Ny publikation: A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production

Published

Livsmedel från idisslare har en stor klimatpåverkan men kan också bidra till fler ekosystemtjänster, bland annat genom att låta djuren beta naturbetesmarker. När klimatpåverkan för dessa livsmedel beräknas med hjälp av livscykelanalys är det vanligt att endast ta hänsyn till det kött och mjölk som produceras och inte till de övriga ekosystemtjänsterna, vilket riskerar att… Continue reading Ny publikation: A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production

New study: Agroecological practices in combination with healthy diets can help meet EU food system policy targets

Published

In this study, an outcome of the Uniseco project, five explorative scenarios for future food systems in the EU were developed in a stakeholder process. Five scenarios emerged varying in the extent to which food system were localised or globalised and including agroecological practices. A range of biophysical, environmental and social indicators, and potential for… Continue reading New study: Agroecological practices in combination with healthy diets can help meet EU food system policy targets

Vad säger forskningen om kött och klimat?

Published

Hotellkedjan Scandic annonserade nyligen att man från den 1 januari i år tar bort nötköttet från sina lunch- och konferensmenyer men behåller det på middagsmenyerna. Man uppger att målet är att minska försäljningen av nötkött med 50 procent och därmed minska klimatpåverkan från den mat man säljer. Man uppger sedan i senare uttalanden även en… Continue reading Vad säger forskningen om kött och klimat?

New publication: The climate impact of excess food intake in Sweden

Published

The environmental impacts of food systems and the negative health consequences of excess food intake are well-acknowledged global issues. However, the climate impact of excess food intake, or metabolic food waste, has been less investigated. In this study we investigated the amount of metabolic food waste and its climate impact in Sweden. Excess food intake… Continue reading New publication: The climate impact of excess food intake in Sweden

New publication: Time-dependent climate impact of beef production

Published

In this study we investigated the climate impact of beef production, including changes in soil organic carbon and using two different climate metrics, GWP100 and AGTP. For the later, a time-dependent life cycle assessment was performed in which yearly fluxes of greenhouse gases were considered and the climate impact in terms of temperature response over… Continue reading New publication: Time-dependent climate impact of beef production

A food system approach to assessing sustainable and resilient farming

Published

A recent study published by the Food System Group’s researchers Elin Röös and Bojana Bajželj study a farm that has embarked on a transition to become a “sustainable farm of the future” (in the farmer’s own words). The farm, since long a certified organic lamb meat producer, has moved beyond caring for local impacts at… Continue reading A food system approach to assessing sustainable and resilient farming

Organic and conventional Swedish pork production compared

Published

Organic Swedish pig production according to KRAV’s regulations performed better than conventional Swedish pig production on 11 of 20 sustainability indicators if the comparison was made per kg of pork, and on 18 out of 20 indicators if the comparison was made per hectare. The indicators included both environmental, social and economic aspects. The organic… Continue reading Organic and conventional Swedish pork production compared

Nytt forskningsprojekt

Published

Kan det svenska livsmedelssystemet bli klimatneutralt till 2045? Förra året startade forskningsprogrammet Mistra Food Futures (https://mistrafoodfutures.se/sv/)  som ska svara på bland annat den frågan. Forskningsprogrammet tar ett helhetsgrepp på det svenska livsmedelssystemet för att undersöka möjligheterna att uppnå ett hållbart livsmedelssystem som kan leverera hälsosam mat utan att tära på jordens resurser. Programmet leds av… Continue reading Nytt forskningsprojekt

Miljömässiga mervärden med baljväxter som odlas och förädlas i Sverige

Published

Svenska ärtor, bönor och linser kokade och förpackade i Sverige har väsentligt lägre klimatpåverkan än de importerade motsvarigheter vi finner i butikerna. Men om de svenska baljväxterna transporteras långt för förädling försvinner klimatvinsten jämfört med de importerade. Alla baljväxter är dock en mycket klimatsmart proteinkälla i förhållande till animaliskt protein. Att välja svenska baljväxter minskar… Continue reading Miljömässiga mervärden med baljväxter som odlas och förädlas i Sverige

Klimatsmart julmeny i radioprogrammet Klotet

Published

Elin Röös medlem i Food systems gruppen kommenterar en klimatsmart utemeny i radioprogrammet Klotet och diskuterar effekter av COVID-19-pandemin på livsmedelsförsörjningen. Lyssna här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1622705