Referenser

Publicerat den

Agrovektor. 2020. Lägesrapport svensk ekoråvara 2019/2020. Agrovektor AB, Lidköping. https://agrovektor.se/resources/La%CC%88gesrapport%20svensk%20ekora%CC%8Avara%202019(1).tpdf  Algers, B. 2008. Naturligt beteende – Lagen och biologin I: Djuren är väl också människor – en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld. Red: Algers, Gunnarsson & Nordenfelt. Kap. 6. Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU. Rapport 20. Skara. Alignier,… Fortsätt läsa Referenser