Category Archives: New project

Kan det svenska livsmedelssystemet bli klimatneutralt till 2045?

Förra året startade forskningsprogrammet Mistra Food Futures (https://mistrafoodfutures.se/sv/)  som ska svara på bland annat den frågan. Forskningsprogrammet tar ett helhetsgrepp på det svenska livsmedelssystemet för att undersöka möjligheterna att uppnå ett hållbart livsmedelssystem som kan leverera hälsosam mat utan att tära på jordens resurser. Programmet leds av SLU  i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och involverar forskare från många olika discipliner. Dessutom deltar många olika organisationer och myndigheter.

Forskningsprogrammet utgår från ett systemperspektiv, vilket innebär att hela kedjan från jord till bord inkluderas. När målet att nå klimatneutralitet realiseras ska samtidigt också andra negativa konsekvenser på miljön minimeras, och systemet måste också vara hållbart ur ekonomiskt och socialt perspektiv.  

Food Systems-gruppen är involverad i flera delar av programmet, framförallt work package (WP) 4 och 5. I WP4 arbetar forskarna med att ta fram indikatorer för att mäta hållbarhet i livsmedelskedjan. WP5 går ut på att modellera det svenska jordbrukets klimatpåverkan och att utvärdera olika åtgärder för att minska den. Forskare i gruppen ingår även i WP2 som handlar om mål för livsmedelssystemet och också styrmedel, i WP3 om framtidsscenarier och i WP6 som handlar om livsmedelskedjan bortom jordbruket.

Flertalet forskare från Food Systems-gruppen deltar i arbetet med Mistra Food Futures, bland andra Per-Anders Hansson (projektledare), Elin Röös, Pernilla Tidåker, Niclas Ericsson, Kajsa Henryson, Hanna Karlsson Potter och Karin von Greyerz. 

Mer information finns på Mistra Food Futures hemsida https://mistrafoodfutures.se/sv/

“Less but better meat” – what does that mean?

Meat consumption in the Western world has to decrease and meat production practices have to improve. Eating “less but better meat” is a strategy put forward by a number of institutions and organizations as a strategy for increasing the sustainability of diets in high-income settings. But how much is “less” and what is “better”?

In a newly published comment in the Nature Food journal, Elin Röös together with researchers from the Stockholm Resilience Center (SRC) call for greater clarity on these concepts as misuse could steer in an suboptimal direction.

The estimation of “less meat” could be guided by positive and negative health effect of eating meat as well as the amounts of different meats that could fit within climate boundaries or be produced from biomass not suited for human consumption. A first analysis shows that “less meat” would mean a reduction in meat consumption by at least 50% in the Western world regardless of perspective.

As for “better meat” a wide range of issues need to be considered (see figure below). A focus on just one or a few of these can lead to very varying conclusions of what constitutes better meat and risks overlooking important trade-offs. The authors conclude: “Scientific characterization of ‘less but better’ is crucial for enabling more informed discussionon value-laden decisions and to build consensus on the meaning of the concept, especially as it gains traction with civil society organizations and policy makers.

The study:

Sahlin, K.R., Röös, E., Gordon, L. 2020. ‘Less but better’ meat is a sustainability message in need of clarity. Nature Food 1, 520–522 (2020). https://www.nature.com/articles/s43016-020-00140-5

Research in this area continues in a project called “Less but better meat” – a joint project between SLU and the SRC.