Spikning av licenciatavhandling

Published

I fredags (19 februari) så spikades avhandlingen “Food waste in the food service sector – Quantities, risk factors and reduction strategies“. Avhandlingen kommer att läggas fram och försvaras den 12 mars. Avhandlingen undersöker hur stort matsvinnet är i storköks- och restaurangsektorn, vilka risk faktorer som existerar och vad som kan göras för att minska svinnet.… Continue reading Spikning av licenciatavhandling

Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?

Published

Det uppskattas av livsmedelsverket att ungefär hälften av alla luncher som serveras i Sverige görs inom ramen för offentliga måltider. Skolan utgör en stor andel av dessa luncher, vilket kommer sig av en lagstiftad rättighet som möjliggör för elever att kostnadsfritt få ett mål mat varje skoldag. I och med att det är en rättighet… Continue reading Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?

New Food waste course

Published

If you are interested in food waste-related issues, there is an opportunity to learn more this autumn in the new course “Food waste – current situation and future opportunities.” held at SLU in Uppsala. The course starts in August and will revolve around topics covered in the new Routledge Handbook of Food waste that will also act as the… Continue reading New Food waste course