Nytt forskningsprojekt

Kan det svenska livsmedelssystemet bli klimatneutralt till 2045?

Förra året startade forskningsprogrammet Mistra Food Futures (https://mistrafoodfutures.se/sv/)  som ska svara på bland annat den frågan. Forskningsprogrammet tar ett helhetsgrepp på det svenska livsmedelssystemet för att undersöka möjligheterna att uppnå ett hållbart livsmedelssystem som kan leverera hälsosam mat utan att tära på jordens resurser. Programmet leds av SLU  i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och involverar forskare från många olika discipliner. Dessutom deltar många olika organisationer och myndigheter.

Forskningsprogrammet utgår från ett systemperspektiv, vilket innebär att hela kedjan från jord till bord inkluderas. När målet att nå klimatneutralitet realiseras ska samtidigt också andra negativa konsekvenser på miljön minimeras, och systemet måste också vara hållbart ur ekonomiskt och socialt perspektiv.  

Food Systems-gruppen är involverad i flera delar av programmet, framförallt work package (WP) 4 och 5. I WP4 arbetar forskarna med att ta fram indikatorer för att mäta hållbarhet i livsmedelskedjan. WP5 går ut på att modellera det svenska jordbrukets klimatpåverkan och att utvärdera olika åtgärder för att minska den. Forskare i gruppen ingår även i WP2 som handlar om mål för livsmedelssystemet och också styrmedel, i WP3 om framtidsscenarier och i WP6 som handlar om livsmedelskedjan bortom jordbruket.

Flertalet forskare från Food Systems-gruppen deltar i arbetet med Mistra Food Futures, bland andra Per-Anders Hansson (projektledare), Elin Röös, Pernilla Tidåker, Niclas Ericsson, Kajsa Henryson, Hanna Karlsson Potter och Karin von Greyerz. 

Mer information finns på Mistra Food Futures hemsida https://mistrafoodfutures.se/sv/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *