Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?

Published

Det uppskattas av livsmedelsverket att ungefär hälften av alla luncher som serveras i Sverige görs inom ramen för offentliga måltider. Skolan utgör en stor andel av dessa luncher, vilket kommer sig av en lagstiftad rättighet som möjliggör för elever att kostnadsfritt få ett mål mat varje skoldag. I och med att det är en rättighet… Continue reading Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?