Tag Archives: Food Waste

Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?

Det uppskattas av livsmedelsverket att ungefär hälften av alla luncher som serveras i Sverige görs inom ramen för offentliga måltider. Skolan utgör en stor andel av dessa luncher, vilket kommer sig av en lagstiftad rättighet som möjliggör för elever att kostnadsfritt få ett mål mat varje skoldag.

Foto: Härnösand kommun

I och med att det är en rättighet att få lunch är det en utmaning för köken att försöka balansera hur mycket som ska lagas, då inte alla elever (av olika anledningar) dyker upp och överskottet kastas. I artikeln “Potential for using guest attendance forecasting in Swedish public catering to reduce overcatering” undersöktes det vilken potential olika slags metoder för att göra prognos över närvaro kan hjälpa köken i att bättre planera tillgång och efterfrågan och på så sätt indirekt minska matsvinnet. Nästa steg är att testa prognosverktygen i samband med olika matsvinnsmätningar för att se om prognoserna ger önskad effekt.

The article has been published open access in the journal Sustainable Production and Consumption.
Malefors, C.; Strid, I.; Hansson, P-A; Eriksson, M. Potential for using guest attendance forecasting in Swedish public catering to reduce overcatering. Sustainable Production and Consumption https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.08.008

Links between Food Waste and Resilience

We explored the links between food waste and food system resilience in a recently published paper in Ecosystem Services Journal.

Much food is wasted because the actors in supply chains seek to improve their own resilience – so they overplant, over-order or overbuy food. This leads to “unnecessary” emissions & resource use, undermining the long-term resilience of the system as a whole.

But many synergistic actions are possible that both reduce waste and improve resilience. The more resilient actors are, the less they need to over-buy and over-produce.

In the paper we created a ‘system map’ and a long-list of food waste reduction interventions. We then assessed each intervention on it positive or negative effects on different aspects of resilience, such as redundancy, flexibility and connectivity.

Through this process we identified synergistic interventions, notably improved storage, improved food preparation to increase shelf-life, increased use of long-life products, equal sharing of risk along the supply chain and improved connectivity and gave policy recommendations on how to promote to improve both short and long-term food-system resilience through reduced food waste.

The paper is thus a combination of academic research at SLU and experiences of myself and colleagues working on food waste as practitioners at WRAP.

The article has been published open access in Ecosystem Services:
Bajželj, B., Quested, T.E., Röös, E., Swannell, R.P.J., 2020. The Role of Reducing Food Waste for Resilient Food Systems. Ecosyst. Serv. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101140