Cecilia deltog i TABLES-seminarium om Hur fett ska pressas in i en hållbar matframtid (på engelska)

Published

Den 13 april hölls ett seminarium om Hur fett ska pressas in i en hållbar matframtid (på engelska) organiserad av TABLE och SLU Future Food. Cecilia presenterade om användningen av insekter för produktion av fett. Det visade sig att hennes insekter är rätt bra på att producera fett. Kan de kanske användas för att minska fettklyftan? Fettklyftan är klyftan mellan hur fett som behövs för att säkerställa mänsklighetens näringsbehov och hur mycket som faktiskt produceras. Om du vill vetta mera om detta, lyssna på seminariet.

Ledare i tidskriften Insects as Food and Feed Vol. 8, No. 4, 2022

Published

Denna månad publicerar kretsloppstekniks Cecilia Lalander och Björn Vinnerås en ledare i tidskriften Journal of Insects as Food and Feed om de hinder som står i vägen för att förverkliga en insektsbaserat slutet cirkulärekonomiskt kretslopp i EU idag. Möjligheten att skriva en ledare i denna tidskrift kommer sig av att Cecilia är biträdande redaktörer för tidskriften. Läs ledaren om du är intresserad av att ta reda på mer om vad vi tror krävs för att möjliggöra ett cirkulärt insektsbaserad livsmedelssystem i EU.

Omogen, men med stor potential – Läs vår review-artikel om BSF larver frass som organiskt gödningsmedel

Published

Lägligt med EU:s beslut att anta en förordning som reglerar produktion och användning av insektsfrass på EU-marknaden ((EU) 2021/1925) har vi publicerat en review-artikel  i Journal of Waste Management om kunskapsläget för användning fluglarvsfrass som organiskt gödningsmedel. Vi har beskrivit fördelarna med att använda fluglarvsfrass som organiskt gödningsmedel som har stöd i vetenskapliga studier, diskuterat ytterligare möjliga fördelar som ännu inte har påvisats, pekat på några av de utmaningar som kan mötas vid användning av detta gödningsmedel samt kartlagt kunskapsluckorna som för närvarande finns. Vill du veta mer, läs här.

Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge

Published

Seminarium på Norsk Vannförening i Oslo kring cirkulära lösningar i Norge. Björn deltog och presenterade sin vision för framtida avloppslösningar som är helt cirkulära i huset. Visionen är långt ifrån diskussionerna om hur vi skall behandla vårt avlopp idag, dock finns de flesta delar för detta system redan idag, det stora steget är att faktiskt våga foga samman alla delar. På seminariet deltog personer från akademin och från industrin. Alla var eniga om att källsorterande system är system för framtiden. Norge står inför stora investeringar inom VA-sektorn för att minska miljöpåverkan från avloppsutsläppen. Hemse Kjerstadius från NSVA presenterade i Helsingborg och visade att man kan bygga sorterande avloppssystem även i centrala staden och motivera det med ekonomi och miljöfaktorer. Det var även flera presentationer från Norska deltagare som visade att det i vissa centraliserade sammanhang kan vara väl värt att bygga sorterande avloppssystem med en kombination av centraliserad och decentraliserad behandling beroende på vilken fraktion det handlade om. Det som många lyfte fram under seminariet, och som gäller även i Sverige så finns det många oklarheter kring regler och lagar kopplade till sanitet som inte är centraliserad.

Länk till programmet

Alkalisk urintorkning, dess function och system

Förbehandling av grönsaks-, och fruktavfall innan fluglarvsbehandling förbättrar inte behandlingseffektiviteten, men förenklar processen

Published

I vår senaste publikation om fluglarvskompostering med larven av den amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) undersökte vi effekten av förbehandling på processeffektivitet och växthusgasutsläpp. Vi utvärderade fluglarvskompostering av broccoli- och blomkålsavskär och apelsinskal med och utan förbehandling och jämförde resultaten med matavfall  som användes som kontroll. De förbehandlingar vi undersökte var en två veckors inokulering med svampen Trichoderma reesei eller ammoniaklösning. Hypotesen var att svamparna skulle bryta ner cellulosa och hemicellulosa till lättillgängliga kolhydrater, medan tanken med ammoniakförbehandlingen var att den både skulle bryta cellstrukturen samt tillföra kväve till mikrobiotan som skulle kunna assimilera kvävet till protein.

Studiebesök på VAFAB i Västerås

Published

Vi åkte förra veckan på studiebesök till avfallsbolaget VAFAB i Västerås med studenterna från våra två kurser som hanterar avfallshantering, ”Säker näring i kretslopp, 15HP” och ”Avfallshantering 5HP”. Det var en väldigt givande tur som gav tydlig insikt i mängderna avfall vi alla genererar, då vi bland annat åkte med bussen över den gamla deponin som är 45 hektar stor. Dessutom fick vi se den nyligen ombyggda biogasanläggningen och höra om problemen i biogasreaktorerna som orsakas av sediment från äggskal, jord och sand som tar upp en stor del av reaktorvolymen. Den producerade biogasen används till drivmedel, främst för stadens bussar, samt biogödseln som hämtas gratis av lokala bönder.

Matavfallspåsar som samlats in i Västerås regionen och väntar på att rötas.

MVM 10 year jublee

Published

Förra veckan fyllde vår huvudbyggnad MVM, som inhyser våra kontor laboratorier, 10 år och vi firade alla tillsammans! Många klipska hjärnor har passerat denna byggnad under de senaste 10 åren, så för att lära känna nya och uppdatera sig på vad de som för närvarande jobbar här, tog några av oss jubileet som ett tillfälle att presentera våra grupper för varandra. Det finns inget bättre än en promenad genom vår mångsidiga arbetsplats, efterföljt av en mycket god fika!

På tal om fika: fluglarven hade sin egen version av svenskt fika, två lådor innehållande 10 000 larver vardera matades med (vegetarisk) hamburgare och rulltårta och våra kollegor kunde rösta på menti.com vilken av de två måltiderna som skulle gå åt först! Det var en jämn kamp, men till slut föredrog larven helt klart rulltårtan! Vem kan säga nej till lite lättillgängliga kolhydrater på vintern!