Sommaren står för dörren

Finns det något vackrare än vår svenska natur veckan före midsommar? inte enligt min mening i alla fall. Snart är det dags för de flesta att ta semester efter en arbetsintensiv termin och jag hoppas att ni alla kommer kunna få välförtjänt återhämtning. Imorgon prövar vi en ny tradition med ett gemensamt midsommarfika som avslut på terminen. Missa inte detta! För en person blir det ett särskilt avslut i år. Efter 39 år på SLU i Skara slutar Inga-britt Bohlin.  Stort tack för allt du gjort för SLU, det mycket goda samarbetat och det stora administrativa stöd du varit under alla dessa år!

Utvecklingen av ett grönt centrum på SLU Campus går med en rasande fart där både JTI och Agroväst är viktiga medspelare. Tillsammans arbetar vi för fler gemensamma FoU projekt och fler ”gröna möten”. Nyligen blev ett köttkvalitetsprojekt beviljat och imorgon fortsätter vi vårt arbete med större ambitioner omkring EU finansiering.

Ytterligare en mycket viktig pusselbit är förstås att vi snart kan hälsa Anders Karlsson, professor i köttvetenskap från Köpenhamns universitet välkommen till SLU i Skara.

De stora förändringarna fortsätter på Campus och den 31 juli lämnar SLU förstahandskontraktet för undervisningshuset. Samtidigt kommer Smedjan att renoveras och anpassas för våra framtida behov. Många frågor har kommit om disputationer och möjligheten att hyra aulan även fortsättningsvis. Under den tid det tar att renovera Smedjan sitter vi i ortskansliet kvar i undervisningshuset och aulan finns tillgänglig som tidigare, dock givetvis efter bokning.

Ytterligare ett kapitel är nu skrivet i historien om SLU i Skara. BYS kommer på sikt flytta från campus, men det är vår förhoppning att vi ändå ska kunna upprätthålla de starka band som finns mellan SLU och BYS. Även BYS kommer sitta kvar en tid i undervisningshuset.

De s.k. framtidsprojekten rullar på riktigt bra och vi har nu också påbörjat en gemensam självvärdering av de fyra forsknings- och utvecklingsprogrammen. Samtidigt har kontakterna inletts mellan VGR och SLU om hur framtida samarbete ska se ut efter denna första 3-årsperiod. Det bådar gott inför framtiden!

Avslutningsvis vill jag önska er alla en underbar sommar och hoppas ni får tid för återhämtning!

Margareta

 

 

 

 

God Jul!

Många känner säkert till ordspråket –  ”när förändringens vind blåser ska man inte bygga vindskjul utan väderkvarnar” – kanske är det därför som allt snurrar så fort just nu! För vi har ju verkligen försökt att utnyttja de möjligheter som finns här på SLU i Skara, i dessa förändringstider. Framtidsprojekten utifrån överenskommelsen mellan SLU och regionen rullar på, nya samarbeten uppstår, nya positiva besked om ytterligare forskningspengar kommer med jämna mellanrum och diskussionen med fler aktörer pågår. Nu är vi på G och därför är det dags att direkt efter årsskiftet ta nya tag och damma av våra tidigare idéer framtagna i det vi då kallade framtidsverkstäder. För ni som var med 2011 minns att vi hade idémöten i syfte att stärka och utveckla verksamheten här på SLU i Skara. Många goda idéer kom fram och nu utgår vi från dessa på nytt för att se hur vi kan göra verklighet av de bästa förslagen. En framtidsverkstad med särskilt tema varje månad hela våren, det är vår plan! Varmt välkommen att delta, det kommer mer detaljer direkt efter helgerna.

Men först är det dags att samla nya krafter och jag hoppas att ni alla får möjlighet att koppla av tillsammans med nära och kära. Helt enkelt att ni får en underbar julehelg!

Jag vill också tacka för ytterligare ett år av mycket gott samarbete. Ni gör alla en viktig insats för vårt SLU i Skara

God Jul

och

Gott Nytt År!

Margareta

 

Från höst till vinter

Hösten gick fort och snart kommer vi in i december. Med lite tillbakablick kan vi  konstatera att det hänt ganska mycket för oss i Skara denna höst. En mycket lyckad Smedjevecka som nådde ut i media och visade på god samproduktion avslutade september månad. En extern miljlörevision i ny standard som gav mycket gott betyg åt oss i Skara och där vi kunde glänsa med att vara bland de första i landet hade vi oktober.  Nu i veckan startar vår första nationella Rådgivarkonferens i RådNu. Inget av detta kan genomföras utan engagemang av våra duktiga medarbetare på SLU i Skara. Bra jobbat!

På forskningsfronten finns många nya initiativ och våra framtidsprojekt rullar på. Denna veckan kommer SLU:s rektor och universitetsdirektör till Skara för att få höra mer om vad som skett hittills och vilka planer som finns framöver. En efterlängtad tjänst, samverkanslektor i Precisionsodling har också kommit på plats och vi gratulerar Mats Söderström!

Under hösten har begreppet Gröna möten fått en tydlig innebörd på SLU campus i Skara. Alla offentliga möten, inkl. Smedjeveckan har kunnat samlas under samma begrepp. Agroväst har ansökt om samordningsmedel och förtjänstfull drivit arbetet genom Sofia Kämpe. En riktigt bra start i samproduktionens anda.

Även om mycket är positivt så minskar antalet anställda fortfarande på SLU i Skara och vi får försvara och förklara oss i alldeles för många sammanhang. Externt tror många att vi lagts ned och det kämpar vi alla med att förklara för vår omgivning. Internt uppfattas vi inte heller som samma medspelare ur ortsperspektiv. Det senaste gäller krishantering men även här är jag övertygad om att vi på sikt kommer hitta en bra lösning för oss i Skara. Närhetsprincipen med lokal kännedom och lokalt ledarskap är ju mycket viktig om oturen skulle vara framme.

Idag slog kylan till och temperaturen hamnade under 10 grader, vinter är här om än tillfälligt. Hoppas ni lagt på vinterdäcken och kör försiktigt!

Margareta

 

 

Nya tider

Sitter på tåget hem från Uppsala efter en dag fylld av möten och med rektorsinstallation som guldkantad avslutning. Peter Högberg är nu installerad av tidigare rektor Lisa Sennerby Forsse. Peter har välkomnats av såväl departement, studentkår som anställda vid SLU och självklart vill vi alla SLU:are i Skara vara med i välkomstkören när du nu trätt in i din nya roll som vår Rektor!

I Skara är det nya tider som gäller och våra fyra framtidsprojekt rullar på bra. Förra veckan hade vi utbildning i EU finansiering som föredömligt leddes av Grants Office. Detta var startskottet för planeringsarbetet med ansökningar 2016 och 2017. Men givetvis finns sedan tidigare medverkan i en rad EU projekt och det är dessa samarbeten som kommer till riktigt stor nytta inför de större utmaningarna.

Igår genomfördes interna miljörevisionen i Skara och vår miljösamordnare Karin Wallin är väl värd allt beröm hon fick. Tack för suveränt arbete!

BYS-studenter finns nu i både undervisningshuset och på Brogården. Här sjuder det av aktiviteter. Men det finns plats för fler studenter och nästa vecka skickar BYS in ytterligare ansökningar till YH myndigheten, även denna gång bygger ansökan på samverkan mellan SLU och BYS. Nu hoppas vi på nya positiva beslut.

Ett beslut till som kan ha stor betydelse för vår Campusutveckling och regionala samverkan är naturbruksutredningen för Västra Götaland. Beslut om denna fattas den 17 september och för oss alla som läst den och följer diskussioner och media vet vi att detta är komplicerat. Det är vår förhoppning att SLU i Skara i god samproduktion kan medverka till en efterfrågad och nydanande kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Det finns inte utrymme för annat än kraftsamling.

Sista veckan i september har vi vår sedvanliga populärvetenskapliga Smedjevecka. I år med temat döden ur olika perspektiv, etik, slakt, djuromsorg mm. Missa nu inte alla spännande aktiviteter och ta en titt på den intressanta utställningen på veterinärmuseet. Veckan avslutas med öppet hus.

Vanja Sandgren har omdisponera sin tid under hösten och Anna-Karin Hallgren går in och täcker upp på den del av tjänsten som är ortsrelaterat till Skara.

Nu har tåget hunnit bli 40 min sent och jag får ytterligare tid att arbeta ostört. Tack SJ för detta och ha en trevlig helg!

Margareta

 

 

 

Trevlig Sommar

Min filosofi har alltid varit att lägga fokus på det som går att utveckla, välja eventuella strider noga och inte älta problem utan lägga kraften på möjligheterna. Ibland får man räkna till 3 och ibland till 10 och sen välja denna rätta vägen, idag blev det 10.

Vi har massor av möjligheter kopplat till överenskommelsen mellan SLU och regionen och det är där vi lägger kraften idag. Men ibland måste man ju tillåta sig att reflektera över det som inte går vår väg. Nu är det beslutat av SLU:s styrelse att Skara inte längre är en huvudort, en helt logisk följd av att vi inte längre har utbildning då det gamla huvudortsbegreppet var kopplat till forskning, utbildning och information, men självklart ett påtagligt och för många i Skara hårt slag. Nu är vi dessutom nere och vänder i ett bottenläge, flytten av utbildning, pensionsavgångar mm påverkar personalstyrka och lokalutnyttjande. Detta sker samtidigt som de nya beslutade framtidssatsningarna inte hunnit nå full effekt, man kan säga en dålig timing för Skara. Men det goda är ju att nu kan det bara bli bättre!

Arbetet pågår för fullt att på olika sätt utveckla de nya framtidsområdena tillsammans med samhälle och näringsliv, och det går riktigt bra. Vi kommer fortsätta att stärka orten Skara och SLU oavsett om det heter huvudort eller ej men först önskar jag er alla en välförtjänt ledighet och en strålande midsommar. Det finns ju kläder för alla väder och försommaren tror jag för många av oss är den bästa av tider. I år dessutom med ovanligt mycket blommor! Njut av sommaren så tar vi nya tag efter en för alla SLU:are i Skara välförtjänt ledighet!

Margareta

 

 

 

Sista avslutningen

En högtidlig och stämningsfull examensceremoni är just avslutad. Den traditionsenliga bandceremonin och den sedvanlig kortegen genom Skara samt tal av studentkårsorföranden från balkongen på undervisningshuset har gjorts för sista gången.

Dagen till ära fick jag hjälp i mitt tal av Peter Hernquist som gav oss perspektiv och jämförelse med examen för 239 år sedan. En epok är avslutad och vi tar nya tag för en ljusnande framtid i Skara.

De nya framtidsprojekten snurrar på bra och vi känner ett stort intresse hos företag och organisationer för såväl industridoktorander som kompetensutveckling, för att nämna några exempel. Vi ligger också mycket rätt i tiden med RådNu där vi redan lever upp till förväntningar som finns på oss av konkurrenskraftsutredningen.

Förra veckan hade jag förmånen att få inleda en av workshopen på den stora samverkanskonferensen i Kalmar, Högskola och Samhälle i samverkan 2015. Jag kan konstatera att vi ligger rätt när det gäller arbetssätt och regional samproduktion, vi blir det goda exemplet redan i denna inledande fas. Men för oss är ju inte samverkan något nytt, vi har sedan mycket länge varit efterfrågade som idégivare och fått möjlighet att berätta både nationellt och regionalt om vårt sätt att arbeta. Skillnaden är nog att det idag finns olika benämningar. På Universitet pratar vi ofta samverkan, på Högskolor ofta samproduktion och sen ska vi alla arbeta med innovation. Men oavsett vad vi kallar det för så är den gemensamma nämnaren genom åren att skapa gemensamma mötesplatser som i sin tur skapar nytta för både akademi och företag. Inte en nytta på ett dokument utan en verklig nytta. Det är något som vi också ska nå i våra nya framtidsprojekt.

Till sist – alla lärare och personal med ansvar för utbildningar i Skara, det finns inte ord för vad ni gjort under dessa år från beslutet av utbildningarnas flytt till dagens avslutning – så jag säger bara TACK FÖR ALLT !

Margareta

Glad Påsk!

Vi håller nu som bäst på att säkerställa administrationen för framtidsprojekten, projekten läggs om som 3-åriga i VGR och beslutsvägar internt inom SLU tydliggörs. Samtidigt händer det mycket i samtliga projekt och från min utsiktspunkt ligger ju Kompetenscentrum rådgivning närmast. Här sker allt på en gång med nya forskningsprojekt, kartläggning av utbildningsbehov, industridoktorander, samverkan med institutionen för Stad och Land i nytt Vinnovaprojekt, samarbete med Kompetenscentrum Företagsledning i Alnarp mm.

Varumärke och synlighet är viktigt. Framtidsprojekten är dessutom ett samarbete med många fler än SLU i ett grönt centrum på Campus. Vi kommer därför träffas en mindre grupp för att diskutera hur ”igenkänningsfaktorn” där alla känner sig hemma skulle kunna se ut. För kompetenscentrum rådgivning har vi nu bestämt att det blir RådNu som blir kortnamnet.

Ha nu en riktigt Glad och skön Påsk!

Margareta

 

Tack Bosse Algers!

Tack!

Idag hyllar vi dig Bosse Algers för din livslånga gärning vid SLU i Skara. Du är den som alltid stått upp för det du tror på. Orädd och stark i debatten med integritet och en vass penna som kan försätta berg. Och allt för djurens bästa!

Hur tackar man för en livslång gärning?! Ja, det är klart att det inte går, men vi vill i alla fall från SLU i Skara stämma in i den hyllningskör som gavs igår kväll då forskare, lärare, studenter, lantbrukare, myndighetsföreträdare m.fl. hade samlats från när och fjärran för att hylla dig.

Vi är stolta över din insats för SLU och instämmer. Du är värd vartenda ord!

Efter 40 framgångsrika år kan du nu titulera dig Professor Emeritus.

Men det bästa av allt är att du kommer finnas kvar för det du tror på och för djurens bästa även i framtiden. Vi kommer fortsätta vara stolta för din insats!

Du som vill veta mer om Bosse! Läs hans egen hemsida http://www.slu.se/hmh/bo-algers-hemsida.

Med önskan om allt gott i framtiden från

SLU i Skara genom

Margareta

PS Dela gärna detta inlägg som en hyllning och tack till Bosse!

 

 

 

rådgivning.nu

När hjulen snurrar som mest glömmer jag ju alldeles bort att skriva blogg 🙂 ursäkta för det alla SLU:are i Skara. Nu händer det mycket på vårt SLU i Skara igen. Framtidsprojekten är inte bara en plan på ett papper och en budget utan har blivit verklighet med nya anställda, ny samproduktion och ny FoU-verksamhet.

Ett av framtidsprojekten, Kompetenscentrum Rådgivning övergår nu från sitt arbetsnamn till det mer marknadsmässiga namnet rådgivning.nu dvs om det inte blir vilda protester närmaste dagar. För det som kännetecknar våra nya program är ju att det är just en samproduktion och det är då både SLU och näringen som arbetar. Det är en utmaning som kommer ge så mycket tillbaka till oss alla. Kompetenscentrat har hittills mötts av mycket positivt gensvar och Magnus Ljung som är projektledare har haft fullt upp att ta vara på alla goda forskningsinitiativ som spelas in i programmet. Som om inte det vore nog så får vi starka indicier på att vi ligger rätt i förhållande till den pågående konkurrenskraftsutredningen. Det ska bli spännande att höra slutresultatet den 5 mars. Vi känner oss i alla fall väl förberedda att möta upp med både kompetensutveckling,  forskning och samproduktion inom rådgivningsområdet. Allt för att ytterst öka konkurrenskraften i svenskt lantbruk. Men allt kan förstås inte göras i Skara, vi är en katalysator och vi arbetar givetvis gärna tillsammans med andra avdelningar och institutioner på hela SLU.

Förra veckan hade vi ett gemensamt arbetsmöte med Kompetenscentrum Företagsledning i Alnarp. Det känns alltid så välkomnande och trevligt att komma till Alnarp. Tack för det! Vi har många beröringspunkter och kommer arbeta tillsammans på olika sätt tom genom personunioner. Nu arbetar nämligen både Ove Karlsson och Martin Melin, tidigare HS Halland, med oss i båda dessa centrumbildningar. Vi välkomnar också Sophie Helander som kommer arbeta med oss i Skara men också med en delad tjänst och för den nationella branschorganisationen för rådgivning. Ni bidrar alla tre till välkommen ny energi som vi ska ta väl vara på!

Nästa blogg ska inte dröja så länge, det finns så mycket att berätta om som jag gärna delger er alla.

Hälsar

Margareta

 

 

 

 

 

 

Julen är här

Julen närmar sig med stormsteg och igår hade vi den årliga jullunchen, lika trevligt som vanligt med god gemenskap över avdelningsgränser. Tack Susanne för allt du ordnat med inför och under lunchen! I sambande med lunchen fick jag också förmånen att få dela ut ett välförtjänt, NOR, nit och redlighet i rikets tjänst till Lena Lidfors som arbetat på SLU i 30 år. Lena har arbetat med många djurslag med början i kalvningsbeteende och senare både kaniner, mink och lamm. Lena är ambitiös och pliktrogen och har bidragit med betydande insatser för vårt SLU. Stort tack Lena! Åter kan vi konstatera att Smedjan med ässjan i centrum skapar en härlig stämning, inte minst i juletid. Värmen från en gnistrande brasa, gemenskapen, engagemang och framtidstro, vad kan vi mer önska!?

Men det var inte så året började. Nej, en stor osäkerhet om framtiden och mycket frustration är nog mer rättvisande bild vid denna tidpunkt. Och fler påfrestningar skulle komma. Rånna forskningstation brann ner till grunden och även om det var planerat att så småningom avsluta försöksverksamheten så var det inte denna chockartade avslutning någon vill se.

Även detta år har alltså vägen varit krokig men vi har efter hand kunnat se ljuset i tunneln och under hösten har alltmer klarnat …..och mitt i mitt skrivande kommer det nu glädjande besked att det sista beslutet nu är taget av regionen i enlighet med ansökan, det berör framtidsprojektet bioenergi och ett särskilt gemensamt utvecklingsstöd för framtidsprojekten. Nu går allt med en rasande fart. Förändringar som tagit mycket kraft och förstås inte varit helt smärtfria sker samtidigt med stora nya satsningar. Jag är imponerad över det engagemang som kunnat mobiliseras i dessa tider. SLU i Skara har satts på stora prov men nu börjar den nya tiden, 2015 ska bli ett riktigt bra år 🙂

Vi är mitt i diskussioner om lokalutnyttjande och campusvisioner. Från 1 januari flyttar BYS in i undervisningshuset, fortsatta diskussioner förs med naturbrukskansliet om ytterligare lokaler. JTI har etablerats på campus och Agroväst har fått utökade resurser. Allt mycket målmedvetet på vägen mot ett starkt grönt centrum.

Nu hoppas jag att ni alla på SLU Campus får en riktigt härlig jul- och nyårshelg. Jag har redan fått den bästa av julklappar, att få hamna som toppstjärna i lunchrummets julgran är få förunnat! Tack alla för året som gått och det stora stöd ni alla visat både mig och vårt SLU!

God Jul!

Margareta