SLU:s urinteam på IWA World Water Congress i Köpenhamn

Published

Björn Vinnerås, Prithvi Simha och Natnael Dimissie från vår grupp var i Köpenhamn under veckan för att delta i IWAs världsvattenkongress.

Natnael presenterade vårt arbete kring urintorkning för ett mer än fullsatt rum. Han presenterade hela behandlingscykeln från insamling till färdig konsumentprodukt. Han visade därmed hur SLU och Sanitation360 arbetar med att driva forskningen hela vägen till implementering i samhället.

Under kongressen var det många möjligheter att träffa gamla och nya vänner, diskutera med företag och folk från vatten och avloppsorganisationerna. Det var även flertalet workshopar som genomfördes under veckan, till exempel deltog vi alla i workshopen avloppsfri sanitet (non-sewered sanitation) och i IWA specialistgruppen ROS (ResursOrienterad Sanitet).

IWA ROS sepcialistgruppmöte.

IWA avloppsfri sanitet workshop.

 

Gratulationer till Dr Alice Isibika!

Published

Den 8 juni försvarade Alice Isibika framgångsrikt sin avhandling Förbehandling och substratblandning för ökad processeffektivitet vid fluglarvskompostering av livsmedelsindustriavfall. Extern opponent var Professor Sven Gjedde Sommer från Aarhus Universitet (Danmark). Betygskommittén bestod av Docent Lara Maistrello från University of Modena och Reggio Emilia Area San Lazzaro (Italien), Dr Chrysantus Tanga från International Centre of Insect Physiology and Ecology (Kenya) och Docent Maria Westerholm från SLU här i Uppsala. Reserv var docent Åke Nordberg från vår egen institution. Alice fick många frågor från både opponenten och betygskommittén och försvaret pågick från 13 till 16:30. Vi tycker att Alice gjorde ett mycket bra jobb och gratulerar henne till denna prestation. Vi önskar Alice lycka till i framtiden och hoppas att hon kommer att kunna tillämpa det hon lärt sig under sin doktorandtid när hon nu återvänder till Tanzania.

Är det dags att spola vattentoaletten?

Published

Hör Björn Vinnerås och andra forskare prata om framtidens vattensystem i Sverige Radio P1s program om toaletter nu och i framtiden. Programmet fokuserar på vattentoaletten och vilken funktion den har och om det är möjligt att vi i framtiden har andra toalettlösningar. Det Björn pratar om är gruppens forskning kring att producera ett torrt koncentrerat urinbaserat gödsel.

Klicka här för att lyssna på programmet.

Cecilia deltog i TABLES-seminarium om Hur fett ska pressas in i en hållbar matframtid (på engelska)

Published

Den 13 april hölls ett seminarium om Hur fett ska pressas in i en hållbar matframtid (på engelska) organiserad av TABLE och SLU Future Food. Cecilia presenterade om användningen av insekter för produktion av fett. Det visade sig att hennes insekter är rätt bra på att producera fett. Kan de kanske användas för att minska fettklyftan? Fettklyftan är klyftan mellan hur fett som behövs för att säkerställa mänsklighetens näringsbehov och hur mycket som faktiskt produceras. Om du vill vetta mera om detta, lyssna på seminariet.

Ledare i tidskriften Insects as Food and Feed Vol. 8, No. 4, 2022

Published

Denna månad publicerar kretsloppstekniks Cecilia Lalander och Björn Vinnerås en ledare i tidskriften Journal of Insects as Food and Feed om de hinder som står i vägen för att förverkliga en insektsbaserat slutet cirkulärekonomiskt kretslopp i EU idag. Möjligheten att skriva en ledare i denna tidskrift kommer sig av att Cecilia är biträdande redaktörer för tidskriften. Läs ledaren om du är intresserad av att ta reda på mer om vad vi tror krävs för att möjliggöra ett cirkulärt insektsbaserad livsmedelssystem i EU.

Omogen, men med stor potential – Läs vår review-artikel om BSF larver frass som organiskt gödningsmedel

Published

Lägligt med EU:s beslut att anta en förordning som reglerar produktion och användning av insektsfrass på EU-marknaden ((EU) 2021/1925) har vi publicerat en review-artikel  i Journal of Waste Management om kunskapsläget för användning fluglarvsfrass som organiskt gödningsmedel. Vi har beskrivit fördelarna med att använda fluglarvsfrass som organiskt gödningsmedel som har stöd i vetenskapliga studier, diskuterat ytterligare möjliga fördelar som ännu inte har påvisats, pekat på några av de utmaningar som kan mötas vid användning av detta gödningsmedel samt kartlagt kunskapsluckorna som för närvarande finns. Vill du veta mer, läs här.

Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge

Published

Seminarium på Norsk Vannförening i Oslo kring cirkulära lösningar i Norge. Björn deltog och presenterade sin vision för framtida avloppslösningar som är helt cirkulära i huset. Visionen är långt ifrån diskussionerna om hur vi skall behandla vårt avlopp idag, dock finns de flesta delar för detta system redan idag, det stora steget är att faktiskt våga foga samman alla delar. På seminariet deltog personer från akademin och från industrin. Alla var eniga om att källsorterande system är system för framtiden. Norge står inför stora investeringar inom VA-sektorn för att minska miljöpåverkan från avloppsutsläppen. Hemse Kjerstadius från NSVA presenterade i Helsingborg och visade att man kan bygga sorterande avloppssystem även i centrala staden och motivera det med ekonomi och miljöfaktorer. Det var även flera presentationer från Norska deltagare som visade att det i vissa centraliserade sammanhang kan vara väl värt att bygga sorterande avloppssystem med en kombination av centraliserad och decentraliserad behandling beroende på vilken fraktion det handlade om. Det som många lyfte fram under seminariet, och som gäller även i Sverige så finns det många oklarheter kring regler och lagar kopplade till sanitet som inte är centraliserad.

Länk till programmet

Alkalisk urintorkning, dess function och system