New Publication: Hygiene aspects of urine drying technology

Published

In a new paper published in Water Research, Senecal et al. assessed what hygienic health risks may occur when human urine is dehydrated. The experiment was set up to simulate that the last person using the toilet (before the dehydration medium is changed) is contaminating the medium with misplaced faeces, with no time for dehydration of the urine, i.e. a worst-case scenario. It was found that urine dehydration in itself achieved a concentration < 1 A. suum per 4 g of dehydrated medium which fulfils the WHO guidelines for unrestricted use.

Research exhibition at University of Dar es salaam

Published

Alice Isibika, PhD candidate at Kretsloppsteknik, participated in University of Dar es salaam’s Research Week Exhibition. The event showcased research, innovation, public service and knowledge exchange activities of the university’s academic staff and students to the public. In the post-graduate student projects category, Alice was placed third winner at the first phase and the second winner at the second phase.PC: Ramadhani Kinyogoli

Avloppets kvÀve och humus bör ocksÄ Ätervinnas

Published

Replik i Dagens Nyheter till Miljöministerns debattartikel. I en repliken argumenterar HÄkan Jönsson och Björn VinnerÄs tillsammans med 12 andra personer för att man mÄste titta bredare Àn att Ätervinna fosfor ur avloppsslam om man vill öka hÄllbarheten. https://www.dn.se/debatt/repliker/avloppets-kvave-och-humus-bor-ocksa-atervinnas/

ForskningsutstÀllning vid University of Dar es salaam

Published

Alice Isibika, doktorand i kretsloppsteknik, deltog i University of Dar es salaams utstÀllning under forskningsveckan. Evenemanget visade upp forskning, innovationer, offentlig service och kunskapsutbytesaktiviteter av universitetets akademiska personal och studenter för allmÀnheten. I kategorin forskarstuderande studentprojekt kom Alice som tredje vinnare i den första fasen och den andra vinnaren i den andra fasen.

PC: Ramadhani Kinyogoli

Ny publikation: Kommer indiska konsumenter att Àta mat gödslat med urin?

Published

Decentraliserade sanitetsteknologier baserade pĂ„ kĂ€llseparation av toalettavfall har vĂ€ckt mycket forskningsuppmĂ€rksamhet – den tekniska sociala hĂ„llbarheten, inte sĂ„ mycket. För att försöka fylla detta gap samarbetade medlemmar i Kretsloppstekniksgruppen med forskare vid VIT University för att undersöka vad livsmedelskonsumenter i Indien tycker om urinĂ„tervinning. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Water Research, dĂ€r en undersökning av 1252 konsumenter pĂ„ VIT University campus avslöjade: 68 % uppgav att mĂ€nniskourin inte borde bortskaffas utan Ă„teranvĂ€ndas, 55 % ansĂ„g det vara som ett gödselmedel, men endast 44 % skulle konsumera mat som odlas med det.

New publication: Will Indian consumers eat urine-fertilised food?

Published

Decentralised sanitation technologies based on source separation of toilet waste have attracted a lot of research attention – the social sustainability of these technologies, not so much. To attempt to fill this gap, members of the Kretsloppsteknik group collaborated with researchers at VIT University, to explore what food consumers in India think of urine recycling. The results were recently published in the journal Water Research, where a survey of 1252 consumers at the VIT University campus revealed: 68% stated human urine should not be disposed but recycled, 55% considered it as fertiliser, but only 44% would consume food grown using it. 

The Market for Biochar in Sweden

Published

Stockholm Exergi and Waste Sweden has conducted a study to investigate the market for biochar and specifically the willingness to pay within five industrial applications: biochar as soil improvers, biochar filling material in concrete, biochar in agriculture, biochar as filter material for water and wastewater, and biochar as additive to animal feed.

Sahar Dalahmeh (Environmental technology group – Institute for Energy and Technology) and Mikael Pell (Department of Molecular Sciences) participated in the study and contributed with their knowledge regarding the market for biochar as a filter material for water and sewage treatment. Click here to access the press release and summary where the report can also be downloaded from: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2583&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=68ee39223998ccc35409d625c9eaf41a

Besök i fluglarvskomposteringslaboratoriet frÄn Nigeria

Published

Under torsdagen den 28 juni hade vi Àran att fÄ besök av en delegation frÄn Nigeria, dÀribland Nigerias Sverigeambassadör H.E. Musa Ilu Mohammed samt Guvernören i Borno H.E. Hon. Kashim Shettima, nÀr de besökte SLU. Björn presenterade varför vi strÀvar efter ett kretslopp och hur vi ser att man kan minska mÀngden avfall som deponeras genom att anvÀnda sig av fluglarvskompostering. Dessutom genomfördes ett besök i vÄrt flugkomposteringslaboratorium dÀr Viktoria och Giulio förevisade processerna i fluglarvskompostering och insekternas olika levnadsstadier.PC: Giulio ZorzettoPC: Emelie Zonabend König

Marknaden för Biokol i Sverige

Published

Stockholm Exergi och Avfall Sverige har genomfört en studie för att undersöka marknaden för biokol och specifikt betalningsviljan inom fem anvÀndningsomrÄden: som jordförbÀttringsmedel, som fyllnadsmedel i betong, inom lantbruket, som filtermaterial, och som tillsats i djurfoder.

Sahar Dalahmeh (kretslopp teknik- Institionen för energi och teknik) och Mikael Pell (Institutionen för molekylÀra vetenskaper) del tog i studien och bidrog med deras kunskap om marknaden för biokol som filtermaterial for vatten och avloppvatten rening. Nedan finns det lÀnkar till pressmeddelande och sammanfattning dÀr rapporten ocksÄ kan laddas ner: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2583&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=68ee39223998ccc35409d625c9eaf41a

Biokol i smÄ avloppsanlÀggningar

Published

Nu finns rapporten ” Biokol i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar- Rening av övergödande Ă€mnen” pĂ„ Havs- och vattenmyndighetens hemsida. I Rapporten sammanstĂ€llde Sahar Dalahmeh, forskare i Kretsloppteknik grupp, hennes senaste resultat on biokols förmĂ„ga för rening av fosfor och kvĂ€ve i smĂ„ avlopp.

Med finansiering frĂ„n Havs- och vatten myndigheten genomförde Sahar Dalahmeh projektet ”Biokol i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar”. Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbĂ€ttra reningen av avloppsvatten i smĂ„ och enskilda avlopp. Projektet visade att kalk- och jĂ€rnimpregnering av biokol förbĂ€ttrade dess förmĂ„ga att binda fosfor, vilket innebĂ€r att det passar vĂ€l som filtermaterial i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar. För att inte mĂ€tta materialet bör impregnerat biokol anvĂ€ndas som en separat filtermodul för fosforrening efter huvudreningen (dĂ€r organiskt material och ammonium renas frĂ„n avloppsvattnet).

Biokolsfilter i tvÄ steg med vertikalflöde följt av horisontallflöde var effektivt för att reducera organiskt material och hade lovande prestanda för reduktion av totalkvÀve. Filtersystemets utformning behöver dock undersökas och optimeras. Projektet har studerat möjligheten att anvÀnda simuleringar för att optimera filterdjup, identifiera bÀsta belastningsförhÄllanden, utvÀrdera risken för igensÀttning av biokolet vid kontinuerlig belastning och dÀrmed biokolets effektiva funktionstid.