Nytt forskningsprojekt

Kan det svenska livsmedelssystemet bli klimatneutralt till 2045?

Förra Äret startade forskningsprogrammet Mistra Food Futures (https://mistrafoodfutures.se/sv/)  som ska svara pÄ bland annat den frÄgan. Forskningsprogrammet tar ett helhetsgrepp pÄ det svenska livsmedelssystemet för att undersöka möjligheterna att uppnÄ ett hÄllbart livsmedelssystem som kan leverera hÀlsosam mat utan att tÀra pÄ jordens resurser. Programmet leds av SLU  i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och involverar forskare frÄn mÄnga olika discipliner. Dessutom deltar mÄnga olika organisationer och myndigheter.

Forskningsprogrammet utgÄr frÄn ett systemperspektiv, vilket innebÀr att hela kedjan frÄn jord till bord inkluderas. NÀr mÄlet att nÄ klimatneutralitet realiseras ska samtidigt ocksÄ andra negativa konsekvenser pÄ miljön minimeras, och systemet mÄste ocksÄ vara hÄllbart ur ekonomiskt och socialt perspektiv.  

Food Systems-gruppen Àr involverad i flera delar av programmet, framförallt work package (WP) 4 och 5. I WP4 arbetar forskarna med att ta fram indikatorer för att mÀta hÄllbarhet i livsmedelskedjan. WP5 gÄr ut pÄ att modellera det svenska jordbrukets klimatpÄverkan och att utvÀrdera olika ÄtgÀrder för att minska den. Forskare i gruppen ingÄr Àven i WP2 som handlar om mÄl för livsmedelssystemet och ocksÄ styrmedel, i WP3 om framtidsscenarier och i WP6 som handlar om livsmedelskedjan bortom jordbruket.

Flertalet forskare frÄn Food Systems-gruppen deltar i arbetet med Mistra Food Futures, bland andra Per-Anders Hansson (projektledare), Elin Röös, Pernilla TidÄker, Niclas Ericsson, Kajsa Henryson, Hanna Karlsson Potter och Karin von Greyerz. 

Mer information finns pÄ Mistra Food Futures hemsida https://mistrafoodfutures.se/sv/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *