Category Archives: Svenska

Ett bokkapitel om Salmonella i avlopp har publicerats inom ramarna för det globala vattenpatogenprojektet.

Kapitlet tar upp förekomst, epidemiologi, analystekniker och behandlingsteknik för att inaktivera Salmonella i olika avloppsfraktioner. Du hittar kapitlet på nedanstående länk.

Hasan, R., Nordin, A.C., Shakoor, S., Keenum, I. and Vinneras, B. 2019. Salmonella, Enteric Fevers, and Salmonellosis. In: J.B. Rose and B. Jiménez-Cisneros, (eds) Global Water Pathogen Project. http://www.waterpathogens.org ( A. Pruden, N. Ashbolt and J. Miller (eds) Part 3 Baceteria) http://www.waterpathogens.org/book/salmonella-enteric-fevers-salmonellosis. Michigan State University, E. Lansing, MI, UNESCO.
https://doi.org/10.14321/waterpathogens.27

Kretsloppsteknik vid det 28: e SuSanA-mötet

Flera från kretsloppsteknik deltog i det 28 Sustainable Sanitation Alliance mötet i Stockholm som en tidig start på världsvattenveckan. Parallellt med mötet som hade deltagare från hela världen kunde vi ha ett möte med Gustavo Heredia, VD för Aguatuya i Bolivia. Sanitation360 är vår grupps universitetsstartup som arbetar mer implementering av urintorkningssystemet och diskuterar med Aguatuya kring implementering av urintorkningssystem på urinsorterande toaletter i El Alto i Bolivia.

Continue reading Kretsloppsteknik vid det 28: e SuSanA-mötet

Forskning om fluglarvskompostering presenterades på Matologi

Vesa Hiltula, Benny Björk, Evgheni Ermolaev och Nils Ewald. Foto: Ingrid Strid.

Evgheni Ermolaev och Nils Ewald från SLU Kretsloppsteknik tillsammans med Vesa Hiltula och Benny Björk från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB presenterade de senaste forskningsresultaten och framstegen för den storskaliga implementeringen av flyglavskomposteringssystem som utvecklats i gruppen sedan 2011. Matologi är en årlig utställning som hålls av SLU i Stockholm med fokus på de senaste trenderna inom hållbara livsmedelssystem.

Läs vår artikel på matologi.nu för att veta mer om vad vi presenterade.

Bredvid oss på utställningen var en annan grupp SLU Akvakultur, som presenterade projektet “5 ton fisk i disk” som vi samarbetar i tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Axfoundation. Läs en artikel om projektet på matologi.nu.

Kontakt: Evgheni Ermolaev

Ny projektdrivning av urintorkning i Finland

Efter det framgångsrika omarbetandet av MORTTI-projektet som ledde gruppens urintorkningsteknik under fältsituationer för första gången, så är vi återigen i Finland igen i veckan. Den här gången kommer vi att konstruera, installera och integrera en urindehydrator med – en torr urinal och en urinledande spoltoalett. Systemet är planerat att installeras på Lielahtis herrgård i Hiedanrantaområdet i Tammerfors och är utformat för att behandla nästan 25 liter färsk urin / dag under en period på 3 månader. Projektet genomförs av vår grupp och Sanitation360, gruppens högskolebaserade startföretag som arbetar med urinuttorkning. Våra partners i projektet omfattar Tammerfors stad, Tammerfors tekniska högskola och Finlands miljöinstitut. Fler uppdateringar kommer!

Continue reading Ny projektdrivning av urintorkning i Finland

Tack Porin Prikaati: slutförandet av urintorkningspilot i Säkylä

Den tre månader långa urintorkningsinstallationen vid Pori Birgade i Säkylä, Finland, demonterades förra veckan och avslutade den första fältdemonstrationen av vår teknik. Som du kommer ihåg från våra tidigare blogginlägg integrerade vi en urinuttorkningsmodul med kapacitet att behandla 40 L urin / dag / m2 i ett befintligt, mobilt torrt sanitetssystem – Biomajatoaletten. Under denna pilot har vi samlat prover av slutprodukten / gödningsmedel (se bilden nedan), kontrollerat olika fysikaliska och kemiska egenskaper samt energianvändningen av behandlingsmodulen. Under de kommande månaderna analyserar vi de samlade proverna tillsammans med våra partners i Finland. Medan modulen fick mindre urin än dess konstruktionskapacitet fungerade den smidigt under pilotperioden.

Continue reading Tack Porin Prikaati: slutförandet av urintorkningspilot i Säkylä

Halv-separerad alkalisk urintorkning i en stadsbyggnad

Under den senaste veckan har gruppmedlemmarn Prithvi Simha och Giulio Zorzetto varit i Tammerfors i Finland, där de installerade en ny urinavtorkningsmodul som testas i Hiedanrantaområdet i Tammerfors. Behandlingsmodulen konstruerades på SLU, transporterades till Finland, återmonterades vid TAMK och slutligen installerad i källaren av Lielahtis herrgård. Urin från två olika toaletter i herrgården, som själv genomgår renovering, planeras att bli kopplat till detta behandlingsystem under den kommande veckan. Denna installation, som varit en gång i drift, har potential att öppna en ny aveny för lokal insamling och behandling av urin i urbana miljöer.

Continue reading Halv-separerad alkalisk urintorkning i en stadsbyggnad

Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Två av de senaste studierna från gruppen har pekat på vikten av bra ledarskap och gemensamma visioner för framgångsrikt genomförande av nya vatten- och avloppssystem.

En teoribyggande fallstudie av samhällsbaserade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia, identifierade fyra förutsättningar för framgång: ledarskap, överenskommen vision, kollektiva åtgärder och ledning. Studien bygger upp ett förutsättningskrav och möjliggör faktorer som kan användas av beslutsfattare och utvecklingsutövare för att stärka samhällsledningen och stödja samhällsbaserade organisationer för att tillhandahålla vatten och sanitetstjänster.

Betydelsen av interna faktorer för samhällshanterade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia

Continue reading Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Björn Vinnerås befordrad till professor i Kretsloppsteknik

Den första juli befordrades Björn Vinnerås till Professor i Kretsloppsteknik på SLU. Ramverket för forskningen kommer fortsätta med fokus på teknik för att skapa säkra växtnäringskretslopp. Samtidigt kommer han att på halvtid bli prefekt på institutionen för Energi och Teknik. På den andra hälften av arbetet kommer han fortsätta med forskning inom kretsloppsteknik vid SLU.

Continue reading Björn Vinnerås befordrad till professor i Kretsloppsteknik

The FAT larva – a future feed for animals?

I slutet av maj arrangerade SLU, för andra året i rad, sitt evenemang “Thesis Day”. Detta var en möjlighet för universitetets studenter att presentera sina kandidat- och masters-arbeten i form av vetenskapliga affischer. Sex studenter valdes även ut för att ge muntliga presentationer av sina projekt. En av dessa studenter var Nils Ewald. Som ni kanske kommer ihåg blev Nils tidigare i vår klar med sin masteruppsats som handlade om fettsyrorna i den amerikanska vapenflugans larver (black soldier fly larvae).

Continue reading The FAT larva – a future feed for animals?