Omföring från granplantering?

Publicerat den

Om man vill gå från trakthyggesbruk till flerskiktad skog, när ska man egentligen börja omföringen? Det här är en fråga som blivit mer och mer aktuell under senare år. Den viktigaste frågan är kanske egentligen inte när utan var? Om man vill börja med omställningar, var ska man börja? Det finns i princip inga forskningsresultat… Fortsätt läsa Omföring från granplantering?

Vem är jag som skriver?

Publicerat den

Jag jobbar som forskare och lärare i skogsskötsel på SLU. Här i bloggen vill jag lyfta intressanta resultat som jag och min forskargrupp har kommit fram till men även andras forskning som jag tycker är viktig eller rolig. Det blir lite kortfattat i en blogg men allt går också att hitta mer i detalj i… Fortsätt läsa Vem är jag som skriver?

Trädslagsval i kärva lägen

Publicerat den

Att se över trädslagsval vid föryngring ligger i tiden. Det finns många skäl till att allt fler vill testa mer och pröva trädslag som de tidigare inte använt. Ska man göra generella beskrivningar över hur trädslagen används i Sverige så dominerar tall på planteringarna i norr och gran dominerar i söder. Ståndortsanpassning har under ganska… Fortsätt läsa Trädslagsval i kärva lägen

Landskapslaboratorium Snogeholm

Publicerat den

I Snogeholm, mitt emellan Sjöbo och Ystad, växer SLU’s och troligen Sveriges största trädbibliotek. Eller landskapslaboratorium som vi kallar det. Här finns i princip alla Sveriges trädslag representerade, i monokultur och i blandskog.   Målsättningen var att kunna visa på mångfalden och möjligheten när man etablerar ny skog och eftersom labbet ligger i Skåne så… Fortsätt läsa Landskapslaboratorium Snogeholm