Ny publikation: A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production

Published

Livsmedel fr√•n idisslare har en stor klimatp√•verkan men kan ocks√• bidra till fler ekosystemtj√§nster, bland annat genom att l√•ta djuren beta naturbetesmarker. N√§r klimatp√•verkan f√∂r dessa livsmedel ber√§knas med hj√§lp av livscykelanalys √§r det vanligt att endast ta h√§nsyn till det k√∂tt och mj√∂lk som produceras och inte till de √∂vriga ekosystemtj√§nsterna, vilket riskerar att… Continue reading Ny publikation: A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production