SLUSS söker vice ordförande, kassör och studentrevisor för 2017!

SLUSS söker vice ordförande, kassör och studentrevisor för 2017!

Vill du vara med och bidra till att SLUs utbildningar och studiemiljöer håller världsklass? Vill du lära dig mer om organisation och ledarskap? Eller vill du få praktiska erfarenheter inom ekonomi? Sök då till vice ordförande, kassör eller studentrevisor!

Skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev senast fredagen 11 november till slussval@slu.se

img_1455

(Klicka på bilden och kom till filmen om SLUSS vice ordförande)

Vice ordförande
Vill du utveckla dina färdigheter inom kommunikation och arbeta med viktiga studentfrågor? Ta då chansen att söka förtroendeuppdraget som vice ordförande för SLUSS 2017!
Som vice ordförande arbetar du på heltid i team med ordförande, med stöd från två rådgivare, för att leda SLUSS verksamhet och representera SLU:s studenter och samlade studentkårer i möten med SLU och omvärlden. Tillsammans med ordförande och rådgivarna utgör du SLUSS verkställande organ som genomför och bearbetar de beslut som fattats av styrelsen.
Din styrelse består av en representant vardera från våra sju studentkårer, samt en representant från doktorandnämnden. Du organiserar tillsammans med ordförande styrelsemötena och arbetar mycket med att representera studenternas intressen gentemot SLU och andra aktörer. Inom SLUSS har du huvudansvar för studiesociala och internationella frågor vilket gör att du även har en del kontakt med andra universitets studentkårer. Utöver detta sköter du tillsammans med ordförande det löpande arbetet inom SLUSS, vilket ofta innebär mycket varierande arbetsuppgifter men som alltid inkluderar att ha mycket god kontakt med våra kårer och doktorandnämnden. Uppdraget innebär en hel del resor, både inom landet och ut i Europa.
Du som söker är vid valtillfället (25-27 november 2016) studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer.

Kassör
Är du intresserad av att få praktisk erfarenhet inom ekonomi, och en bra merit på cv:t? Sök då till SLUSS kassör för 2017!
Som kassör har du som uppdrag att betala fakturor, fakturera och sköta SLUSS löpande bokföring. Du ansvarar även för att upprätta årsbokslut och för att tillsammans med SLUSS ordförande och vice ordförande lägga ett budgetförslag för nästkommande år. Inom SLUSS fungerar du som ett bollplank för styrelsen och presidiet i ekonomiska frågor.
Arbetet beräknas kräva ta i genomsnitt 2 timmar i veckan (och du arvoderas därmed på 5% av SLUSS heltidsarvode), men varierar något under året där den största arbetsinsatsen görs då bokföringen ska sammanställas. Arbetstiden är mycket flexibel och det mesta av arbetet kan utföras när det passar dig bäst.
Du som söker har vid valtillfället (25-27 november 2016) läst minst 30 hp företagsekonomi, eller har motsvarande kompetens, och är studerande vid SLU samt medlem i någon av våra sju studentkårer.

Studentrevisor
Skulle du behöva en bra merit inom ekonomi på cv:t, men har inte tid för ett uppdrag som pågår under hela året? Ansök då om att bli SLUSS studentrevisor för 2017!
Som studentrevisor granskar du SLUSS bokslut utifrån stadgar och styrande beslut, för en dialog med SLUSS kassör och presidium om sådant du noterar och skriver sedan tillsammans med SLUSS revisor (vid SLU) en revisionsberättelse samt kommer med förslag till styrelsen på hur SLUSS kan förändra rutiner och stadgar för att förbättra hur SLUSS ekonomi hanteras. Som studentrevisor för 2017 granskar du 2017 års bokslut, vilket innebär att arbetet görs under våren 2018 då bokslutet är färdigt. För ditt arbete utgår ett engångsarvode.

Vill du veta mer om någon av befattningarna? Maila valberedningens sammankallande Anna Enocksson på slussval@slu.se

Publicerat den
Kategoriserat som SLUSS

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *