Ny publikation: A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production

Published

Livsmedel från idisslare har en stor klimatpåverkan men kan också bidra till fler ekosystemtjänster, bland annat genom att låta djuren beta naturbetesmarker. När klimatpåverkan för dessa livsmedel beräknas med hjälp av livscykelanalys är det vanligt att endast ta hänsyn till det kött och mjölk som produceras och inte till de övriga ekosystemtjänsterna, vilket riskerar att… Continue reading Ny publikation: A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production

Evaluation of calculation tools for climate impact from milk- and beef production

Published

The agricultural sector stands for a large part of our contribution to climate change where the livestock stands for about 15 %, mostly from ruminants. To reduce the climate impact climate calculations can be executed to find possibilities for improvements. These calculations are complex with great uncertainties. A master thesis was performed with purpose to… Continue reading Evaluation of calculation tools for climate impact from milk- and beef production