Spikning av licenciatavhandling

I fredags (19 februari) så spikades avhandlingen “Food waste in the food service sector – Quantities, risk factors and reduction strategies“. Avhandlingen kommer att läggas fram och försvaras den 12 mars.

Avhandlingen undersöker hur stort matsvinnet är i storköks- och restaurangsektorn, vilka risk faktorer som existerar och vad som kan göras för att minska svinnet. Resultaten pekar på att runt 20% av det som serveras slängs, dock med stor variation. En del riskfaktorer som driver på matsvinnet utgörs av vilken typ av infrastruktur som finns tillgänglig, men även ålder på gäster spelar in, vilka är faktorer som kök kan ha svårt att göra något åt. Den största riskfaktorn är dock att kök lagar för mycket mat i förhållande till hur många som dyker upp, något som skulle kunna lösas av närvaroprognoser vilket också avhandlingen berör.

Malefors, Christopher (2021). Food waste in the food service sector - Quantities, risk factors and reduction strategies. Sveriges lantbruksuniv.               
ISBN 978-91-576-9827-8   
eISBN 978-91-576-9828-5     

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *