Category Archives: Svenska

Guide för sanitära resursåterställningsprodukter & tekniker är nu publicerad!

Vi är mycket glada att dela med oss av den första upplagan av Guide to Sanitation Resource Recovery Products & Technologies. Guiden är en populärvetenskaplig publikation som ger en översikt över möjliga resurser som kan återvinnas och ger vägledning om behandlingsprocesser för att uppnå säkra produkter för återanvändning. De specifika målen för detta dokument är:

  1. Att utsätta användaren för ett brett spektrum av återvunna sanitetsprodukter och innovativa behandlingstekniker.
  2. Att hjälpa användaren att utforma funktionella lösningar för resursåtervinning genom att illustrera kopplingarna mellan sanitetsingångar, behandlingsteknik och återvinningsbara produkter.
  3. Att ge en översikt av grundläggande information om designaspekter, driftskrav och hälso-, säkerhets- och sociala överväganden relaterade till resursåtervinningsteknik och produkter.
  4. Beskriv och presentera teknologispecifika fördelar och nackdelar.

Guiden för sanitära resursåterställningsprodukter och tekniker är främst en referensbok. Den är avsedd att användas av ingenjörer, planerare, slutanvändare, forskare, teknikutvecklare, sanitetsentreprenörer, icke-statliga organisationer (NGO) och studenter som är intresserade av att skapa cirkulära system för resursanvändning. Det syftar till att stödja och möjliggöra beslutsfattande för ökad resursåtervinning genom att tillhandahålla information om viktiga beslutskriterier för en rad återvunna produkter och behandlingsteknik, och därigenom lyfta fram de olika möjligheterna för resursåtervinning.

Länk för att ladda ner guiden:

https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/4008

Continue reading Guide för sanitära resursåterställningsprodukter & tekniker är nu publicerad!

Chea Eliyans ettårsseminarium

Den 9 december hade Chea Eliyan sitt ettårsseminrarium. Hon presenterade sin forskning om resursåtervinning från avföringsslam i Phnom Penh, med fokus på resultaten från de två första studierna om karakterisering och kvantifiering av avföringsslam. Hon drog preliminärt slutsatsen att avföringsslam i Phnom Penh håller på att öka. De två naturliga våtmarkerna runt staden spelar en nyckelroll som reservoar för uppsamling av avföringsslamsom innan det släpps ut i floderna. Näringsämnen och organiska ämnen i avföringsslam är korrelerade med inneslutningens innehåll till dräneringen men inte efter typen av innehåll. Hon inkluderade också de föreslagna metoderna för sina två nästa studier. Seminariet avslutades med många intressanta frågor om sanitetsutmaningar i Phnom Penh och forskningen.

Efter de strängare rekommendationerna om Covid-19 var det bara fyra personer i ett stort rum, och cirka 22 fler deltog online via Zoom.

Chris Buckley pratar i Radio SAfm om urintorkning

Förra veckan, efter vår gemensamma artikel om urinåtervinning i The Conversation Africa, intervjuades professor Christopher Buckley från University of KwZulu-Natal av SAfm, Sydafrikas nationella offentliga radiostation. I sin intervju med Stephen Groote talade professor Buckley om vår grupps banbrytande urinbehandlingsteknik, alkalisk uttorkning och hur tekniken ger ett löfte för implementering i hela Afrika. Det kommande året, tillsammans med professor Buckleys forskargrupp och lokala intressenter, hoppas vi kunna implementera vår urintorkningsteknik i Durban, Sydafrika. Intervjun finns tillgänglig nedan –

Lovisa Lindbergs ettårsseminarium

Den 25 november hade Lovisa Lindberg sitt ettårsseminarium. Hon pratade om fluglarvskompostering och fokuserade mest på sina resultat från första studien vilka var processeffektivitet, växthusgasutsläpp och förbehandling med ammoniak eller svamp vid användning av apelsinskal eller grönsaker som substrat. De nea resultaten från den andra studien blev också nämnda, som fokuserade på förbehandlingstid och förbehandling med ammoniak eller enzymer. Seminariet avslutades med många intressanta frågor från åhörarna.

Continue reading Lovisa Lindbergs ettårsseminarium

Lantbruksteknikkonferens i Vietnam

Björn var inbjuden som svensk representant vid en lantbruksteknikkonferens i Vietnam den 28 november. Titeln på presentationen var tekniska lösningar i relation till ”utmaningar för lantbrukssektorn Post-Covid”. Fokus för hans presentation och inlägg i paneldiskussionen var att vi genom cirkulär ekonomi kan reducera utsläppen av miljöföroreningar och öka samhällets uthållighet eftersom vi kan ersätta upp till hälften av de importerade gödselmedlen med lokalproducerad gödsel från avfall och avlopp. Den nya eran med Covid ger helt nya möjligheter för globalt samarbete och kunskapsutbyte över internet.

Paneldiskussion om effekten av Covid 19 på livsmedelsproduktionen och lantbruket.
Continue reading Lantbruksteknikkonferens i Vietnam

Genom att omforma avloppssystem kan vi bygga en cirkulär pee-conomy

Jenna Senecal blev intervjuad av Populärvetenskap (Popular Science), en allmänt spridd tidning i Nordamerika, om potentialen att på ett säkert sätt återvinna näringsämnen från människourin för att skydda miljön. Bläddra ner för att läsa artikeln.

Continue reading Genom att omforma avloppssystem kan vi bygga en cirkulär pee-conomy

Studiebesök med masterstudenter på Hållbara livsmedelssystem

I september månad tog kretsloppsgruppen emot ett studiebesök från masterstudenter på programmet Hållbara livsmedelssystem. I kursen Prospects and challanges for sustainable food systems, som hålls av Pernilla Tidåker, universitetslektor vid institutionen för energi och teknik, ingår ett par föreläsningar om källsorterande avloppssystem och återvinning av näringsämnen och i dessa föreläsningar bakades studiebesöket in.

Victoria Wiklicky, forskningsassistent, gav en introduktion till fluglarvskompostering, Caroline Karlsson, också forskningsassistent, pratade om källsorterande avloppssystem och urintorkning och Annika Nordin, forskare, visade och berättade om kretsloppsgruppens innovativa avloppslösningar.

Studiebesöket hölls utomhus i linje med covid-19-restriktionerna. Studenterna fick cirkulera mellan de tre stationerna, lyssna och diskutera de olika forskningsområdena. De fick även (med avstånd) följa med upp och titta på Energi och tekniks urinsorterande toalett och urintork.

Återvinning av fosfor och kväve från anaerob restprodukt – hur effektivt är det?

Anaerob nedbrytning appliceras i stor utsträckning på avloppsslam och andra organiska rester för att stabilisera substratet och fånga upp något av dess energivärde via produktion av biogas. Genom att kombinera anaerob nedbrytning med näringsteknologier kan både energi och näringsämnen återvinnas. Struvitutfällning och ammoniakstrippning är två av de mest mogna teknikerna för att utvinna fosfor och kväve från strömmar, såsom vätskefraktionen av anaerobt matsmältningsmedel. Men hur effektiva är dessa två processer när det gäller näringsåtervinning?

Continue reading Återvinning av fosfor och kväve från anaerob restprodukt – hur effektivt är det?

FN-dagen – föreläsning om återvinning av näringsämnen och källsorterande avloppsystem för Malmö latinskola

Den 24 oktober varje år firas FN-dagen och i år sammanföll dagen dessutom med FN:s 75-årsjubileum. Svenska skolor arbetade i år med FN:s globala mål. På Malmö latinskola hade man valt mål 6 – rent vatten och sanitet för alla – samt mål 14 – hav och marina resurser. Caroline Karlsson, forskningsassistent för kretsloppsgruppen, Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser samt Helena Aronsson, lektor vid Institutionen för mark och miljö, bjöds in för att föreläsa på dessa teman för en klass förstaårselever på gymnasieskolan.

Continue reading FN-dagen – föreläsning om återvinning av näringsämnen och källsorterande avloppsystem för Malmö latinskola