Nya tider

Sitter på tåget hem från Uppsala efter en dag fylld av möten och med rektorsinstallation som guldkantad avslutning. Peter Högberg är nu installerad av tidigare rektor Lisa Sennerby Forsse. Peter har välkomnats av såväl departement, studentkår som anställda vid SLU och självklart vill vi alla SLU:are i Skara vara med i välkomstkören när du nu trätt in i din nya roll som vår Rektor!

I Skara är det nya tider som gäller och våra fyra framtidsprojekt rullar på bra. Förra veckan hade vi utbildning i EU finansiering som föredömligt leddes av Grants Office. Detta var startskottet för planeringsarbetet med ansökningar 2016 och 2017. Men givetvis finns sedan tidigare medverkan i en rad EU projekt och det är dessa samarbeten som kommer till riktigt stor nytta inför de större utmaningarna.

Igår genomfördes interna miljörevisionen i Skara och vår miljösamordnare Karin Wallin är väl värd allt beröm hon fick. Tack för suveränt arbete!

BYS-studenter finns nu i både undervisningshuset och på Brogården. Här sjuder det av aktiviteter. Men det finns plats för fler studenter och nästa vecka skickar BYS in ytterligare ansökningar till YH myndigheten, även denna gång bygger ansökan på samverkan mellan SLU och BYS. Nu hoppas vi på nya positiva beslut.

Ett beslut till som kan ha stor betydelse för vår Campusutveckling och regionala samverkan är naturbruksutredningen för Västra Götaland. Beslut om denna fattas den 17 september och för oss alla som läst den och följer diskussioner och media vet vi att detta är komplicerat. Det är vår förhoppning att SLU i Skara i god samproduktion kan medverka till en efterfrågad och nydanande kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Det finns inte utrymme för annat än kraftsamling.

Sista veckan i september har vi vår sedvanliga populärvetenskapliga Smedjevecka. I år med temat döden ur olika perspektiv, etik, slakt, djuromsorg mm. Missa nu inte alla spännande aktiviteter och ta en titt på den intressanta utställningen på veterinärmuseet. Veckan avslutas med öppet hus.

Vanja Sandgren har omdisponera sin tid under hösten och Anna-Karin Hallgren går in och täcker upp på den del av tjänsten som är ortsrelaterat till Skara.

Nu har tåget hunnit bli 40 min sent och jag får ytterligare tid att arbeta ostört. Tack SJ för detta och ha en trevlig helg!

Margareta

 

 

 

Trevlig Sommar

Min filosofi har alltid varit att lägga fokus på det som går att utveckla, välja eventuella strider noga och inte älta problem utan lägga kraften på möjligheterna. Ibland får man räkna till 3 och ibland till 10 och sen välja denna rätta vägen, idag blev det 10.

Vi har massor av möjligheter kopplat till överenskommelsen mellan SLU och regionen och det är där vi lägger kraften idag. Men ibland måste man ju tillåta sig att reflektera över det som inte går vår väg. Nu är det beslutat av SLU:s styrelse att Skara inte längre är en huvudort, en helt logisk följd av att vi inte längre har utbildning då det gamla huvudortsbegreppet var kopplat till forskning, utbildning och information, men självklart ett påtagligt och för många i Skara hårt slag. Nu är vi dessutom nere och vänder i ett bottenläge, flytten av utbildning, pensionsavgångar mm påverkar personalstyrka och lokalutnyttjande. Detta sker samtidigt som de nya beslutade framtidssatsningarna inte hunnit nå full effekt, man kan säga en dålig timing för Skara. Men det goda är ju att nu kan det bara bli bättre!

Arbetet pågår för fullt att på olika sätt utveckla de nya framtidsområdena tillsammans med samhälle och näringsliv, och det går riktigt bra. Vi kommer fortsätta att stärka orten Skara och SLU oavsett om det heter huvudort eller ej men först önskar jag er alla en välförtjänt ledighet och en strålande midsommar. Det finns ju kläder för alla väder och försommaren tror jag för många av oss är den bästa av tider. I år dessutom med ovanligt mycket blommor! Njut av sommaren så tar vi nya tag efter en för alla SLU:are i Skara välförtjänt ledighet!

Margareta

 

 

 

Sista avslutningen

En högtidlig och stämningsfull examensceremoni är just avslutad. Den traditionsenliga bandceremonin och den sedvanlig kortegen genom Skara samt tal av studentkårsorföranden från balkongen på undervisningshuset har gjorts för sista gången.

Dagen till ära fick jag hjälp i mitt tal av Peter Hernquist som gav oss perspektiv och jämförelse med examen för 239 år sedan. En epok är avslutad och vi tar nya tag för en ljusnande framtid i Skara.

De nya framtidsprojekten snurrar på bra och vi känner ett stort intresse hos företag och organisationer för såväl industridoktorander som kompetensutveckling, för att nämna några exempel. Vi ligger också mycket rätt i tiden med RådNu där vi redan lever upp till förväntningar som finns på oss av konkurrenskraftsutredningen.

Förra veckan hade jag förmånen att få inleda en av workshopen på den stora samverkanskonferensen i Kalmar, Högskola och Samhälle i samverkan 2015. Jag kan konstatera att vi ligger rätt när det gäller arbetssätt och regional samproduktion, vi blir det goda exemplet redan i denna inledande fas. Men för oss är ju inte samverkan något nytt, vi har sedan mycket länge varit efterfrågade som idégivare och fått möjlighet att berätta både nationellt och regionalt om vårt sätt att arbeta. Skillnaden är nog att det idag finns olika benämningar. På Universitet pratar vi ofta samverkan, på Högskolor ofta samproduktion och sen ska vi alla arbeta med innovation. Men oavsett vad vi kallar det för så är den gemensamma nämnaren genom åren att skapa gemensamma mötesplatser som i sin tur skapar nytta för både akademi och företag. Inte en nytta på ett dokument utan en verklig nytta. Det är något som vi också ska nå i våra nya framtidsprojekt.

Till sist – alla lärare och personal med ansvar för utbildningar i Skara, det finns inte ord för vad ni gjort under dessa år från beslutet av utbildningarnas flytt till dagens avslutning – så jag säger bara TACK FÖR ALLT !

Margareta

Glad Påsk!

Vi håller nu som bäst på att säkerställa administrationen för framtidsprojekten, projekten läggs om som 3-åriga i VGR och beslutsvägar internt inom SLU tydliggörs. Samtidigt händer det mycket i samtliga projekt och från min utsiktspunkt ligger ju Kompetenscentrum rådgivning närmast. Här sker allt på en gång med nya forskningsprojekt, kartläggning av utbildningsbehov, industridoktorander, samverkan med institutionen för Stad och Land i nytt Vinnovaprojekt, samarbete med Kompetenscentrum Företagsledning i Alnarp mm.

Varumärke och synlighet är viktigt. Framtidsprojekten är dessutom ett samarbete med många fler än SLU i ett grönt centrum på Campus. Vi kommer därför träffas en mindre grupp för att diskutera hur ”igenkänningsfaktorn” där alla känner sig hemma skulle kunna se ut. För kompetenscentrum rådgivning har vi nu bestämt att det blir RådNu som blir kortnamnet.

Ha nu en riktigt Glad och skön Påsk!

Margareta

 

Tack Bosse Algers!

Tack!

Idag hyllar vi dig Bosse Algers för din livslånga gärning vid SLU i Skara. Du är den som alltid stått upp för det du tror på. Orädd och stark i debatten med integritet och en vass penna som kan försätta berg. Och allt för djurens bästa!

Hur tackar man för en livslång gärning?! Ja, det är klart att det inte går, men vi vill i alla fall från SLU i Skara stämma in i den hyllningskör som gavs igår kväll då forskare, lärare, studenter, lantbrukare, myndighetsföreträdare m.fl. hade samlats från när och fjärran för att hylla dig.

Vi är stolta över din insats för SLU och instämmer. Du är värd vartenda ord!

Efter 40 framgångsrika år kan du nu titulera dig Professor Emeritus.

Men det bästa av allt är att du kommer finnas kvar för det du tror på och för djurens bästa även i framtiden. Vi kommer fortsätta vara stolta för din insats!

Du som vill veta mer om Bosse! Läs hans egen hemsida http://www.slu.se/hmh/bo-algers-hemsida.

Med önskan om allt gott i framtiden från

SLU i Skara genom

Margareta

PS Dela gärna detta inlägg som en hyllning och tack till Bosse!

 

 

 

rådgivning.nu

När hjulen snurrar som mest glömmer jag ju alldeles bort att skriva blogg 🙂 ursäkta för det alla SLU:are i Skara. Nu händer det mycket på vårt SLU i Skara igen. Framtidsprojekten är inte bara en plan på ett papper och en budget utan har blivit verklighet med nya anställda, ny samproduktion och ny FoU-verksamhet.

Ett av framtidsprojekten, Kompetenscentrum Rådgivning övergår nu från sitt arbetsnamn till det mer marknadsmässiga namnet rådgivning.nu dvs om det inte blir vilda protester närmaste dagar. För det som kännetecknar våra nya program är ju att det är just en samproduktion och det är då både SLU och näringen som arbetar. Det är en utmaning som kommer ge så mycket tillbaka till oss alla. Kompetenscentrat har hittills mötts av mycket positivt gensvar och Magnus Ljung som är projektledare har haft fullt upp att ta vara på alla goda forskningsinitiativ som spelas in i programmet. Som om inte det vore nog så får vi starka indicier på att vi ligger rätt i förhållande till den pågående konkurrenskraftsutredningen. Det ska bli spännande att höra slutresultatet den 5 mars. Vi känner oss i alla fall väl förberedda att möta upp med både kompetensutveckling,  forskning och samproduktion inom rådgivningsområdet. Allt för att ytterst öka konkurrenskraften i svenskt lantbruk. Men allt kan förstås inte göras i Skara, vi är en katalysator och vi arbetar givetvis gärna tillsammans med andra avdelningar och institutioner på hela SLU.

Förra veckan hade vi ett gemensamt arbetsmöte med Kompetenscentrum Företagsledning i Alnarp. Det känns alltid så välkomnande och trevligt att komma till Alnarp. Tack för det! Vi har många beröringspunkter och kommer arbeta tillsammans på olika sätt tom genom personunioner. Nu arbetar nämligen både Ove Karlsson och Martin Melin, tidigare HS Halland, med oss i båda dessa centrumbildningar. Vi välkomnar också Sophie Helander som kommer arbeta med oss i Skara men också med en delad tjänst och för den nationella branschorganisationen för rådgivning. Ni bidrar alla tre till välkommen ny energi som vi ska ta väl vara på!

Nästa blogg ska inte dröja så länge, det finns så mycket att berätta om som jag gärna delger er alla.

Hälsar

Margareta

 

 

 

 

 

 

Julen är här

Julen närmar sig med stormsteg och igår hade vi den årliga jullunchen, lika trevligt som vanligt med god gemenskap över avdelningsgränser. Tack Susanne för allt du ordnat med inför och under lunchen! I sambande med lunchen fick jag också förmånen att få dela ut ett välförtjänt, NOR, nit och redlighet i rikets tjänst till Lena Lidfors som arbetat på SLU i 30 år. Lena har arbetat med många djurslag med början i kalvningsbeteende och senare både kaniner, mink och lamm. Lena är ambitiös och pliktrogen och har bidragit med betydande insatser för vårt SLU. Stort tack Lena! Åter kan vi konstatera att Smedjan med ässjan i centrum skapar en härlig stämning, inte minst i juletid. Värmen från en gnistrande brasa, gemenskapen, engagemang och framtidstro, vad kan vi mer önska!?

Men det var inte så året började. Nej, en stor osäkerhet om framtiden och mycket frustration är nog mer rättvisande bild vid denna tidpunkt. Och fler påfrestningar skulle komma. Rånna forskningstation brann ner till grunden och även om det var planerat att så småningom avsluta försöksverksamheten så var det inte denna chockartade avslutning någon vill se.

Även detta år har alltså vägen varit krokig men vi har efter hand kunnat se ljuset i tunneln och under hösten har alltmer klarnat …..och mitt i mitt skrivande kommer det nu glädjande besked att det sista beslutet nu är taget av regionen i enlighet med ansökan, det berör framtidsprojektet bioenergi och ett särskilt gemensamt utvecklingsstöd för framtidsprojekten. Nu går allt med en rasande fart. Förändringar som tagit mycket kraft och förstås inte varit helt smärtfria sker samtidigt med stora nya satsningar. Jag är imponerad över det engagemang som kunnat mobiliseras i dessa tider. SLU i Skara har satts på stora prov men nu börjar den nya tiden, 2015 ska bli ett riktigt bra år 🙂

Vi är mitt i diskussioner om lokalutnyttjande och campusvisioner. Från 1 januari flyttar BYS in i undervisningshuset, fortsatta diskussioner förs med naturbrukskansliet om ytterligare lokaler. JTI har etablerats på campus och Agroväst har fått utökade resurser. Allt mycket målmedvetet på vägen mot ett starkt grönt centrum.

Nu hoppas jag att ni alla på SLU Campus får en riktigt härlig jul- och nyårshelg. Jag har redan fått den bästa av julklappar, att få hamna som toppstjärna i lunchrummets julgran är få förunnat! Tack alla för året som gått och det stora stöd ni alla visat både mig och vårt SLU!

God Jul!

Margareta

 

 

 

 

 

 

Pusselbitarna faller på plats i Skara

Så blev det helt plötsligt höst och mörkt och inte långt till advent, vart tog denna höst vägen?! Intensivt blev det och alldeles för länge sedan jag skrev blogg, men nu äntligen ska jag försöka delge er alla vad som är på gång utifrån min utsiktsplats.

Framtidsprojekten

Som ni minns gick allt med en rasande fart i våras. Överenskommelsen tecknades mellan VGR och SLU i maj, beslut togs slutet av juni och start 1 juli. Men nu  gäller det ju att hålla farten uppe när vi ändå är igång, för redan i september blev det klart att ansökningar inför åren 2 och 3 behöver vara beslutade före årsskiftet och klara redan 3 november. Det innebär att vi nu arbetat fram ansökningar för områdena Precisionsodling, Nöt- och lammkött samt Kompetenscentrum rådgivning. Bra jobbat Anna Hessle, Bo Stenberg och Magnus Ljung som hållit ihop arbetet i dessa projekt. Beslut tas i regionutvecklingsnämnden den 20 november. Till nästa beslutsmöte som ligger i december finns resterande ansökningar med, dels en som stödjer framtidsprojekten genom riktade stödfunktioner inom kommunikation, EU finansieing, forskarskola mm. Men också området Bioenergi samt särskilda ämnesplattformar.

Här finns ansökan för Kompetenscentrum Rådgivning

Framtidsprojekten är en 3-årig satsning som omfattar ca 100 Mkr totalt. Det innefattar givetvis samarbeten med många aktörer inom den gröna näringen. Det gäller för oss att ta vara på detta och se till att det stärker vår framtida verksamhet också efter de tre satsningsåren. Det är just därför det är viktigt med exempelvis EU finansieringsstöd, helt enkelt för att rigga inför framtiden. Men det viktigaste är naturligtvis att det vi gör är till nytta för den gröna näringen och det kan vi göra genom samproduktion inom det gröna centrat. Våra framtidsområden är prioriterade av såväl näringen, regionen som SLU. Därför är det av stor betydelse att vi på olika sätt hittar synergierna till just dessa områden.

Kompetenscentrum rådgivning och samverkansforskning

Mitt i vårt intensiva arbete denna höst fick vi förmånen att ansvara för SLU:s samverkansansökan kopplat till Vinnovas utlysning mot universitets- och högskolors strategiska utveckling av samverkan. Genom detta arbete knyts också banden starkare mellan institutionen för Stad och Land i Uppsala och kompetenscentrums rådgivning. Vi hoppas nu på positivt utfall och ser fram mot ett framtida forskningssamarbetet och den nytta detta kan leda till för svensk rådgivning.

Visionsarbetet för SLU Campus

Hur vill vi att vårt Campus i Skara ser ut om 10-15 år? Vår förra vision är inte gammal, men är tyvärr inaktuell. För att bygga en vision har vi inledningsvis påbörjat ett arbete tillsammans med våra nuvarande samarbetspartners på Campus och med fastighetsägarna. Det är viktigt att ta vara på alla krafter ….så dörren är öppen om du bär på idéer som vi kan spela in i arbetet! Nästa möte är den 25 november så hör gärna av dig innan dess.

Bröderna Johnssons fond för yngre forskare

Det är dags att söka medel ur Bröderna Johnssons fond. Sista ansökningsdag är 30 november. Anslaget är avsett att ekonomiskt stödja och stimulera forskning vid SLU i Skara inom problemområden som i första hand rör jordbrukets djur, med förtur för nötkreatur och företrädesvis forskning av yngre forskare. Mall för ansökan finns hos Inga-Britt Bohlin, ortskansliet.

Diverse uppdrag

Flera av er har varit involverade i arbete inför en framtida Food KIC, då kanske med förberedande arbete kopplat till forskning, sk BOA. Under senaste året har jag funnits med i diverse arbetsgrupper för att representera SLU inom det förberedande arbetet i den dansk-svenska noden. Då främst inom utbildning och nu i veckan gick ansökan in för en ny satsning i samverkan med andra länder och som bygger på erfarenheter från tidigare Menyaktiviteter. Här kan också finnas kopplingar till våra framtidsprojekt, så även här finns det nya framtidshopp att bygga på.

Många av er känner väl till och har följt arbetet i den statliga konkurrensutredningen som kom med ett delbetänkande i juni, nu fortsätter arbetet med fler involverade och jag har fått möjlighet att medverka i en av arbetsgrupperna under denna höst. I arbetsgruppen hanteras frågor som rådgivning, utbildning och kunskapsöverföring och den leds av Jesper Broberg, förbundsdir HS. Alla ni som har synpunkter och tankar som ni vill skicka med – hör av er till mig snarast! Se länken nedan om delbetänkandet

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Tillvaxt-och-vardeskapande—K_H2B338/?html=true

Servicecenter

Rekryteringen av en ”facility manager” i Skara är nu avslutad. Bakgrunden är en utredning som tittade på samordning av olika funktioner i ett servicecenter. Dessa kan se olika ut på olika orter och här i Skara är det viktigt att vi samordnar oss med övriga som finns på campus. Tanken är ”en ingång” till det gröna centrat oavsett var denna ingång kommer att ligga. Arbetet pågår både med en arbetsgrupp som identifierar de gemensamma funktionerna men glädjande är framför allt att det nu finns en ny ansvarig person som kommer finnas på plats från 1 december. Medan jag skrev bloggen kom beskedet att det är klart och vi hälsar Malin Stewart varmt välkommen till oss i Skara!

Innovationsstödet i Skara

Tjänsten på SLU Holding har varit vakant ett tag men snart, i februari, har vi en innovationsrådgivare på plats igen i Skara. Tills dess kan ni vända er till Christer Frånlund som finns på SLU Holding i Uppsala ….och när det gäller stöd kopplat till våra framtidsprojekt så finns Richard Andersson också med.

Disputation av Alnarpsforskare i Skara

Fredagen den 5 december kommer vi i Skara vara värd för en disputation på uppdrag av fakulteten för landskapsarkitektur-, trädgårds- och växtvetenskap (oftare kallad Alnarpsfakulteten). Vi ser fram mot detta samarbete över ortsgränser och vi ser fram mot en intressant dag – välkommen till oss i Skara Eva Sahlin!

Det känns riktigt bra att allt mer pusselbitar faller på plats här i Skara,

…och jag lovar att vi hörs snart igen 🙂

Margareta

Nytt Grönt Centrum

Nu är vi igång, samma rivstart varje år, många möten efter semestern kom förstås att kretsa kring förändringsarbetet och utvecklingen av nya framtidsområdena. Besluten blev klara helt enligt plan och med starttid 1 juli. Men helt nya är förstås inte dessa framtidsområden, de bygger vidare på en redan stark forskning i Skara men med reservation för bioenergi. Här finns ingen forskning i Skara men väl på SLU och det finns gemensamt intresse för en fortsatt västsvenk utveckling. Det är därför ett bra sätt att stärka samarbetet mellan SLU:s övriga forskning och västra Götaland. Kort om framtidsprojekten finns här http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/om-slu-dok/Skara/SLU%20Skara.pdf

Med samverkan kan man komma långt men med samproduktion kan vi komma längre, det är min absoluta övertygelse. Samtidigt med att startskottet har gått för alla framtidsprojekten så har vi också dragit igång ett visionsarbete för att utveckla campusområdet i Skara. Det hänger förstås nära ihop med den framtida verksamheten i det nya gröna centrat. Här är alla som vill givetvis välkomna att medverka till ett ännu starkare kluster på SLU Campus och det finns alltid plats för fler aktörer. Ett nationellt grönt centrum var rubriken på pressinformationen som gick ut. Det kan ju verka kaxigt åtminstone om man befinner sig utanför vår region, men ingen av de satsningar som nu görs inom framtidsområdena har någon regional prägel mer än att forskningen och/eller verksamheten bedrivs i Västra Götaland. All ny kunskap ska kunna komma till nytta oavsett var man befinner sig i landet och det kan vara bra att påminna om en klassiker – ”kunskap har inga geografiska gränser”. Med en galopperande utveckling inom webbaserat lärande så tror jag att vi har stora möjligheter att stödja många fler än den västsvenska regionen med kunskap som genererats på SLU. Ett kompetenscentrum inom rådgivning ger helt nya förutsättningar för ett nära samarbete med landets rådgivningsorganisationer och om några veckor startar den första kursen som ett resultat av detta samarbete.

Här finns lite mer infromation om kompetenscentrum rådgivning http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/om-slu-dok/Skara/Kompetenscentrum%20r%c3%a5dgivning_140829.pdf

Informationsmötet om det gröna centrat var välbesökt och vi kan konstatera att vi har stora förväntningar på oss. Nu gäller det att leva upp till dessa och vi har 3 år på oss att leverera resultat för en stabil gemensam framtid. Det är verkligen spännande tider med två som jag tror viktiga ord som kan göra skillnad, nämligen  

samproduktion och engagemang!

Nu börjar den nya tiden……

Margareta

 

Glad midsommar!

Vilken härlig tradition våra studenter skapat, vilka duktiga studenter vi har och vilken otrolig insats våra lärare gjort detta mycket speciella år. Efter bandceremoni, musik och tal, kortege genom stan, är det studentkårsordförandens tur att från undervisningshusets balkong önska de avgående studenterna lycka till …..och så småningom blir det en frivillg avslutning i den vackra domkyrkan. För 11:e året i rad hade jag nöjet att få inleda denna högtidsceremonien i en som vanligt fullsatt Rosers salonger. Naturligtvis fanns blandade och starka känslor med i salen liksom i fjol. Men det gäller ju att se till möjligheterna och försöka njuta av stunden här och nu. 

Samtidigt som det sker en nedmontering i Skara genom flytten av utbildningarna till Uppsala så pågår ju en utveckling genom den nya överenskommelsen med VGR och de gröna näringarna. Dessa båda stasningar går just nu inte i fas, så vi ser för stunden mer av nedmontering än utökning. Först efter sommaren startar uppbyggnaden av de nya satsningsområdena. Det är min förhoppning att vi kan kraftsamla på dessa. Vi har ju stöd från båda parter såväl SLU som regionen vilket vi ska förvalta väl för att sakta men säkert bygga en stark plattform. Det kommer kräva en hel del, men det har börjat bra i god regional samverkan och i god SLU gemensam anda.

Nästa vecka åker vi till Alnarp för att diskutera samverkan, framtiden och gemensamma nämnare. Hos oss kommer det hända mycket framöver när det gäller partnerskapet med våra gröna näringar kopplat till en klusterutveckling på  SLU campus och med Agroväst som en given aktör.

Det finns så mycket här och nu som vi kan glädja oss åt. Som exempel kom ett trevligt kuvert från Sparbankssiftelsen som beviljat medel för invändig upprustning av det gamla arkivet intill veterinärmuséet. Det innebär att de gamla antika böckerna som nu är på renovering kan komma tillbaka till en lokal som är sanerad och där de kan bevaras för eftervärlden. Det är så roligt och förtjänsten ska tillskrivas Jins, tack!

Det är också roligt att vi nu har en doktor inom lammproduktion 🙂 Det överenstämmer väl med framtidens fokusområden i Skara. Grattis Carl Helander!

Till sist vill jag tacka alla goda medarbetare på SLU i Skara för en fantastisk arbetsinsats under ett år av mycket påfrestande omständigheter. Ha nu en riktigt skön sommar!

…men först en

Glad midsommar!

Margareta