Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?

Det uppskattas av livsmedelsverket att ungefär hälften av alla luncher som serveras i Sverige görs inom ramen för offentliga måltider. Skolan utgör en stor andel av dessa luncher, vilket kommer sig av en lagstiftad rättighet som möjliggör för elever att kostnadsfritt få ett mål mat varje skoldag.

Foto: Härnösand kommun

I och med att det är en rättighet att få lunch är det en utmaning för köken att försöka balansera hur mycket som ska lagas, då inte alla elever (av olika anledningar) dyker upp och överskottet kastas. I artikeln “Potential for using guest attendance forecasting in Swedish public catering to reduce overcatering” undersöktes det vilken potential olika slags metoder för att göra prognos över närvaro kan hjälpa köken i att bättre planera tillgång och efterfrågan och på så sätt indirekt minska matsvinnet. Nästa steg är att testa prognosverktygen i samband med olika matsvinnsmätningar för att se om prognoserna ger önskad effekt.

The article has been published open access in the journal Sustainable Production and Consumption.
Malefors, C.; Strid, I.; Hansson, P-A; Eriksson, M. Potential for using guest attendance forecasting in Swedish public catering to reduce overcatering. Sustainable Production and Consumption https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.08.008

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *