Vill du starta SLU-blogg?

PageLines- high-tech1.jpg

Ska SLU använda sociala medier? Självklart! Det är ett sätt att nå och engagera våra målgrupper, nya som gamla. Här finns arenor som möjliggör dialog och tvåvägskommunikation, och på köpet snabbar upp kommunikationsinsatserna.

För universitet kan sociala medier vara verktyg som gör oss mer tillgängliga, som hjälper oss att fullgöra vårt samverkansuppdrag och att engagera alla intresserade i en dialog om forskningsrön och nya kunskaper. Sociala medier är också en utmärkt arena för marknadsföring och för att attrahera till exempel blivande studenter och anställda.

Men det är också kanaler som bör användas med sunt förnuft. En gyllene regel är att oavsett i vilka kanaler vi kommunicerar, så är SLU en myndighet med ansvar både för vår egen information och, om informationen publiceras i ett forum vi driver, för vad vår motpart i dialogen publicerar.

SLU:s vision är att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Användningen av sociala medier ska, precis som all annan verksamhet vid universitetet, bidra till denna vision och till att uppfylla verksamhetsmålen.

För att läsa mer om hur du gör för att starta en blogg hänvisar vi till sidan om bloggar på medarbetarwebben. Där finns också Råd och anvisningar för dig som använder sociala medier i tjänsten (pdf).