt kinesisk standard, belägen i nordvästra Anhui-provinsen. I en vecka hjälpte SLU:s flyglarvskomposterare en lokal grisuppfödare att inrätta ett gårdsbaserat fluglarvskomposteringssystem för hantering av gödseln från gårdens 300 grisar.

Foto: Viktoria Wiklicky, Evgheni Ermolaev

Trots den snabba visiten lyckades laget upprätta en barnkammare kläckning av vapenflugelarverna och ett första system för att behandla den färska grisgödseln.

Foto: Evgheni Ermolaev

Fortsätt läsa Ni hao!

Questionnaire design and mangement course

Prithvi Simha, Doctoral Candidate in our research group attended a week long course between 14-18 May 2018, in Kaunas, Lithuania. The course was organised by the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University (NOVA) Network and co-ordinated by Prof. Ulf Emanuelson, SLU. The course tackled several key issues regarding the design of questionnaires, respondent psychology, biases, and statistical tools for dealing with missing data/non-response such as multiple imputations. Course participants at the Lithuanian University of Health Sciences campus, Kaunas.                PC: Ulf Emanuelson

Fortsätt läsa Questionnaire design and mangement course

Full-scale urine drying trials at SLU

This week, the Environmental Engineering group at SLU starts its full-scale urine drying experiments. The group has designed and built 6 household-scale urine drying prototypes for the experiments. Over the coming months, every day, these units will be drying 24 litres of urine. The biggest challenge so far has been to collect enough daily fresh urine to feed the prototypes. We thank all those who have donated urine so far, and hope that these donating  keep coming. Your donations can potentially help revolutionise sanitation!

                                       Urine donation points at toilets across the Department of Energy & Technology, SLU;                     PhD Candidate Prithvi Simha eager to get the experiments started in our Hygiene Lab Fortsätt läsa Full-scale urine drying trials at SLU

Join Run4Life@IFAT / The virtuous circle of integrated nutrient recovery in Munich on May 17th

The H2020 Run4Life project is organising a Stakeholder Engagement Workshop as a side event at the IFAT trade fair in Munich, on May 17th. Everyone with an interest in nutrient recovery is invited to take part in this inspiring event. The programme includes a wide variety of speakers ensuring that it will be a very interesting morning. Please visit http://run4life-project.eu/run4life-ifat  to have a look at the programme, and register your attendance. 

Fortsätt läsa Join Run4Life@IFAT / The virtuous circle of integrated nutrient recovery in Munich on May 17th

Implementing Urine Drying technology in Durban, South Africa

Prithvi Simha, Jenna Senecal, and Björn Vinnerås just returned after spending a week in Durban, South Africa. We travelled there to present our novel sanitation technology called alkaline urine dehydration to several potential collaborators, and to see if the technology could fit into the local context. We met with sanitation experts from the Pollution Research Group at the University of KwaZulu-Natal, the eThekwini Municipality, and Envirosan (a toilet manufacturer based in Durban). The trip was extremely fruitful with a positive response from all experts about our technology. We even brought back with us two new urine-diverting toilets to test our system with (thank you Envirosan!). Our next step will be to return to Durban with a pilot-scale urine drying system that the Pollution Research Group will test at their research facility. Following this, drying units will also be tested in people’s homes at the eThekwini municipality. A big thank you to Chris Buckley for co-ordinating the trip & to the NJ Committee on Global Affairs for the financial assistance.SLU EnviroSan Loot; PC: Chris Buckley

Fortsätt läsa Implementing Urine Drying technology in Durban, South Africa

Edible Insects: the Value Chain, symposium at Wageningen

Last month, Giulio Zorzetto from our research group participated in the ‘Edible Insects: the value chain‘ symposium hosted by Wageningen University at Ede, Netherlands. The symposium celebrated 10 years of research related to the utilization of insects as novel food and feed. Giulio contributed to the event by presenting a poster on the cold storage of early instar of the black soldier fly in order to provide a buffer of available larvae to black soldier fly farms. Click here to access the presentation.PC: Wageningen University, Netherlands

Fortsätt läsa Edible Insects: the Value Chain, symposium at Wageningen

Presentation vid mottagandet av Vattenpriset 18-03-14

I samband med att Håkan Jönsson, professor vid Forskargruppen för kretsloppsteknik mottog 2018 års vattenpris från Föreningen Vatten höll han en presentation om sin forskning och sin vision om framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem när dess näring återförs som bra gödsel för odling av mat istället för att övergöda vatten.          Bilderna tillsammans med förklaringar finns här                                                                Bilderna från presentationen finns härFöreningen Vattens ordförande Marta Juhlén delar ut 2018 års Vattenpris till Håkan Jönsson. Foto: Ingrid Mossberg                                                                                                                                                     Fortsätt läsa Presentation vid mottagandet av Vattenpriset 18-03-14

Framtidens avloppssystem workshop Monte Verita, 14-17 mars

Björn Vinnerås deltog i detta möte på ETHs kursgård Monte Verita i Ascona i södra delen av Schweiz. Platsen var en av de mer bildsköna mötesplatser man kan tänka sig med palmer i förgrunden och snöklädda berg i bakgrunden. Utsikten från konferenscentret Monte Verita. PC: Björn Vinnerås

Fokus Deltagarna i mötet var 35 internationella experter omkring decentraliserad sanitet. Fokus för diskussionerna var framtidens enskilda avlopp med ett specifikt fokus på lokala lösningar. Bernhard Truffer, EAWAG presenterar skillnaden i kostnad mellan centralicerade och decentraliserade system i relation till antalet användare i Schweiz. PC: Max Maurer

Fortsätt läsa Framtidens avloppssystem workshop Monte Verita, 14-17 mars

Exjobbsförslag: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storkaliga svenska förhållanden

English version below.

Foto: Viktoria Wiklicky

Titel: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storskaliga svenska förhållanden Omfattning: 30 hp
Nivå: Avancerad
Ämne: Teknologi eller miljövetenskap
Start: Så snart som möjligt
Bakgrund
Fluglarvskompostering är ett relativt nytt och effektivt sätt att behandla matavfall på. Behandlingen går ut på att mata larver av den svarta vapenflugan (Hermetia Illucens) med matsvinn. Larverna omvandlar effektivt matavfall till egen biomassa vilket är ett effektivt sätt att extrahera viktiga näringsämnen från avfallet. Behandlingen pågår under två veckor vartefter larverna skördas. Den kvarvarande avföringen från larverna kan användas på samma sätt som vanlig kompost, men med fördelen att avföringen är extra rik på kväve. Själva larverna kan användas på flera olika sätt men det mest optimala är troligtvis som proteinfoder, speciellt inom fiskodling eller vid uppfödning av fjäderfä. Detta är dock förbjudet i dagsläget eftersom produktionsdjur inte får utfodras med obehandlat matavfall, men det är fullt möjligt att använda larverna i mat till sällskapsdjur där de kan utgöra en viktig källa av fett och protein. Om larverna däremot skulle utfodras med vegetabilier skulle de direkt kunna användas som foder för exempelvis odlad fisk.
Fortsätt läsa Exjobbsförslag: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storkaliga svenska förhållanden